สะเก็ดเงิน รักษาได้

สะเก็ดเงิน รักษาได้

ผศ.พญ.ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
ภาควิชาตจวิทยา

โรคสะเก็ดเงิน เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย แต่ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ ทำให้ในปัจจุบันการรักษาโรคสะเก็ดเงินได้ผลดีจนอยู่ในภาวะปกติได้

โรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่พบได้บ่อย ประมาณร้อยละ 1-2 ของประชากร สาเหตุยังไม่ทราบชัดเจน แต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พันธุกรรมร่วมกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ผิวหนังเกิดการอักเสบเป็นปื้นแดง มีขุยหนาสีขาวหรือสีเงิน จึงได้ชื่อว่า “โรคสะเก็ดเงิน” มักพบผื่นขึ้นบริเวณลำตัว เข่า ศอก และหนังศีรษะ บางรายอาจพบผื่นกระจายทั่วร่างกายได้ นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินอาจพบว่ามีความผิดปกติของเล็บและมีข้ออักเสบร่วมด้วยได้

การรักษาโรคสะเก็ดเงินขึ้นกับความรุนแรงของโรค หากผื่นมีความรุนแรงน้อย สามารถรักษาโดยการใช้ยาทา เช่น ยาทากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ ยาทากลุ่มน้ำมันดินหรืออนุพันธ์วิตามินดี หากผื่นมีความรุนแรงมาก สามารถรักษาโดยการฉายแสงอาทิตย์เทียมหรือรับประทานยา

สำหรับการฉายแสงอาทิตย์เทียมนั้น จะใช้รังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งปัจจุบันที่ใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ รังสีอัลตราไวโอเลต A และรังสีอัลตราไวโอเลต B ซึ่งผู้ป่วยต้องมารับการรักษา 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนติดต่อกัน โดยจะให้ผลดีประมาณ 70-80% ขึ้นไป พบผลข้างเคียงน้อย ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคันและแดงบริเวณผิวหนังที่ฉายแสงหลังทำการรักษา ข้อดีคือส่วนใหญ่การกลับเป็นซ้ำของโรคจะน้อยกว่าการรักษาโดยใช้ยาทาหรือยารับประทาน

กรณีผู้ป่วยมีผื่นจำนวนมากกระจายบริเวณกว้าง และไม่สะดวกมาฉายแสง แพทย์อาจพิจารณาให้ยารับประทาน เช่น methotrexate, cyclosporine หรือ acitretin ซึ่งยาเหล่านี้มีประสิทธิภาพดี แต่อาจมีผลข้างเคียงต่อตับและไต จึงต้องเจาะเลือดตรวจเป็นระยะๆ

กรณีสะเก็ดเงินมีความรุนแรงมาก แม้ใช้การฉายแสง หรือรับประทานยาแล้วยังไม่ได้ผลแพทย์อาจพิจารณายาฉีดกลุ่ม biologic agents ซึ่งบางชนิดฉีดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง บางชนิดอาจฉีดห่างกันทุก 3 เดือน ข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

สิ่งสำคัญในการรักษาโรคสะเก็ดเงินจะให้ได้ผลดี ผู้ป่วยควรเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้โรคกำเริบ เช่น ความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงควรเลี่ยงการดื่มสุราเนื่องจากอาจกระตุ้นให้ผื่นเห่อได้ นอกจากนี้ ญาติและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยควรเข้าใจและให้กำลังใจผู้ป่วยด้วย

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์ 6 มิถุนายน 2555

.

Related link:

ป่วย“สะเก็ดเงิน”พุ่ง ชี้อ้วนพลุ้ยเสี่ยงหนัก

สะเก็ดเงินโรคกรรมพันธุ์ที่คนไทยไม่อยากเป็น

สะเก็ดเงิน โรคกรรมพันธุ์ที่คนไทยไม่อยากเป็น

เป็นโรคผิวหนังเป็น โรคสะเก็ดเงิน โดนโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศซ้ำ

โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน

เป็นโรคสะเก็ดเงินทำไมปวดข้อ โดย นายแพทย์กิตติ โตเต็มโชคชัยการ

.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s