สมาธิไม่มี ตัดสินใจแย่ เพราะ ‘ห้องทำงาน’ ?

คนทำงาน หรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษา คงรู้ตัวดีว่า หลังผ่านช่วงเวลาพักกินข้าวกลางวันไปแล้ว การจะนั่งทำงาน นั่งเรียนในช่วงบ่ายต้องต่อสู้กับอาการง่วงเหงาหาวนอน ซึ่งหลายคนก็หาสาเหตุให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็น เพราะมื้อเที่ยงกินจุเกินไป หรือเมื่อคืนหลับนอนไม่เต็มตื่น แต่รู้หรือไม่ว่า ยังมีอีกเหตุผลที่ทำให้ง่วงช่วงบ่าย…

สำหรับอีกเหตุผลที่ว่านั้น มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวมะกันจากมหาวิทยาลัย สเตท ออฟ นิวยอร์ค และแล็ป ลอร์เลนซ์ เบิร์กลีย์ แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ไขคำตอบว่า ห้องทำงาน หรือห้องเรียนนั่นเองที่เป็นอีกหนึ่งตัวการทำให้ง่วง

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ ภายในห้องทำงาน ห้องเรียน ถูกพบว่ามีความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง ซึ่งแหล่งกำเนิดก๊าซดังกล่าวในห้องก็ไม่ใช่อื่นไกล แต่เป็นตัวมนุษย์อย่างเรา ๆ นั่นเอง ดังนั้น เมื่อคนมาอยู่รวมกันมาก จึงส่งผลให้ก๊าซนี้มีปริมาณความเข้มข้นสูงขึ้น และยิ่งถ้าห้องทำงานหรือห้องเรียนนั้นไม่มีการระบายอากาศที่ดีเพียงพอ  ความเข้มข้นของก๊าซก็จะลดลงช้าหรืออาจต้องรอให้ผู้คนแยกย้ายจากกันไปก่อน

อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบริเวณกลางแจ้งมักอยู่ที่ระดับ 380 พีพีเอ็ม (ส่วนในล้านส่วน) แต่ที่ทีมวิจัยกลุ่มนี้วัดได้จากในที่ร่ม ซึ่งก็คือห้องทำงานและห้องเรียนที่มีคนกำลังทำงานและเรียนกันอยู่ พวกเขาพบว่า มีความเข้มข้นสูงระหว่าง 1,000-3,000 พีพีเอ็ม

แม้ระดับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วง 1,000-3,000 พีพีเอ็ม จะไม่ก่ออันตรายต่อสุขภาพ แต่ถ้ามีสูงราว 2,500 พีพีเอ็ม ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและการเรียน โดยเฉพาะมีผลบั่นทอนสมาธิ การใช้ความคิด และการตัดสินใจ รวมถึงทำให้รู้สึกง่วงๆ เพลียๆ และไม่ค่อยตื่นตัว

สรุปก็คือ ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากตัวมนุษย์ ที่มีอยู่สูงเพราะคนมาแออัดกันอยู่ในห้อง ประกอบกับอากาศถ่ายเทไม่ดี นี่ล่ะเป็นอีกสาเหตุที่บั่นทอนประสิทธิภาพทางความคิด.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com

ที่มา: เดลินิวส์ 22 ตุลาคม 2555

.

Related Article:

.

High levels of carbon dioxide in offices and classrooms could be affecting our concentration and decisions

The real reason you can’t stop nodding off mid-afternoon: Your OFFICE is sending you to sleep

  • High levels of carbon dioxide in offices and classrooms could be affecting our concentration and decisions
  • Result of poor ventilation and cramming more people into the same-sized space
  • May be the reason so many of us doze off in meetings

By ANNA HODGEKISS

PUBLISHED: 16:07 GMT, 19 October 2012

Late nights, a stodgy lunch – there are many reasons for the dreaded mid-afternoon energy slump.

But rest assured it might not be all your fault.

U.S. scientists have found that high levels of carbon dioxide in offices and classrooms could be affecting our concentration and decision-making abilities.

The primary source of indoor carbon dioxide is humans. While typical outdoor concentrations are around 380 parts per million (ppm), indoor concentrations can go up to several thousand ppm.

Higher levels indoors are usually due to poor ventilation, often a result of the need to reduce a building’s energy consumption, the researchers say.

The research was conducted by scientists at the State University of New York and the Lawrence Berkeley National Laboratory at the University of California.

They found that carbon dioxide concentrations in office buildings normally don’t exceed 1,000 ppm, except in meeting rooms, when groups of people gather for extended periods of time. (Which may partly explain why it’s so hard to stay awake in meetings.)

In classrooms, concentrations frequently exceed 1,000 ppm and occasionally exceed 3,000 ppm.

While these levels weren’t found to be dangerous to health, they did significantly impair people’s ability to think or make decisions.

The researchers say even they were surprised by the results, which are the first to make a link between high levels of carbon dioxide and a decline in work performance.

‘In our field we have always had a dogma that carbon dioxide, at the levels we find in buildings, is just not important and doesn’t have any direct impact on people,’ said study co-author and Berkeley scientist William Fisk. ‘So these results, which were quite unambiguous, were surprising.’

Classrooms were found to have particularly high levels of carbon dioxide due to the volume of people, prompting fears that exam performance could be affected

At carbon dioxide levels of 1,000 ppm – a fairly typical level for an office – volunteers showed a dramatic decline in performance in six out of nine tests.  It became significantly worse when the level rose to 2,500ppm.

‘Previous studies have looked at 10,000 ppm and 20,000 ppm; that’s the level at which scientists thought effects started,’ added Dr Fisk’s colleague and co-author Mark Mendell. ‘That’s why these findings are so startling.’

Although their study only tested decision making and not learning, the researchers say it’s possible that students in poorly ventilated classrooms – or rooms in which a large number of people are gathered to take a test – could also be at a disadvantage.

And while the results need to be replicated in a larger study, they point to possible economic consequences of energy-efficient buildings.

‘As there’s a drive for increasing energy efficiency, there’s a push for making buildings tighter and less expensive to run,’ said Dr Mendell.

‘There’s some risk that, in that process, adverse effects on occupants will be ignored. If people can’t think or perform as well, that could obviously have adverse economic impacts.’

The study was published in the journal Environmental Health Perspectives.

SOURCE: dailymail.co.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s