โทรศัพท์มือถือกลายเป็นโรคติดต่อ

Contagious behaviour: People are twice as likely to pull out their phones to check their text messages or email if they're with someone who has just done the same

Contagious behaviour: People are twice as likely to pull out their phones to check their text messages or email if they’re with someone who has just done the same

โทรศัพท์มือถือถูกพบว่าทำให้เป็นโรคติดต่อเอาอย่างกันได้ ถ้าเห็นใครควักออกมาพูด หรือตรวจดูข้อความ มีหวังจะต้องมีคนเอาอย่างบ้างถึง 2 เท่า โดยเฉพาะในหมู่สตรี เพราะเหตุว่า โทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ขาดไม่ได้ของผู้หญิงไปเสียแล้ว

นักวิจัยมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐฯอธิบายว่า “เราอยากรู้ว่าผู้คนใช้มันบ่อยสักแค่ไหน สังเกตเห็นได้ว่าแต่ละคน เมื่อเห็นคนอื่นควักออกมาดูข้อมูล ก็อดไม่ได้ที่จะต้องตรวจดูของตนบ้าง”

จากการศึกษากับกลุ่มนักศึกษา นักวิจัยได้พบว่าเมื่อมีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มใช้โทรศัพท์ เพื่อนฝูงในกลุ่มจะต้องใช้ตามกันภายในเวลาไม่นานนัก.

ที่มา : ไทยรัฐ 1 พฤษภาคม 2556

.

Related Article :

.

A social sign: Mobile phones create an alternative outlet for one¿s attention and may both promote and interfere with live social interaction, the researchers wrote.

A social sign: Mobile phones create an alternative outlet for one¿s attention and may both promote and interfere with live social interaction, the researchers wrote.

Is using a mobile phone contagious? Researchers find we are TWICE as likely to check handsets if a companion does (and women are the worst offenders)

  • People are twice as likely to pull out their phones to check their text messages or email if they’re with someone who has just done the same
  • Mobile phone ‘may both promote and interfere with live social interaction’ say team

By MARK PRIGG

PUBLISHED: 12:05 GMT, 25 April 2013

If has become the modern equivalent of glancing at your watch – the furtive look at a phone screen to check for new messages or have a quick look at Facebook.

Researchers have now found why we often feel such a strong urge to glance at our handset.

Using your mobile, they say, is contagious.

A University of Michigan team say people are twice as likely to pull out their phones to check their text messages or email if they’re with someone who has just done the same.

It also found that females were more likely to use their mobile than men because it was more ‘integrated into the daily lives of women’.

The team  watched students in dining halls and coffee shops around campus between January and April 2011, observing pairs of students sitting at tables for as long as 20 minutes and documented their cellphone use at 10-second intervals.

‘What we found most interesting was just how often people were using their mobile phones,’ Dr Daniel Kruger, the study’s co-author, told The Telegraph.

Overall, the students used their cellphones in an average of 24 percent of the intervals, the researchers found. But they were significantly more likely to use their phones (39.5 percent) when their companion had just done so in the previous 10-second interval than without the social cue.

Overall, the students used their cellphones in an average of 24 percent of the intervals, the researchers found. But they were significantly more likely to use their phones (39.5 percent) when their companion had just done so in the previous 10-second interval than without the social cue.

Overall, the students used their cellphones in an average of 24 percent of the intervals, the researchers found.

But they were significantly more likely to use their phones (39.5 percent) when their companion had just done so in the previous 10-second interval than without the social cue, the researchers said, adding that this behavior was often repeated.

‘Cell phones create an alternative outlet for one’s attention and may both promote and interfere with live social interaction,’ the researchers wrote.

Kruger believes this pattern could be related to the effects of social inclusion and exclusion.

If one person in a pair engages in an external conversation through their phone, his or her companion may feel excluded.

That companion then might be compelled to connect with others externally so as not to feel left out.

The researchers note that they might not observe the same results in a study of different demographics — for example, in older adults, who may not use cellphones as habitually.

Their findings were detailed in the Human Ethology Bulletin.

SOURCE: www.dailymail.co.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s