พบมะเร็งมีมานานกว่าสองพันปี

บางคนเชื่อว่า โรคมะเร็ง เกิดขึ้นในยุคที่ผู้คนสร้างมลภาวะด้านต่างๆ ประกอบกับคนสมัยนี้เน้นกินอาหารจานด่วน เอาความสะดวกบวกรสอร่อยเป็นหลัก โดยไม่สนใจว่า อาหารเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือไม่ และจะสร้างโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตอย่างไร

แต่แล้วความเชื่อข้างต้นอาจเปลี่ยนไป เพราะเมื่อไม่นานมานี้ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยอเมริกันในไคโร ประเทศอียิปต์ เผยว่า พวกเขาพบร่องรอยของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในร่างมัมมี่อายุราว 2,200 ปี ซึ่งอาจชี้ให้เห็นว่า มะเร็งเกิดจากพันธุกรรม มิใช่สภาพแวดล้อม ดังนั้น เรื่องของพันธุศาสตร์จากกรณีดังกล่าว อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจโรคมะเร็งมากขึ้น

ซึ่งศาสตราจารย์ซาริมา อิค-ราม หนึ่งในคณะวิจัย เล่าด้วยว่า ร่างมัมมี่ล่าสุดที่ทำการศึกษานี้มาจากโปรตุเกส พวกเขาใช้เวลาค้นคว้านาน 2 ปี จึงสรุปได้ว่า มัมมี่ร่างนี้เป็นเพศชาย ตายในช่วงวัย 40 ปี และมีร่องรอยมะเร็งต่อมลูกหมาก

อย่างไรก็ตาม คณะวิจัยชี้ว่า สภาพความเป็นอยู่ในสมัยโบราณมีความแตกต่างหลากหลายมาก แต่ก็คงไม่มีมลพิษและการดัดแปลง-แปรรูปอาหารเท่ากับยุคปัจจุบัน เพราะฉะนั้นคณะวิจัยจึงเชื่อว่า โรคมะเร็งไม่ได้เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมของสังคมอุตสาหกรรมเท่านั้น

ไม่ว่ามะเร็งจะมีต้นตอมาจากสิ่งใดได้บ้าง การรู้รักษาตัวรอดจากโรคมะเร็งนั้นก็ยังสำคัญที่สุด.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com

ที่มา: เดลินิวส์ 31 มกราคม 2555

related link:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2093675/2-200-year-old-Egyptian-mummy-prostate-cancer.html

2,200-year-old Egyptian mummy had prostate cancer 

  • Disease likely t obe caused by genetics not environment
  • Scans reveal tumours between pelvis and spine

By DAILY MAIL REPORTER

Last updated at 10:04 AM on 31st January 2012

Oldest case in Egypt: The 2,250-year-old Ptolemaic mummy, which revealed tell-tale signs of prostate cancer under high-powered digital imagingDiscovery of prostate cancer in a 2,200-year-old mummy suggests the disease is caused by genetics – not the environment.

Professor Salima Ikram, of the American University in Cairo, Egypt, said: ‘Living conditions in ancient times were very different; there were no pollutants or modified foods, which leads us to believe that the disease is not necessarily only linked to industrial factors.’

Whether environment or genetics triggers cancer is key to understanding it.

The unnamed Ptolemaic mummy, which is kept at the National Archaeology Museum of Lisbon, had a pattern of round and dense tumours between its pelvis and lumbar spine – giveaway signs of man’s modern-day killer.

The mummy was that of a 5ft 5ins adult male‭ who lived between 285 and 230 BC and was between 51 and 60 years old when he died, researchers said.

‘The bone lesions were considered very suggestive of metastatic prostate cancer,‭’ ‬wrote the researchers in the International Journal of Paleopathology.

They subjected the mummy, known as M1, to powerful Multi Detector Computerized Tomography‭ (‬MDCT‭) ‬scans, which produced‭ ‘really unusual high quality images’, ‬Carlos Prates,‭ ‬a radiologist at Imagens Médicas Integradas in Lisbon, told Discovery News.

Digital X-rays showed that M1‭ ‬had been buried with crossed arms‭ – a common pose in Ptolemaic mummies,‭ ‬although in the New Kingdom it was often associated with royals‭.

He was adorned with a cartonnage mask and bib,‭ ‬and boasted an elaborately painted shroud.

The images showed he suffered from lumbosacral osteoarthritis,‭ ‬which was probably related to a lower lumbar scoliosis and there were several‭ post-mortem fractures,‭ ‬possibly produced when the mummy was transported to Europe.

But they also found a variety of tumors,‭ ‬measuring between‭ ‬0.03ins‭ ‬and‭ ‬0.59‭inches,‭ ‬interspersed‭ along ‬M1‭’‬s pelvis and lumbar spine.‭

Prostatic carcinoma begins in the walnut-sized prostate gland and typically spreads to the pelvic region,‭ ‬the lumbar spine,‭ ‬the upper arm and leg bones, and the ribs,‭ ‬ultimately reaching most of the skeleton.‭

Dr Prates and colleagues‭ ‬considered other diseases as alternatives.‭ ‬But‭ ‬M1‭’‬s sex,‭ ‬age,‭ ‬the‭ ‬distribution pattern of the lesions,‭ ‬their shape and density,‭ ‬strongly argued for prostate cancer.

‘It is the oldest known case of prostate cancer in ancient Egypt and the‭ ‬second‭ ‬oldest case in history,‭’ Dr ‬Prates said.

The earliest diagnosis of‭ ‬metastasising prostate carcinoma came in‭ ‬2007 ‬when researchers investigated the skeleton of a‭ ‬2,700-year-old Scythian king who died,‭ ‬aged‭ ‬40 to 50,‭ ‬in the steppe of Southern Siberia,‭ ‬Russia.‭

‘This study shows that cancer did exist in antiquity,‭ ‬for sure in ancient Egypt.‭ ‬The main reason for the scarcity of examples found today might be the lower prevalence of carcinogens and the shorter life expectancy,‭’ ‬Paula Veiga,‭ ‬a researcher in Egyptology,‭ ‬told Discovery News.

Moreover,‭ ‬high-resolution CT scanners,‭ ‬able to detect tiny‭ ‬tumors‭ only ‬became available only in‭ ‬2005., which suggests earlier researchers may have missed them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s