ออกกำลังแบบเล่น ๆ ได้ผลไม่แพ้ทำจริงจัง

The study shows that going to the gym does not have the same benefits as a long leisurely walk (stock photo)

The study shows that going to the gym does not have the same benefits as a long leisurely walk (stock photo)

ผู้เชี่ยวชาญการออกกำลังแบบเล่น ๆ ของอเมริกา ออกปากแนะนำว่า ไม่จำเป็นจะต้องคิดไปออกกำลังอย่างจริงจังอะไรนัก ชั่วออกกำลังแบบทำเล่น ๆ อย่างเช่น ขึ้นลงบันได และเล่นการบริหารท่าวิดน้ำ ตอนช่วงทีวีกำลังโฆษณาบ้าง ครั้งหนึ่ง ๆ สักนาทีสองนาทีก็พอแล้ว ข้อสำคัญให้รวมเวลาได้วันละประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ก็ได้ประโยชน์เช่นกัน

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้ศึกษา “การออกกำลังแบบเล่น ๆ” เป็นเวลานานหลายปี กล่าวว่า การออกกำลังแบบเล่น ๆ ครั้งละไม่กี่อึดใจ แต่ทำบ่อย ๆ ให้ได้เวลารวมกันสักวันละครึ่งชั่วโมง ก็ให้คุณประโยชน์ไม่แพ้การออกกำลังที่ต้องใช้เวลานานกว่า ได้มีการศึกษาพบว่า คนอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่ ที่ออกกำลังอย่างจริงจังมีไม่ถึงร้อยละ 10 ด้วยซ้ำ แต่พวกเขาไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 พากันปฏิบัติตัว ตามคำแนะนำของการออกกำลัง ด้วยการเคลื่อนไหวให้เป็นวิถีชีวิต

เขาอธิบายว่า การออกกำลังแบบนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการออกกำลังแบบเล่น ๆ “แต่ก็เป็นแบบธรรมชาติ อย่างเช่น เดินให้มากขึ้น แทนที่จะขับรถไปทำงานก็เดินสัก 1-2 กม. หรือไม่ก็ขี่จักรยาน ในเส้นทางเดียวกัน แทนที่จะนั่งอยู่เฉยๆ ตอนทีวีโฆษณา ก็หันมาเล่นกายบริหาร ทำท่าวิดน้ำ หรือแทนที่จะนั่งเล่นเกมเหมือนกับเด็ก ก็ออกลุกขึ้นเดินไปเดินมาเสีย”.

ที่มา : ไทยรัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2556

.

Related Article :

.

A long walk can significantly improves insulin sensitivity and blood lipid levels (stock photo)

A long walk can significantly improves insulin sensitivity and blood lipid levels (stock photo)

Walking ‘is better than the gym’: Long periods of gentle exercise are more beneficial than a high-intensity workout

  • Low intensity exercise improves insulin sensitivity and blood lipid levels, which are indicators of diabetes and obesity

By JAYMI MCCANN

PUBLISHED: 21:57 GMT, 13 February 2013 |

If you have just been to the gym, don’t sit down, not for too long anyway.

Scientists have found that long periods of walking could actually be better for you than high intensity exercise.

Low intensity exercise improves insulin sensitivity and blood lipid levels at a better rate than an hour long high octane workout, according to a study published in journal PLOS ONE.

These levels are indicators of diabetes and obesity.

Researchers from Maastricht University in Holland, split 18 youngsters aged 19 to 24 into three groups – one sat for 14 hours doing no exercise, the second sat for 13 hours but did an hour of vigorous exercise, and the final group sat for six hours, walked for four and stood for two.

It was found that when energy expended was the same, cholesterol and lipid levels were significantly improved in the group that exercised over a longer period, far more than in the other two groups.

Dr Hans Savelberg, from Maastricht University in Holland, who led the study, said: ‘One hour of daily physical exercise cannot compensate for the negative effects of inactivity on insulin sensitivity and plasma lipids if the rest of the day is spent sitting.

‘Reducing inactivity by low intensity activities such as walking at a leisurely pace and standing is more effective than physical exercise in improving these parameters in sedentary subjects.

‘Our study suggests that in addition to health interventions that stress the importance of spending enough energy to maintain a neutral energy balance, a minimal daily amount of non-sitting time should also be promoted.’

SOURCE: dailymail.co.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s