ฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ทางเลือกใหม่สำหรับท่านชาย

นพ.วิรุณ โทณะวณิก รังสีแพทย์ด้านการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝังแร่ ศูนย์ฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก รพ.ปิยะเวท เปิดเผยภายใต้งาน “เปิดตัวศูนย์ฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก ภัยร้ายใกล้ตัวคุณผู้ชาย” ว่า การรักษาโรคมะเร็งด้วยการฝังแร่นั้น เป็นการใช้แร่กัมมันตรังสีเพื่อบำบัดเซลล์มะเร็ง หรือเป็นการฝังแร่ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยไทเทเนียม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงใดๆ โดยใช้เข็มฝังแร่ที่มีความยาวประมาณ 1-2 ฟุต ทำการฝังผ่านทางฝีเย็บ ซึ่งแร่กัมมันตรังสีเหล่านี้จะเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งที่อยู่ในต่อมลูกหมากโดยตรง จึงไม่ทำลายอวัยวะข้างเคียงอื่นๆ ทำให้การรักษาได้ผลดี หรือทำให้อาการของโรคหายขาดได้มากกว่าการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในรูปแบบอื่นๆ

ขั้นตอนของการรักษานั้นจะเริ่มจากการอัลตร้าซาวด์ผ่านทวารหนักก่อน เพื่อตรวจวัดปริมาณของต่อมลูกหมาก ก่อนจะนำภาพที่ได้ไปคำนวณหาพิกัดในการฝังแร่ที่ใช้ ซึ่งการฝังแร่นั้นสามารถทำได้ทั้งการฝังทีละเส้น หรือฝังพร้อมกันหลายเส้นก็ได้เช่นกัน และแร่ที่ใช้คุณหมออธิบายว่า ประกอบด้วยแร่ 3 ชนิดได้แก่
1.แร่ไอโอดีน -125 ซึ่งสามารถอยู่ในร่างกายหรือฆ่าเซลล์มะเร็งได้เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งการรักษาในประเทศไทยจะเลือกใช้แร่ชนิดนี้ในการรักษาผู้ป่วย
2.แร่พาเลเดียม 103 ซึ่งสามารถอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยได้ 4 เดือน
3.แร่ซีเดียม 131 ซึ่งอยู่ในร่างกายได้ 2-3 เดือน
ซึ่งการคัดเลือกชนิดของแร่ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยอาการจากแพทย์เป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตามคุณหมอกล่าวว่า ผู้ป่วยแต่ละท่านนั้นจะใช้จำนวนแร่ประมาณ 30-100 เม็ดในการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดต่อมลูกหมากของแต่ละคน ส่วนใช้ระยะเวลาในการฝังแร่ประมาณ 1-1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งเม็ดแร่เหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายในขณะอยู่ในร่างกาย เพราะหากถึงระยะเวลาหนึ่งจะเคลื่อนตัวไปยังบริเวณปอด และถูกขับออกจากร่างกายผ่านทางเลือดนั่นเอง

นพ.วิรุณกล่าวต่อว่า นอกจากการฝังแร่จะทำให้การรักษาได้ผลดีจากการรักษาเพียงครั้งเดียวแล้ว ยังป้องกันปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วย เนื่องจากการรักษาด้วยวิธีนี้ไม่ได้ตัดเส้นประสาทที่ควบคุมความรู้สึกทางเพศออกไป จึงทำให้อวัยวะเพศสามารถใช้งานได้ดีตามปกติหลังจากการพักฟื้น 1-2 วัน อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้านอื่นๆ ได้ ส่วนผลข้างเคียงนั้นจะมีบ้างเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการฝังแร่ไอโอดีนนั้นจะส่งผลให้มีรังสีจำนวนมากในบริเวณต่อมลูกหมาก ดังนั้นจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการแสบเล็กน้อยเวลาปัสสาวะ แต่อาการข้างเคียงเหล่านี้จะหายไปหลังจาก 2 สัปดาห์

ท้ายนี้คุณหมอกล่าวว่า การหมั่นสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนั้น จะช่วยทำให้การรักษาได้ผลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เช่น หมั่นสังเกตความผิดปกติของปัสสาวะ โดยเฉพาะการถ่ายปัสสาวะในช่วงกลางคืนว่า รู้สึกขัดๆ เวลาปัสสาวะไม่สุด หรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ รวมถึงรู้สึกเจ็บหรือมีเลือดออกปนมากับปัสสาวะหรือไม่ ขณะเดียวกันก็ควรหมั่นไปตรวจร่างกายประจำปี โดยเฉพาะการตรวจสารเคมีในร่างกายที่มีชื่อว่า PSA (โปรตีนที่ผลิตขึ้นโดยต่อมลูกหมาก) ว่าผิดปกติหรือไม่ หากค่าสาร PSA ต่ำกว่าระดับ 4 นั้นอาจส่งผลให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้.

 

ที่มา: ไทยโพสต์ 30 พฤษภาคม 2555

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s