พบผลร้ายใหม่จากน้ำตาลในเลือดสูง

ร่างกาย หากปล่อยให้ขาดความสมดุล ไม่ว่าจะระบบใด ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งนั้น อย่างเช่น ระดับน้ำตาลในเลือด มีผลวิจัยล่าสุด เตือนให้ผู้ป่วยโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ ระวังเสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาอันสั้น!!!

งานวิจัยดังกล่าว ดร.ฟิลิปป์ เลพเพอร์ และทีมงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซาร์ลันด์ ในเยอรมนี ได้วิเคราะห์จากผู้ป่วยโรคปอดบวม อายุเฉลี่ย 60 ปี จำนวน 6,900 ราย ซึ่งนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ออสเตรีย เยอรมนี และสวิตเซอร์แลน์ ระหว่างช่วงปี ค.ศ.2003-2009

ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคปอดบวม ปอดอักเสบ มีความเสี่ยงเสียชีวิตได้ภายใน 28-90 วัน โดยอัตราการเสียชีวิตภายใน 90 วัน จะเกิดขึ้นร้อยละ 3 ถ้ามีระดับน้ำตาลในเลือดปกติ และไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน แต่จะเพิ่มเป็นร้อยละ 10 หากมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงและไม่เป็นเบาหวาน และความเสี่ยงเสียชีวิตสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อมีโรคเบาหวาน ร่วมกับการมีระดับน้ำตาลในเลือดปกติหรือสูงเกินเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม คนเราอาจไม่รู้ว่า ตนเองจะป่วยเป็นโรคปอดบวม ปอดอักเสบเมื่อไหร่ แต่เพื่อลดความเสี่ยงเสียชีวิตหากโชคร้ายเจ็บป่วยโรคดังกล่าวขึ้นมา ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ หากตรวจพบว่า สูงหรือต่ำเกินไป ต้องระวังโรคเบาหวานด้วย.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com

ที่มา: เดลินิวส์ 4 มิถุนายน 2555

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s