การฝึกเจริญสติ (mindfulness training) ช่วยให้สุขภาพและความสุขสบายของคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดดีขึ้น

การศึกษาชี้ให้เห็นถึงการฝึกเจริญสติ (mindfulness training) ช่วยให้สุขภาพและความสุขสบายของคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดดีขึ้น
ไซแอนซ์เดลี่ (2 สิงหาคม 2555) ตามการวิจัยที่จะนำเสนอที่สมาคมจิตวิทยาอเมริกันของ ประชุมประจำปี ครั้งที่ 120 พบว่า คุณแม่มือใหม่ที่ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และร่างกายในระหว่างตั้งครรภ์จะรู้สึกดีขึ้นและมีทารกแรกคลอดที่มีสุขภาพดีกว่าคุณแม่ที่ไม่สนใจ
เอลเลน แลงเกอร์ ศาสตราจารย์วิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด และเป็นผู้บุกเบิกในการวิจัยการฝึกสติ และเป็นผู้รับรางวัล APA สำหรับการมีส่วนร่วมดีเด่นจิตวิทยาในด้านสาธารณสุข กล่าวในการสัมภาษณ์  “การวิจัยอย่างต่อเนื่องมากกว่า 40 ปี ทำให้ค้นพบที่ชัดเจนว่าไม่ว่าคุณจะไม่เอาใจใส่หรือเอาใจใส่ ทำให้สุขภาพและความสุขสบายของคุณแตกต่างมากในทุกลักษณะ – สมรรถภาพและการมีชีวิตยืนยาว”
สำหรับผลการศึกษาล่าสุดของแลงเกอร์ หญิงตั้งครรภ์ที่มีลูกคนแรกได้รับการฝึกฝนการฝึกเจริญสติ (mindfulness training) กับคำแนะนำในการสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดในความรู้สึกและประสาทสัมผัสทางกายภาพของพวกเขาในแต่ละวัน (รู้ทันอารมณ์ที่กระทบ) เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ ของคุณแม่ตั้งครรภ์ครั้งแรกที่ไม่ได้รับการฝึกฝนการฝึกเจริญสติ (mindfulness training) อีกสองกลุ่ม, ผู้หญิงเหล่านี้ได้รายงานความรู้สึกของความสุขสบายเป็นบวกมากขึ้นและความทุกข์ใจทางอารมณ์น้อยลง  “พวกเขามีความพึงพอใจความนับถือตนเองและพอใจในชีวิตที่สูงขึ้นในช่วงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ถึงอย่างน้อยหนึ่งเดือนหลังคลอด”  “และยังมีผลกระทบเชิงบวกเกี่ยวกับการคลอดและสุขภาพของทารกแรกเกิดของพวกเขาโดยรวม”
การสอนการฝึกสติ (mindfulness) ผ่านความสนใจกับความแปรปรวนอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มอาการผิดปกติจำนวนมาก รวมทั้ง โรคหอบหืด โรคซึมเศร้าและการบกพร่องทางการเรียนรู้
“สังเกตเห็นความผันผวนอย่างละเอียดที่รู้สึกโต้ตอบกับความเผลอ(ขาดสติ) หรือภาพมายาของความเที่ยง เรามีแนวโน้มที่จะยึดติดกับสิ่งที่ยังคงอยู่ในจิตใจของเราแม้ข้อเท็จจริงว่าสิ่งทั้งหมดขณะนั้นกำลังเปลี่ยนไปแล้ว ถ้าเราเปิดใจ โลกของความเป็นไปได้แสดงตัวของมันเอง ” เธอกล่าว
…ผู้แปลขอเสริมว่า การฝึกเจริญสติทำให้ รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบ ระลึกอยู่กับปัจจุบันขณะ  เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป  รู้โลกตามความเป็นจริง ทุกสิ่งตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา…
ผู้เขียนของหนังสือยอดนิยม “สติ”, “พลังแห่งการเรียนรู้สติ”, “ในการเป็นศิลปิน: ปฏิรูปตัวเองผ่านความคิดสร้างสรรค์สติ” และผลงานล่าสุด  “ทวนเข็มนาฬิกา: สุขภาพสติและพลังของความเป็นไปได้” แลงเกอร์ เป็นที่รู้จักกัน ผลงานของเธอเกี่ยวกับภาพมายาของการควบคุม ความชรา การตัดสินใจ และทฤษฎีสติ
ในการบรรยายของเธอ แลงเกอร์จะอธิบายการวิจัยของเธอที่จะมุ่งความเป็นไปได้มากกว่าจะหาสิ่งที่เป็นเป็นแบบอย่าง “นักจิตวิทยาได้ศึกษาอย่างมีแบบแผนถึง ‘บรรทัดฐาน’ มากกว่าข้อยกเว้นที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถไปไกลกว่าที่ตระหนักถึงปัจจุบัน” ในบรรดางานวิจัยอื่น ๆ เธอก็จะอธิบายการทำงานของเธอแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงความคิด มีผลในการลดน้ำหนัก การมองเห็นและการได้ยินที่ดีขึ้น วิธีการที่แตกต่างที่ลึกซึ้งในการเลือกคำสามารถปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้น
แลงเกอร์สาธิตให้เห็นถึงจิตวิทยาของความเป็นไปได้ ปี ค.ศ. 1981 การทดสอบของเธอ “ทวนเข็มนาฬิกา” ในกลุ่มของผู้สูงอายุใช้เวลาจมอยู่ในบำบัดสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตประจำวันในปี 1950 ที่ที่พวกเขาจะพูดถึงอดีตที่ผ่านมาในประโยคปัจจุบัน (present tense) ผู้ชายในกลุ่มเปรียบเทียบย้อนระลึกถึงในสัปดาห์และได้รับคําแนะนําไม่ให้สนใจกาลกริยา (verb tense) กลุ่มทดลองพบว่ามีการปรับปรุงในการมองเห็น ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของข้อ ความยาวนิ้วมือ มากขึ้น (โรคข้ออักเสบของพวกเขาลดลงและพวกเขาสามารถเหยียดนิ้วมือมากขึ้น) และความกระฉับกระเฉงในการใช้มือมากขึ้น  การทดสอบทางสติปัญญาร้อยละ 63 ของกลุ่มทดลองคะแนนของพวกเขาดีขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 44 ของกลุ่มควบคุม
โทรทัศน์บีบีซีที่จำลองแบบการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้กับดาราอังกฤษในรายการที่มีการฉายในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย อินเดีย และฮ่องกง เร็ว ๆ นี้ก็ได้จำลองแบบการศึกษานี้กับดาราประเทศเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์
“มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่จะตระหนักถึงความเป็นไปได้ให้มากขึ้นสำหรับคนทุกเพศทุกวัยและทุกชีวิตที่ดำเนินไป” แลงเกอร์เน้น  “งานวิจัยของฉันได้แสดงวิธีการใช้คำที่แตกต่างกันที่นำเสนอเป็นทางเลือกเล็ก ๆ หรือ การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สามารถปรับปรุงสุขภาพและความสุขสบายของเราให้ดีขึ้น  การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ สามารถทำให้เกิดความแตกต่างขนานใหญ่ ดังนั้นเราจึงควรเปิดตัวเองต่อความเป็นไปไม่ได้และอ้าแขนรับจิตวิทยาของความเป็นไปได้ “
 

.

Related link:

จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ 

โรงเรียนพ่อแม่

เสถียรธรรมสถาน http://www.sdsweb.org/sdsweb/

โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697

Mae Chee Sansanee Sthirasuta    Sathira-Dhammasathan

http://www.facebook.com/sdsface

 

Mindfulness Training May Improve Health and Well-Being of Pregnant Women and Their Newborns, Study Suggests

ScienceDaily (Aug. 2, 2012) — First-time mothers who pay attention to their emotional and physical changes during their pregnancy may feel better and have healthier newborns than new mothers who don’t, according to research to be presented at American Psychological Association’s 120th Annual Convention.

“These findings continue more than 40 years of research that has made clear that whether you are mindless or mindful makes a big difference in every aspect of your health and well-being –from competence to longevity,” Ellen Langer, professor of psychology at Harvard University and a pioneer in researching mindfulness, said in an interview. Langer is a past recipient of APA’s Award for Distinguished Contributions to Psychology in the Public Interest.

Ellen Langer. Famous psychologist. First tenur...

Ellen Langer. Famous psychologist. First tenured female psychologist at Harvard. en.wikipedia.org/wiki/Ellen_Langer (Photo credit: Wikipedia)

For Langer’s recent study, researchers trained women pregnant with their first child in mindfulness with instructions to notice subtle changes in their feelings and physical sensations each day, she said. When compared with two other groups of first-time pregnant mothers who did not have the mindfulness training, these women reported more well-being and positive feelings and less emotional distress. “They had higher self-esteem and life satisfaction during this period of their pregnancy and up to at least a month after birth,” Langer said. “And this also had a positive impact on their deliveries and overall health of the newborns.”

Teaching mindfulness through attention to variability may be helpful for many disorders, including asthma, depression and learning disabilities, to name a few, according to Langer.

“Noticing even subtle fluctuations in how you feel can counter mindlessness, or the illusion of stability. We tend to hold things still in our minds, despite the fact that all the while they are changing. If we open up our minds, a world of possibility presents itself,” she said.

Author of the popular books “Mindfulness,” “The Power of Mindful Learning,” “On Becoming an Artist: Reinventing Yourself Through Mindful Creativity,” and most recently, “Counterclockwise: Mindful Health and the Power of Possibility,” Langer is known for her work on the illusion of control, aging, decision-making and mindfulness theory.

In her lecture, Langer will describe her research to test possibilities rather than find out what is typical. “Psychologists have traditionally studied the ‘norm’ rather than exceptions that could show that we are capable of far more than we currently realize,” she said. Among other research, she will describe her work showing how a change in mindset has resulted in weight loss and improved vision and hearing, and how subtle differences in choice of words can improve health.

Cover of "Counterclockwise: Mindful Healt...

Langer first demonstrated the psychology of possibilities in her landmark 1981 “counterclockwise” experiment in which a group of elderly men spent time immersed in a retreat created to reflect daily life in the 1950s and where they were told to speak of the past in the present tense. Men in a comparison group reminisced for the week and were given no instructions regarding verb tense. The experimental group showed greater improvement in vision, strength, joint flexibility, finger length (their arthritis diminished and they could straighten their fingers more) and manual dexterity. On intelligence tests, 63 percent of the experimental group improved their scores, compared to 44 percent of the control group, Langer said.

BBC television recently replicated the study with British celebrities in a program that has been viewed in Great Britain, Australia, India and Hong Kong. It’s currently being replicated with local celebrities in Germany and the Netherlands, Langer said.

“It is important for people to realize there can be enhanced possibilities for people of all ages and all walks of life,” Langer emphasized. “My research has shown how using a different word, offering a small choice or making a subtle change in the physical environment can improve our health and well-being. Small changes can make large differences, so we should open ourselves to the impossible and embrace a psychology of possibility.”

Presentation: “The Psychology of Possibility,” Ellen J. Langer, PhD, Session 2254, American Psychological Foundation Arthur W. Staats Lecture on Unifying Psychology, Aug. 3.

Story Source:

The above story is reprinted from materials provided byAmerican Psychological Association (APA), via Newswise

Data from: sciencedaily.com

1 thought on “การฝึกเจริญสติ (mindfulness training) ช่วยให้สุขภาพและความสุขสบายของคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดดีขึ้น

  1. Pingback: พุทธศาสน์กับ “ศักราชใหม่” พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล โดย ชฎาพร นาวัลย์ | ⊹⊱✿ What Ankylosing Spondylitis ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s