เผยเหตุผลของคนมีเซ็กซ์

dailynews130116_001ทุกสิ่งที่กระทำ ล้วนมีเหตุผล อย่างเรื่องเซ็กซ์ก็เช่นกัน เชื่อว่าแต่ละคู่มีเหตุผลของการทำกิจกรรทางเพศแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่ก็เพื่อมีบุตร หรือเกิดจากความพึงพอใจ บ้างก็เมคเลิฟเพื่อกระชับสัมพันธ์รัก

แล้วทั้งสามเหตุผลพื้นฐานข้างต้นนั้นตรงกับคุณผู้อ่านบ้างหรือไม่ ถ้ายังไม่ตรงใจก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เนื่องจากสื่อออนไลน์ต่างแดน อาทิ เดอะ การ์เดียน, เว็บเอ็มดี, ไซโคโลจี ทูเดย์ ต่างเคยนำเสนอผลสำรวจจากงานวิจัยที่เสาะหาเหตุผลของการเสพสวาทมาเปิดเผย

อย่างเช่นผลสำรวจที่นักจิตวิทยาเคยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง อายุ 17-52 ปี จำนวนราว 2,000 คน พบว่า คำตอบมีความหลากหลายมาก ซึ่งสามารถจัดกลุ่มคำตอบออกมาได้ 237 กลุ่มเหตุผล!!!

สำหรับเหตุผลยอดนิยมนั้นคือ มีเซ็กซ์เพราะเหตุผลทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อมรอบตัว ต่อมาเป็นเพราะความพึงพอใจ ตามด้วยเพื่อผ่อนคลายแก้เครียด มีเซ็กซ์เพราะเชื่อว่าเป็นการออกกำลังกายทางหนึ่ง มีเพราะอยากรู้อยากลอง และเกิดจากความชื่นชอบกันและกัน

ส่วนที่ระบุเหตุผลแปลกๆ มีทั้งบอกว่า ทำเพราะหน้าที่ เพราะความกดดัน และเพื่อปกป้องคุ้มครองคนรัก อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยาคาดว่า สาเหตุที่ทำให้คำตอบมีหลากหลายเป็นเพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทว่าจะให้สรุปเหตุผลพื้นฐานที่ชายและหญิงส่วนใหญ่ตอบกันมากว่าทำไมถึงมีเซ็กซ์ นั่นก็คือ ความสนใจในกันและกัน และความพึงพอใจ

ไม่ว่าเซ็กซ์จะเกิดขึ้นเพราะเหตุผลใด ก็ควรต้องปลอดภัย สมวัย และถูกต้อง.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com

ที่มา: เดลินิวส์ 16 มกราคม 2556

.

Related Article:

.

Why Do People Have Sex?

By Stacy Lloyd
Mon, Jan 07, 2013

Researchers have generally assumed people have sex for one or more of three reasons: to have children, experience sexual pleasure, and cement relationships, according to PsychologyToday.com.

Well, wrote WebMD, today’s reasons why people have sex seem to vary much more.

A 2010 Sexuality & Culture review of sex motivation studies states people offer “far more reasons for engaging in sexual intercourse than in the past.”

These include a wide range of motivations, from pleasure and procreation, to insecurity, to inquisitiveness.

This aside, some sexologists still believe, at the most basic level, there is only one true reason people have sex. We’re wired for it, reported WebMD.

“Our brains are designed to motivate us toward that behavior,” Richard A. Carroll, PhD, sex therapist and associate professor in the psychiatry and behavioral sciences department at Northwestern University Feinberg School of Medicine, told WebMD.

Research from the University of Texas at Austin revealed hundreds of varied and complex motivations that range from the spiritual to the vengeful, wrote ScienceDaily.com.

After conducting comprehensive studies on why people have sex, psychology researchers David Buss and Cindy Meston uncovered 237 motivations, which appear in the Archives of Sexual Behavior.

The Guardian wrote the two psychologists canvassed 2,000 people to compile the list of the 237 most popular reasons. PsychologyToday.com added that they asked people aged 17 to 52, to list “all the reasons why you or those you know have engaged in sexual intercourse.”

The Texas psychologists used the research to identify four major factors and 13 sub-factors for why people have sex, wrote ScienceDaily.com.

One major factor is physical reasons. The sub-factors are pleasure, stress relief, exercise, sexual curiosity, or attraction to a person, wrote WebMD.

Dummies.com said that many people engage in sex for the sensory experience, the wide range of physical and emotional pleasures that a person can derive from sexual activity.

Another major factor is emotional reasons. These sub-factors are love, commitment and gratitude.

Part of the glue that holds longtime love together is sex, said Dummies.com.

WebMD said that a major factor of why people have sex is a variety of goal-based reasons. The sub-factors are procreation, improving social status (i.e. to become popular) or for revenge.

The fourth major factor is insecurity-based reasons. These sub-factors include self-esteem, a feeling of duty or pressure, and to guard a partner, wrote ScienceDaily.com.

PsychologyToday.com wrote, the myth is that men and women are emotionally very different. However, in the Meston-Buss survey, the top reasons why both men and women become sexual were based on attraction and pleasure.

Men and women gave the same priority to horniness and almost the same to expressing love, and feeling closeness/intimacy.

 

SOURCE: health.yahoo.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s