ขนมหวานเทียม ช่วยพาร์กินสัน? โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

โรคพาร์กินสัน แม้จะมีคนเป็นไม่มากเท่าสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ แต่มีชะตากรรมเหมือนกัน โดยที่ยังไม่มียาใดๆ ที่จะชะลอ หรือยับยั้งได้ ในโรคพาร์กินสัน อาการเชื่องช้า แข็งเกร็ง โดยอาจจะมีสั่นร่วมด้วย จะค่อยๆ ลุกลามรุนแรงขึ้นตามลำดับ แม้ว่ายาจะเสมือนดูเก่งในระยะแรก แต่ในที่สุด การตอบสนองต่อยาจะเริ่มลดลงตามลำดับ จากขนาดที่…กินบ้าง ลืมบ้าง ยังอยู่ได้ กลายเป็นกินยาทุก 3 ชั่วโมง เรื่อยไป ยังไม่ค่อยได้ผล และกลับมีผลแทรกซ้อน คือเกิดอาการทางจิต ประสาทหลอน หวาดระแวง มีอาการเขย่า สั่น มากขึ้น ทั้งนี้ โดยที่การโหมให้ยามากๆ ตั้งแต่เริ่มเป็นใหม่ๆ ให้คนป่วยติดใจ วิ่งได้ฉิวเต็ม 100 จะมีส่วนให้โรคนี้ไปเร็วและยาไม่ได้ผลเร็วขึ้น

ล่าสุดมีรายงานสุดยอดมาใหม่ (14 มิถุนายน 2556) วารสารทางเคมีชีวภาพ (2013; 288:17579-88) ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นการพิสูจน์ในระดับเซลล์ และแมลงวัน แต่ผลที่ได้ประทับใจในการทำให้โรคดีขึ้นและลดการสะสม การเกาะรวมตัวเป็นตะกอนของ alpha synuclein ซึ่งเป็นสารพิษในโรคพาร์กินสัน ทั้งนี้ การใช้น้ำตาลเทียม mannitol ซึ่งยังมีคุณสมบัติในการเปิดผนังเส้นเลือดในสมองได้อีก mannitol นี้ ผลิตจากรา แบคทีเรีย และสาหร่าย และเป็นส่วนผสมที่ให้รสหวานแทนน้ำตาลที่ใช้ในหมากฝรั่ง หรือขนมหวาน ในทางการแพทย์เราใช้ mannitol ในการลดความดันของสมอง เพื่อช่วยชีวิตเวลาสมองบวม โดยมีฤทธิ์ขับปัสสาวะด้วย

หลังจากพิสูจน์คุณสมบัติในเซลล์ทดลอง ก็ยังได้พบต่อไปว่า แมลงวัน (fruit flies) ที่ตบแต่ง ตัดต่อพันธุกรรมให้มี alpha synuclein สามารถปีนป่ายเกาะผนังหลอดแก้วได้เพียงร้อยละ 38 (ปกติ ร้อยละ 78) แต่หลังจากได้อาหารที่มี mannitol ไป 27 วัน กลับสามารถปีนป่ายได้เก่งเท่าเดิม และพบว่ามีการลดลงถึงร้อยละ 70 ของการเกาะรวมตัวของสารพิษ การทดลองในหนูที่ตัดแต่งพันธุกรรม ได้ผลน่าชื่นใจเช่นกัน โดยหนูมีปริมาณ alpha synuclein ลดลงในสมองหลายตำแหน่งหลังจากรักษาไป 4 เดือน ซึ่งอาจเป็นเครื่องแสดงว่า manitol สามารถชะล้างโปรตีนพิษจากเซลล์ประสาท และปกป้องสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไปในโรคพาร์กินสัน ส่วนที่น่าดีใจคือ หนูทดลองไม่มีอาการเจ็บป่วยหลังได้รับ mannitol

อย่างไรก็ตาม ผลของการศึกษานี้ ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำมารักษาหรือป้องกันการเกิดโรคที่มีประสิทธิภาพในคนได้ แต่เป็นก้าวสำคัญที่ต้องติดตาม เนื่องจาก…ถ้าได้ผลจริง ควรจะนำมาใช้ได้ในโรคสมองอื่นๆ รวมทั้งสมองเสื่อมอัลไซเมอร์

ว่าแต่ว่า…ตอนนี้ หมอเริ่มเคี้ยวหมากฝรั่งชนิดไม่มีน้ำตาล แต่หวานจาก mannitol แล้ว อย่าหาว่าไม่สุภาพนะครับ! ถ้า…เคี้ยวไปตรวจคนไข้ไป หรือบรรยายไปด้วย

ที่มา : มติชน  7 กรกฎาคม 2556

.

Related Article :

.

Artificial Sweetener a Potential Treatment for Parkinson’s Disease

June 17, 2013 — Mannitol, a sugar alcohol produced by fungi, bacteria, and algae, is a common component of sugar-free gum and candy. The sweetener is also used in the medical field — it’s approved by the FDA as a diuretic to flush out excess fluids and used during surgery as a substance that opens the blood/brain barrier to ease the passage of other drugs.

Now Profs. Ehud Gazit and Daniel Segal of Tel Aviv University’s Department of Molecular Microbiology and Biotechnology and the Sagol School of Neuroscience, along with their colleague Dr. Ronit Shaltiel-Karyo and PhD candidate Moran Frenkel-Pinter, have found that mannitol also prevents clumps of the protein α-synuclein from forming in the brain — a process that is characteristic of Parkinson’s disease.

These results, published in the Journal of Biological Chemistry and presented at the Drosophila Conference in Washington, DC in April, suggest that this sweetener could be a novel therapy for the treatment of Parkinson’s and other neurodegenerative diseases. The research was funded by a grant from the Parkinson’s Disease Foundation and supported in part by the Lord Alliance Family Trust.

Seeing a significant difference

After identifying the structural characteristics that facilitate the development of clumps of α-synuclein, the researchers began to hunt for a compound that could inhibit the proteins’ ability to bind together. In the lab, they found that mannitol was among the most effective agents in preventing aggregation of the protein in test tubes. The benefit of this substance is that it is already approved for use in a variety of clinical interventions, Prof. Segal says.

Next, to test the capabilities of mannitol in the living brain, the researchers turned to transgenic fruit flies engineered to carry the human gene for α-synuclein. To study fly movement, they used a test called the “climbing assay,” in which the ability of flies to climb the walls of a test tube indicates their locomotive capability. In the initial experimental period, 72 percent of normal flies were able to climb up the test tube, compared to only 38 percent of the genetically-altered flies.

The researchers then added mannitol to the food of the genetically-altered flies for a period of 27 days and repeated the experiment. This time, 70 percent of the mutated flies could climb up the test tube. In addition, the researchers observed a 70 percent reduction in aggregates of α-synuclein in mutated flies that had been fed mannitol, compared to those that had not.

These findings were confirmed by a second study which measured the impact of mannitol on mice engineered to produce human α-synuclein, developed by Dr. Eliezer Masliah of the University of San Diego. After four months, the researchers found that the mice injected with mannitol also showed a dramatic reduction of α-synuclein in the brain.

Delivering therapeutic compounds to the brain

The researchers now plan to re-examine the structure of the mannitol compound and introduce modifications to optimize its effectiveness. Further experiments on animal models, including behavioral testing, whose disease development mimics more closely the development of Parkinson’s in humans is needed, Prof. Segal says.

For the time being, mannitol may be used in combination with other medications that have been developed to treat Parkinson’s but which have proven ineffective in breaking through the blood/brain barrier, says Prof. Segal. These medications may be able to “piggy-back” on mannitol’s ability to open this barrier into the brain.

Although the results look promising, it is still not advisable for Parkinson’s patients to begin ingesting mannitol in large quantities, Prof. Segal cautions. More testing must be done to determine dosages that would be both effective and safe.

SOURCE : www.sciencedaily.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s