ช็อกโกแลตมีฤทธิ์เหมือนยาเสพติด สมองแสดงปฏิกิริยาแบบเดียวกัน

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมิชิแกนแห่งสหรัฐฯ พบว่าช็อกโกแลตก็ทำให้เสพติดได้เหมือนกับยาเสพติด พอถึงเวลาจะเกิดความกระหายอยากขึ้นมาอีก

พวกเขาพบว่า มันมีฤทธิ์กับสมองเหมือน กับฝิ่น ไปทำให้สมองขับสารเคมีชนิดหนึ่งออกมา เมื่อกินช็อกโกแลตเข้าไป

นักวิทยาศาสตร์ยังชี้ให้เห็นผลการค้นพบนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยาเสพติดมีความคล้ายคลึงกับความอ้วน ตรงที่สมองส่วนที่แสดงปฏิกิริยา เมื่อพบเห็นอาหาร  เป็นส่วนเดียวกันกับที่เมื่อผู้เสพติดเห็นการเสพยาเสพติดเข้า.

ที่มา: ไทยรัฐ 27 กันยายน 2555

.

Related Articles:

.

Addictive: Chocolate has an effect on the brain similar to opium, according to a study that found comparisons between obese people and drug addicts

Chocolate can create same high as opium: Links found between obese people and drug addicts

  • Study looked at natural brain chemical of enkephalin
  • It’s an endorphin with similar properties to opium
  • US researchers found it surged as rats ate M&Ms
  • Drug then stimulated brain area releasing chemical
  • After that, number of M&Ms eaten more than doubled

By MARK DUELL

PUBLISHED: 19:39 GMT, 20 September 2012

 

It’s certainly a good excuse to have when you’re slumped on the sofa and feel like you’re simply obliged to finish off that shiny tin of Quality Street.

Chocolate has an effect on the brain similar to opium, according to a study that found amazing comparisons between obese people and drug addicts.

In the study, a natural brain chemical called enkephalin – an endorphin with similar properties to opium – surged as rats began to eat M&M chocolates.

When a drug was used to stimulate the dorsal neostriatum – the brain area releasing the chemical – the number of M&Ms eaten more than doubled.

In the brain, enkephalin binds to molecular ‘receptors’ sensitive to opiate chemicals to reduce pain and produce pleasurable feelings.

Previous research mostly linked the dorsal neostriatum to movement, and recent work suggested it also plays a role in reward-driven behaviour.

But study leader Dr Alexandra DiFeliceantonio said the extraordinary findings showed comparisons between and drug addicts and the obese.

She said: ‘This (study) means that the brain has more extensive systems to make individuals over-consume rewards than previously thought.

‘The same brain area tested here is active when obese people see foods and when drug addicts see drug scenes.

‘It seems likely that our enkephalin findings in rats mean that this neurotransmitter may drive some forms of overconsumption and addiction in people.’

The findings of the University of Michigan researcher and her team have been published in the US journal Current Biology.

In their paper, the scientists concluded: ‘Opioid circuitry… could in this way participate in normal motivations and perhaps even in generating intense pathological levels of motivation to overconsume reward in binge eating disorders, drug addiction and related compulsive pursuits.’
SOURCE:    dailymail.co.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s