ตัดกรรม แก้กรรม?? โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

พอดีได้ยินคำว่า “ตัดกรรม” หรือว่า “แก้กรรม” อยู่บ่อยครั้งมาก ๆ ในช่วงระยะเวลาหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาชาวบ้านถึงบุคคลระดับผู้นำ ก็มีข่าวว่าจำเป็นต้องมีการ “แก้กรรม” “ตัดกรรม” กันเพื่อให้ชีวิตออกจากวงจรแห่งความไม่สุขสมหวังกัน…ในฐานะของพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งก็สงสัยมานานแล้วว่า พุทธศาสนาของเราสอนให้คนเรา “สร้างกรรมดี ละเว้นจากการกระทำกรรมชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์” แต่ไม่เคยเห็นว่า พุทธศาสนาจะสอนให้เรา “แก้กรรม” หรือ “ตัดกรรม” ด้วยการ “ทำพิธีกรรม” เพราะท้ายที่สุดกฎแห่งกรรม ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาที่สุด กล่าวคือ หากว่ามีกรรมชั่ว ผลของกรรมก็จะไล่หลังเรามาเรื่อย ๆ เลี่ยงไม่ได้ จะบรรเทาเบาบางลงได้ก็ต่อเมื่อ เราเร่งกระทำกรรมดี เพื่อให้ผลกรรมเลวที่มีอยู่นั้นผ่อนหนักเป็นเบา เสมือนกับการเอาน้ำบริสุทธิ์เข้าไปเจือจางเกลือ จนกระทั่งความเค็มลดน้อยลงทีละส่วน ๆ มากกว่าการที่จะยกเลิกผลของการกระทำไม่ดี หรือผลของกรรมเลวไปเสียดื้อ ๆ โดยที่ไม่ต้องทำกรรมดีชดเชยเลย

ก็ไม่รู้ว่า ผมเป็นพุทธศานิกชนที่เข้าใจเรื่องของบุญกรรมผิดหรือเปล่า แต่พอจำได้จากบทสนทนาระหว่างผมกับพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ที่แม่น้ำคงคาเมื่อยามเยือนสังเวชนียสถาน ๔ ที่ประเทศอินเดียและเนปาล ที่ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้ยกบทสนทนาระหว่างพระพุทธองค์กับเหล่าพราหมณ์ที่พยายามล้างบาปด้วยน้ำในแม่น้ำคงคา (ที่ว่ากันว่าไหลมาจากสวรรค์เพราะเป็นแม่น้ำที่ไหลจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ (แทนที่จะเป็นจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ตามแม่น้ำทั่ว ๆ ไป) ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า หากว่าแม่น้ำในแม่น้ำคงคาสามารถที่จะชะล้างบาปของผู้ที่ลงมาอาบน้ำได้แล้วล่ะก็ กุ้งหอยปูปลาที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำก็คงจะได้ขึ้นสวรรค์กันไปหมดแล้วไม่ต้องมาเป็นเหยื่อของกันและกัน และของมนุษย์อย่างที่เป็น ๆ กันอยู่

สิ่งที่น่าคิดเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของการ “ตัดกรรม(ที่มิได้วางอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสัมมาทิฐิของคนให้เน้นการกระทำกรรมดี และละเว้นกรรมชั่ว) คือ การที่บุคคลที่หวังที่จะทำให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นด้วยพิธีกรรมมากกว่าด้วยการปรับทิฐิของตนเอง สู่สัมมาทิฐิ (ที่เน้นเรื่องของการลดการกระทำชั่ว และสร้างกรรมดีเพื่อทดแทน) ก็คือการที่บุคคลเหล่านี้ คงจะใจร้อนตามโลกยุคดิจิทัล อยากจะ “ตัดผลของกรรมชั่ว” ด้วยพิธีกรรม (ที่ไม่ทราบว่าสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธองค์หรือไม่) และยังไม่คิดที่จะ “สร้างกรรมดี” หรือ ย้อนกลับไปมองแต่หนหลังว่าตนเองนั้นทำ “กรรมชั่ว” อะไรเอาไว้ พิจารณาให้ถี่ถ้วน แล้วก็ “ยุติ” การทำกรรมชั่ว

ยิ่งกระแสของการ “แก้กรรม” และ “ตัดกรรม” ด้วย “พิธีกรรม” มากขึ้นเท่าไหร่ เป็นที่นิยมมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งทำให้น่าวิตกว่า สังคมเริ่มออกห่างจาก เรื่องของการทบทวนการกระทำชั่วของตนเอง และเริ่มต้นมองว่า “การจำแนกแยกแยะ ระหว่างกรรมดีและกรรมชั่ว” ออกไปเรื่อย ๆ

ในปีนี้ เป็นปีพุทธชยันตี หรือปีแห่งการครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ น่าจะเป็นปีที่พุทธศาสนิกชนได้หันกลับไปศึกษาพระพุทธประวัติกันให้ลึกอีกครั้ง แล้วดูว่า ส่วนใดคือคำสอนของพระพุทธองค์ และสิ่งใดคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาภายหลัง เป็นเพียง “ความเชื่อ” เป็นส่วนที่ “มิใช่แก่น” ของพระพุทธศาสนา และบางที นำไปสู่สิ่งที่เป็น “พุทธพาณิชย์” ที่ไม่ได้สอดคล้องกับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้ว

ในระดับปัจเจกบุคคลแล้ว เราก็น่าจะใช้โอกาส พุทธชยันตี ในปีนี้ในการทบทวนว่า ในฐานะชาวพุทธมีความเชื่อใดที่มิใช่คำสอนของพระพุทธองค์แต่เรายังเชื่ออยู่ (เช่นบางคนเชื่อโชคลาง เชื่อเรื่องของฤกษ์ยาม เครื่องรางของขลัง การสะเดาะเคราะห์) จนละเลยเรื่องของการสร้างกรรมดีและเว้นกรรมชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หรือในมิติอื่น ๆ

ผมจำได้ว่าในช่วงที่ศึกษาพระพุทธศาสนาใหม่ ๆ หนึ่งในหลักการเบื้องต้นคือการเชื่อมั่นใน “กฎแห่งกรรม” โดยไม่โยกคลอน…การทบทวนตัวเอง แล้วยึดมั่นใน “กฎแห่งกรรม” และค่อย ๆ ตัดความเชื่ออื่น ๆ ที่มิได้สอดคล้องกับการ “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเร่งสร้างผลกรรมดี และเลิกการทำกรรมชั่วให้ได้ นั่นแหละถือว่าเรา “หนักแน่นกับกฎแห่งกรรม” และเดินตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

ปีนี้ “พุทธชยันตี” หรือปีแห่งการระลึกถึงชัยชนะของพระพุทธองค์ มิใช่เป็นแค่วาระการเฉลิมฉลองเฉย ๆ แต่เป็นปีที่ ชาวพุทธควรที่จะได้โอกาส “ทบทวนตัวเอง” ว่า ที่สุดแล้วเราเป็นชาวพุทธจริงแท้แน่นอนขนาดไหน

ลองจินตนาการดู หากว่า ชาวพุทธ เริ่มต้นหันมาเชื่อมั่นในหลักการทำกรรมดี ละเว้นการทำกรรมชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ แทนการทำพิธีกรรมเพื่อลดผลของกรรมชั่ว ด้วยหนทางอื่น สังคมไทยเราจะน่าอยู่มากขึ้นขนาดไหน.

ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

ที่มา: เดลินิวส์ 25 เมษายน 2555

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s