ยุผู้สูงอายุให้ใจสู้ ใจเสียจะยิ่งทรุด

thairath130416_001ที่ประชุมนักจิตวิทยาสังคมอังกฤษ พบว่าผู้สูงอายุ ผู้ที่คิดว่าตนเองแก่แล้ว และอ่อนแอ จะเริ่มแก่ฮวบและป้อแป้ลงทันที

รายงานผลการศึกษาของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเอกเซอเตอร์ แจ้งว่า จากการศึกษาผู้สูงอายุแบบตัวต่อตัว ถึงประสบการณ์ของความแก่และความอ่อนแอ 29 ราย ได้พบว่า ความคิดว่าตนเองแก่ จะทำให้หมดความสนใจกับการเข้าสังคม การออกกำลัง การรักษาสุขภาพ และลดถอยความสุขในชีวิตลง คนแก่ที่รู้สึกถดถอยในชีวิตรายหนึ่ง กล่าวอย่างปลงว่า “ผู้ที่คิดว่าตนเองแก่และอ่อนแอ ก็จะทำตนเป็นคนแก่และป้อแป้ไปด้วย”

ผู้สูงอายุที่ให้สัมภาษณ์ ได้พรรณนาถึงวัฏจักรของความเสื่อมถอย ของผู้ที่คิดว่าตนแก่ว่า จะเลิกกิจกรรมที่ช่วยให้ตนเองแข็งแรงและสมบูรณ์ อย่างเช่น การออกกำลังลง.

ที่มา :  ไทยรัฐ 16 เมษายน 2556

.

Related Article :

.

You Are as Old as You Feel

Apr. 9, 2013 — Older adults who see themselves as old and frail will start to feel old and frail.

This is the conclusion of a study conducted by Krystal Warmoth and colleagues at University of Exeter Medical School, which is presented today, Thursday 11 April 2013, at the British Psychological Society (BPS) Annual Conference in Harrogate.

Krystal Warmoth interviewed 29 older adults face-to-face in the South West of England about their experiences of ageing and frailty. Krystal explained: “A person’s beliefs about their self could lead to a loss of interest in participating in social and physical activities, poor health, stigmatisation, and reduced quality of life.”

One respondent stated it clearly, “If people think that they are old and frail, they will act like they’re old and frail.”

Participants described a cycle of decline where perceiving themselves as frail led to stopping activities that would keep them fit and healthy, such as physical exercise.

Krystal concluded that: “This study gives insight into the role of social psychological factors in older adults’ health and activity.”

Story Source:

The above story is reprinted from materials provided byBritish Psychological Society (BPS), via AlphaGalileo.

SOURCE :  www.sciencedaily.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s