กินอาหารกากใย จะไร้โรคอัมพาต

thairath130426_001นักวิจัยที่นำเอารายงานผลการศึกษาความเกี่ยวพันของการบริโภคอาหารที่มีกากใย กับโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเท่าที่จะหาได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เป็นครั้งแรก ทำให้รู้ว่าผู้ที่กินอาหารแบบนี้จะไม่ค่อยตกเป็นเหยื่อของโรคอันตราย

นักวิจัยมหาวิทยาลัยลีดส์กับคณะ ได้รวบรวมรายงานการศึกษา ซึ่งเกี่ยวโยงกับผู้คนทั้งหมดมากถึง 500,000 คน

พวกเขาได้ทราบข้อมูลว่า หากสามารถกินอาหารที่มีกากใยเพิ่มขึ้นได้วันละทุกๆ 7 กรัม จะช่วยป้องกันโรคได้ถึงร้อยละ 7 การกินกากใยอาหารเพิ่ม 7 กรัม จะเทียบเท่ากับกินขนมปังทำจากแป้งสาลีที่โม่ทั้งเมล็ด 2 แผ่น

ในอเมริกาจะมีผู้ป่วยด้วยโรคลมอัมพาตปีละเกือบ 800,000 ราย และเสียชีวิต 130,000 ราย เนื่องด้วยเส้นเลือดสมองอุดตัน.

 

ที่มา :  ไทยรัฐ 26 เมษายน 2556

.

Related Article :

.

foxnews130422_001Extra fiber tied to lower risk of stroke

Published April 22, 2013

Reuters

 

People who get more fiber in their diet are less likely to have a stroke than those who skimp on the nutrient, according to a new review of existing research.

“A few people in the past have looked at the relationship between fiber and cardiovascular disease, which includes coronary heart disease and stroke,” senior author Victoria Burley told Reuters Health.

But this is the first time all the available results from long-term studies have been pulled together into one analysis, said Burley, a senior lecturer in nutritional epidemiology at the University of Leeds in the UK.

Burley and her coauthors pooled the results of eight studies conducted since 1990 that included close to 500,000 participants. Those people reported on their dietary fiber consumption and were followed for anywhere from eight to 19 years.

The researchers found the risk of suffering a first stroke fell by 7 percent for every 7-gram increase in dietary fiber people reported each day – so that those who ate the most fiber had the lowest chance of stroke, according to findings published in the journal Stroke.

The average U.S. woman gets 13 grams of fiber per day, and the average man gets 17 grams – well below the Institute of Medicine recommendation of 24 and 35 grams, respectively.

An extra 7 grams could come from two slices of whole wheat bread and a serving of fruit, for example, Burley said. But even less than that – just 2 or 3 extra grams per day – might affect stroke risk.

Americans suffer almost 800,000 strokes annually, and strokes cause one out of every 18 U.S. deaths, or 130,000 per year, according to the Centers for Disease Control and Prevention. Most happen when a clot blocks blood flow in a brain vessel.

“Stroke is a very common and chronic disease in our society because the risk factors are growing,” Dr. Dean Sherzai, a neurologist at Loma Linda University in California, told Reuters Health.

The new results are important because at the moment there are limited treatments and preventive measures available for stroke, but diet changes such as adding more fiber are relatively easy, said Sherzai, who was not involved in the study.

The report didn’t look at the effects of different types of fiber on people of specific ages – so it’s possible some may glean more benefit from eating extra fiber than others, he added.

The findings don’t prove fiber directly prevents strokes. Researchers also don’t know why fiber would be linked to a lower risk, although they have some ideas.

“There could be all sorts of things going on,” Burley said.

Foods high in fiber tend to be low-calorie and help people maintain a healthy weight, which reduces stroke risk, she said. Fibrous foods also have vitamins, minerals and antioxidants including polyphenols and flavonoids, which make blood vessels more elastic.

The findings should serve as more encouragement for people to get their daily recommended fiber, Burley said. She’d like to see fiber back on the agenda – since it sometimes falls to the wayside in low-carbohydrate or gluten-free diets.

“Sometimes things like this just aren’t deemed sexy enough,” Sherzai said.

SOURCE: foxnews.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s