ปัจจัยหลักใหญ่ที่ช่วยให้คนไทยอายุยืน

dailynews130721_002คนไทยอายุยืนถึง 100 ปีดูจะไม่ใช่เรื่องยากแล้ว ทุกวันนี้คนไทยรู้จักรักษาตัว มีความรู้ดูแลสุขภาพของตัวเองดีขึ้น อะไรที่เป็นเรื่องเสี่ยงมีผลกระทบต่อสุขภาพก็จะหลีกเลี่ยง ห้ามใจได้ มีวินัยในการกินอาหาร เคร่งครัดขึ้น กินของง่าย ๆ ไม่แปรรูปผิดไปจากเดิมมาก หลาย ๆ อย่างล้วนทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น อายุดูค่อยเพิ่มขึ้นมาตลอด

ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล นักประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล รายงานว่า ประชากรไทยปัจจุบันมีโอกาสจะมีอายุยืนยาวขึ้นถึง 100 ปีมากกว่าในอดีต จากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข อีกไม่เกิน 20 ปี ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะมีราว 14 ล้านคน หรือ 20% ของประชากรของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีราว 7 ล้านคน หรือราว 12% จากประชากร 64 ล้านคน อายุเฉลี่ยปัจจุบันราว 73 ปี หญิง 76 ปี และชาย 70 ปี อีก 10 ปี อายุเฉลี่ยจะราว
80 ปี

ประชากรที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดในโลก อันดับหนึ่งยังคงเป็นญี่ปุ่น เฉลี่ยอายุ 83 ปี รองลงมาคือ สวีเดน เดนมาร์ก เฉลี่ยราว 81-82 ปี

น.ส.ศุทธิดา ชวนวัน นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปภ.) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ผู้วิจัยเรื่องคนไทยอายุยืนขึ้น ได้คาดประมาณตามแบบจำลองของนักประชากรศาสตร์ พบว่าผู้อายุเกิน 100 ปีทั่วประเทศไทยมีปริมาณ 1,309 คน เป็นเพศหญิง 914 คน เพศชาย 395 คน ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา รองอธิการบดี ม.มหิดล เก็บข้อมูลสุขภาพคนไทยปี 2551-52 จาก 12 ตัวชี้วัด อาทิ สุขภาพกาย สุขภาพจิต พฤติกรรมสุขภาพ ความมั่นคง การเข้าถึงบริการสุขภาพ ฯลฯ พบว่าแนวโน้มคนไทยมีสุขภาพดีขึ้น

ดร.ทพ.ญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จากการคาดการณ์ปี 2554 พบคนไทยมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ชายเฉลี่ยราว 69.5 ปี และหญิง 76.3 ปี

ผมรวบรวมรายงานของนักวิจัยหลาย ๆ ท่านมา ล้วนบ่งบอกคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น และเท่าที่ได้สังเกตดูมีปัจจัยหลักใหญ่ 4 ประการด้วยกันที่ได้ปฏิบัติกันมา มากบ้างน้อยบ้างก็ยังอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทำให้สุขภาพดีขึ้น จึงอยากนำมาคุยให้ฟัง

เรื่องอาหารการกิน ถือเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตประจำวัน คนญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง โปรตีน เป็นพวกปลา เน้นผัก ผลไม้มากขึ้น อาหารจะกินอาจน้อยกว่าหรือ 3 มื้อแบบเดิมก็ทำได้ แต่ทุกมื้อควรอยู่ในความพอดี อาหารควรสด สะอาด ปลอดสารพิษ ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือแปรรูปมาก อาหารที่อายุสั้นจะทำให้คนอายุยืน อายุสั้นหมายถึงสด ไม่ใส่สารกันบูด เก็บไว้นานไม่ได้ ประเภทที่เก็บไว้นานได้มักจะมีสารเคมีมาเกี่ยวข้อง

การออกกำลังกาย ทุกวันนี้คนตื่นตัวเรื่องออกกำลังกายกันมาก ตามสวนสาธารณะทุกแห่งจะเห็นผู้คนไปออกกำลังกายเนืองแน่นมีหลายรูปแบบ การเคลื่อนไหวของร่างกายช่วยให้กล้ามเนื้อ ข้อไม่ติดขัด ระบบไหลเวียนเลือดลมเดินสะดวกขึ้น การออกกำลังกายและได้พบผู้คนได้พูดคุยสังสรรค์ ทำให้จิตใจผ่องใสไปด้วย

ลดความเครียด ความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญเกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจ จะนำโรคมาให้มาก ตั้งแต่ความดันสูงขึ้น ชีพจรเร็ว ลุกลามไปถึงหัวใจ และกระทบไปอีกหลายระบบ จิตใจไม่เป็นสุข ผู้คนต่าง
ไปแสวงหาวิธีการที่จะลดความเครียดกันรูปแบบต่าง ๆ สมาธิยังเป็นสิ่งที่คนปฏิบัติกันมาก

การรักษาเยียวยา การได้เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพควรได้พบปรึกษาทางแพทย์เสียแต่เนิ่น ๆ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ รับประทานยาตามสั่ง ถึงเวลาก็ไปพบแพทย์ ข้อห้ามต่าง ๆ ทำตามสั่ง จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บทุเลาลง โรคที่หายได้ก็จะหาย โรคที่ไม่หายก็จะลดการทุกข์ทรมานให้ลดน้อยลง

คนไทยมีอายุยืนขึ้น จากการได้มีความรู้เรื่องสุขภาพและรู้วิธีการปฏิบัติดูแลตัวเอง พร้อมหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพดีขึ้น อนาคตจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพสมบูรณ์ดี อายุยืนยาว.

นพ.สุวิทย์ เกียรติเสวี
suvit.kiatisevi@gmail.com

ที่มา : เดลินิวส์  21 กรกฎาคม 2556

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s