กินอาหารเป็นเวลาป้องกันโรคอ้วน ไม่ทำให้นาฬิกาชีวภาพต้องรวน

นักวิทยาศาสตร์ได้ความรู้จากการศึกษากับหนูทดลองว่า การกินให้เป็นเวลา จะช่วยป้องกันไม่ให้อ้วนได้

นักวิจัยของสถาบันชีววิทยาศึกษาชอล์กของสหรัฐฯได้พบว่า หนูที่ให้กินอาหารได้แค่ในช่วงเวลา 8 ชม.เท่านั้น กลับแข็งแรงกว่าหนูที่ปล่อยให้กินได้ไม่หยุดทั้งวัน แม้ว่าทั้งสองฝูงจะกินอาหารที่ให้พลังงานปริมาณเท่ากัน

เมื่อทดลองเลี้ยงหนูทั้งสองฝูงนานเป็นเวลา 3 เดือน ปรากฏว่า หนูพวกที่กินได้ทั้งวันมีไขมันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28 และน้ำตาลในเลือดก็สูงขึ้น จนเกือบจะเป็นเบาหวาน รวมทั้งตับก็เสียหายด้วย ในขณะที่พวกที่กินอาหารเพียงวันละ 8 ชม. ยังคงแข็งแรงดี และไม่อ้วนขึ้นเลย นักวิจัยเชื่อว่า เหตุที่หนูกินอาหารในเวลาจำกัด ยังคงสมบูรณ์ดี ก็เนื่องจากระบบย่อยอาหารมีเวลาทำงานนาน สามารถย่อยอาหารได้เต็มที่
พวกเขายังเห็นด้วยว่า ควรจะกินอาหารให้สอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพของร่างกาย หากกินในยามวิกาล เช่น ดึกดื่นก็ยังกินอยู่ อาจเป็นเหตุให้นาฬิกาชีวภาพรวนได้.

ที่มา: ไทยรัฐ 30 พฤษภาคม 2555

.

Related Link:

.

It’s Not Just What You Eat, It’s When You Eat, Mouse Study Finds

Restricting eating hours didn’t cut calorie intake, yet the animals gained less weight

May 17, 2012

THURSDAY, May 17 (HealthDay News) — While most of the research on diet and obesity focuses on what people eat, a new study in mice suggests that more attention should be given to when people eat.

U.S. researchers found that mice that were only allowed to eat for eight hours a day ate as much as mice that were allowed to eat around the clock. Both groups ate a high-fat diet, but the mice with the restricted eating hours gained less weight, had healthier livers and had less inflammation.

The findings, published online May 17 in Cell Metabolism, suggest that eating during too many hours of the day may contribute to obesity.

“Every organ has a clock,” lead author Satchidananda Panda, of the Salk Institute for Biological Studies in La Jolla, Calif., said in a journal news release.

That means there are times of the day that the organs, including the liver, intestines and muscles, operate at peak efficiency and other times when they work less efficiently, Panda said. These cycles are critical for processes ranging from cholesterol breakdown to glucose production. Frequent eating throughout the day and night may throw off these normal metabolic cycles, he suggested in the news release.

“When we eat randomly, those genes aren’t on completely or off completely,” Panda explained.

The study results indicate that having restricted meal times may help prevent weight gain and that when people eat should be given more attention by obesity researchers.

“The focus has been on what people eat. We don’t collect data on when people eat,” Panda noted.

While studies involving animals can be useful, they frequently fail to produce similar results in humans.

More information

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention has more about weight.

Data from: health.usnews.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s