กินยาแอสไพรินประจำนานเป็นแรมปีอาจเกิดพิษสะสมไปปะทุออกที่ตา

foxnews130122_001วารสารการแพทย์ “แพทย์อายุรกรรม” ของสหรัฐฯกล่าวว่า ผู้ที่กินยาแอสไพรินอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาแรมปี อย่างผู้ที่เป็นโรคหัวใจ อาจจะเกิดอาการตาบอดแบบหนึ่งขึ้นได้

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งซิดนีย์ ได้ตรวจสอบผู้ที่มีวัย 60 ปี จำนวน 2,389 คน พบว่าคนที่กินยาแอสไพรินอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 9.3 เสี่ยงกับการเป็นโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมสูง 2 เท่า โรคจะทำให้มีอาการบวมและตกเลือดในลูกตา จอตาเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เสียหายลงภายในไม่กีี่วัน

รายงานกล่าวว่า “ความเสี่ยงมักจะพบในผู้ที่กินมานานเป็นเวลาระหว่าง 10-15 ปี ส่อว่าข้อสำคัญอยู่ที่โทษจากการสะสมมานาน  อย่างไร ก็ตาม คณะนักวิจัยกล่าวชี้แจง ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแนะนำให้เปลี่ยนไปกินยาอื่นแทนผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด มักถูกแนะนำให้กินยาแอสไพรินในปริมาณน้อยไว้ทุกวันเพื่อป้องกันการเป็นอัมพาต หรือหัวใจวายและบางคนยังเชื่อว่า มันอาจช่วยป้องกันมะเร็งได้ด้วย.”

 

ที่มา : ไทยรัฐ 30 มกราคม 2556

.

Related Article:

.

Long-term aspirin use linked with increased risk of blindness

Published January 22, 2013

FoxNews.com

 

New research from the University of Sydney, Australia has found that people who take aspirin for a long-term period of time may be at increased risk for neovascular age-related macular degeneration (AMD) – one of the leading causes of blindness in people over 50, Medical Daily reported.

AMD is characterized as either ‘dry’ or ‘wet’ and is detected by the presence of ‘drusen’ – yellowish deposits in the macula, or central region of the retina.  The condition affects more than 1.8 million Americans 40 years or older.

The Sydney study followed 2,389 people, 257 of whom took aspirin regularly.  Over the course of 15 years, 63 of the 257 people, or 24.5 percent developed AMD.

However, researchers said that people should not discontinue their aspirin use if it is prescribed by a doctor.  Those patients with strong risk factors for neovascular AMD, such as the development drusen, should consider stop taking aspirin, but should check with their doctor first.

SOURCE : foxnews.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s