ดูแลผู้สูงอายุ : สมองเสื่อม

ดูแลผู้สูงอายุ : สมองเสื่อม

ผศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล 
       ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 

ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ มีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง ดังนั้น ผู้ใกล้ชิดและครอบครัวจะมีวิธีดูแลแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุดกับผู้ป่วย มีคำตอบค่ะ

สิ่งสำคัญ ผู้ดูแลและครอบครัวของผู้ป่วย ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม ศึกษาพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ดูแลสามารถหาวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม มักมีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์หลายอย่าง การแก้ปัญหาหลายอย่างพร้อมๆ กัน อาจทำได้ยาก แต่การแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดเพียงปัญหาเดียว ก็อาจทำให้การดูแลนั้นง่ายขึ้น และไม่ควรยึดติดกับความถูกต้องทั้งหมด ถ้าผู้ป่วยยืนยันความต้องการ และไม่เป็นอันตราย ก็ไม่ควรขัดใจครับ และต้องพยายามจัดการดูแลที่สม่ำเสมอ การพูด และสื่อสารกับผู้ป่วยเป็นประจำ ใช้วิธีอธิบายสั้น ๆ ให้ผู้ป่วยทำทีละขั้น เช่น การรับประทานอาหาร รับประทานยา การออกกำลังกาย การเข้านอน ควรเป็นเวลาเดิม ๆ และวิธีการเหมือน ๆ เดิมทุกวัน ไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของใช้บ่อย เพื่อให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้และปรับตัว ซึ่งบางครั้งผู้ดูแลผู้ป่วย อาจเข้าใจว่า ผู้ป่วยจะเข้าใจและจำได้ แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปครับ

ทางที่ดีควรให้ผู้ป่วยได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ บ้าง จะได้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมในครอบครัว แต่ต้องไม่ฝืนผู้ป่วยจนเกิดอาการหงุดหงิด และส่งผลถึงผู้ดูแลที่ทำให้อารมณ์เสียได้ และควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงผู้ป่วยต่อหน้าในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ เพราะอาจกระตุ้นให้อาการรุนแรงขึ้นได้ รวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วยควรได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ มีอารมณ์ดี เพราะผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมยังต้องการความสดชื่น ถ้าผู้ดูแลอารมณ์ดี จะมีผลดีต่ออาการผู้ป่วย ฉะนั้น การดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม ควรผลัดกันทำหน้าที่ อย่าปล่อยให้อยู่ในความดูแลของผู้ใดคนหนึ่ง เพราะจะทำให้เกิดความเครียดได้ครับ

พบกิจกรรมดี ๆ ที่ศิริราช

• ขอเชิญเที่ยวงานสัปดาห์ “48ปี ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ศิริราช” ฟังเสวนาหลากหลายความรู้เรื่องกระดูกและข้อ พร้อมการแสดงจากศิลปิน นักร้อง และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00-13.30 น.ที่โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

• ขอเชิญเข้าอบรม “การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม” ในวันพุธที่ 22 สิงหาคมนี้ เวลา 08.30-16.30 น.ที่ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 สำรองที่นั่งได้ที่ โทร.09 0557 7853

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์ 15 สิงหาคม 2555

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s