ยาลดคอเลสเทอรอลมีพลังเสริม ช่วยกดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม

นักวิจัยโรงเรียนการสาธารณสุขฮาร์วาร์ดของสหรัฐฯ พบว่า ผู้ที่กินยาลดคอเลสเทอรอลในเลือดประเภทสแตติน โดยเฉพาะผู้ที่อายุยังไม่ถึง 60 ปี จะพลอยได้บุญ ทำให้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมลดลงน้อยไปด้วย

ถ้านับรวมแล้วผู้ที่กินยาประเภทนี้ เป็นช่วงระยะเวลานาน 12 ปี ความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมจะลดลงไปร้อยละ 26 และยิ่งเป็นผู้ที่อายุยังไม่ถึง 60 ปี ความเสี่ยงจะยิ่งต่ำลงถึงร้อยละ 69 โดยแสดงความเห็นด้วยว่า เหตุที่ยาช่วยลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมลงไปด้วย คงอาจเป็นเพราะช่วยลดการอักเสบในสมองได้

คณะนักวิจัยได้ศึกษาติดตาม ผู้ชาย 38,000 คน และผู้หญิง 11,035 คน เมื่อระหว่าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ.2549

 

 

ที่มา: ไทยรัฐ 19 มีนาคม 2555

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s