น้ำส้มคั้นรัักษามะเร็ง ป้องกันแพ้เคมีบำบัด

นักวิทยาศาสตร์ซึ่งหยิบรายงานผลการศึกษาคุณประโยชน์ของนํ้าส้มคั้นในการป้องกันโรคมะเร็งมาทบทวนดูใหม่ ได้พบว่าน้ำส้มคั้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

วารสารระหว่างประเทศ “สารอาหารกับโรคมะเร็ง” เปิดเผยว่า นักวิจัยที่ทำการทบทวนได้พบว่า น้ำส้มคั้นมีส่วนในการป้องกันการแพ้ การรักษาโรคด้วยตัวยาเคมี

เหตุที่น้ำส้มคั้นมีประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ก็เพราะ มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูง นอกจากนั้นมันยังช่วยลดความเสี่ยงของเด็กที่จะเป็นโรคมะเร็งโลหิต ตลอดจนช่วย

ป้องกันการแพ้เคมีบำบัด ในการรักษามะเร็งเต้านม ตับและลำไส้ใหญ่ นักวิจัยได้สรุปว่า “น้ำส้มคั้นสามารถช่วยป้องกันการแพ้ยาเคมีบำบัด ในการรักษามะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงชั้นที่โรคลุกลามออกไปแล้ว”.

 

ที่มา: ไทยรัฐ 17 กันยายน 2556

.

Related Article:

.

sciencedaily130913_001

Can Drinking Orange Juice Aid in Cancer Prevention?

Sep. 13, 2013 — In a forthcoming review article fromNutrition and Cancer: An International Journal, a publication of Routledge, researchers review available evidence that links orange juice with cancer chemoprevention. The review article, “Orange Juice and Cancer Chemoprevention” discusses the putative mechanisms involved in the process, the potential toxicity of orange juice, and the available data in terms of evidence-based medicine.

Orange juice has many potential positive effects when it comes to cancer, particularly because it is high in antioxidants from flavonoids such as hesperitin and naringinin. Evidence from previous in vitro studies has indicated that orange juice can reduce the risk of leukemia in children, as well as aid in chemoprevention against mammary, hepatic, and colon cancers. Biological effects of orange juice in vitro are largely influenced by the juice’s composition, which is dependent on physiological conditions of the oranges such as climate, soil, fruit maturation, and storage methods post-harvest.

The researchers acknowledge potential toxicity from orange juice if consumed in excess amounts — especially for children, hypertensive, kidney-compromised, and diabetics. Excessive drinking of orange juice for individuals from these groups has the potential to create noxious effects, hyperkalemia, and has been associated with both food allergies and bacterial outbreaks in cases where the juice was unpasteurized. “Excessive intake of any food, even for the healthiest, can lead to oxidative status imbalance,” wrote the researchers.

Further research is highly recommended to determine the biological connection between orange juice and cancer chemoprevention. Issues such as the type of cultivar and the amount consumed will also need clarification.

Overall, the review article summarizes several biological effects of orange juice that can contribute to chemoprevention, including antioxidant, antimutagenic and antigenotoxic, cytoprotective, hormonal, and cell signaling modulating effects. Orange juice has antimicrobial and antiviral action and modulates the absorption of xenobiotics. “OJ could contribute to chemoprevention at every stage of cancer initiation and progression,” the researchers explained. “Among the most relevant biological effects of OJ is the juice’s antigenotoxic and antimutagenic potential, which was shown in cells in culture and in rodents and humans.”

Story Source:

The above story is based on materials provided by Taylor & Francis, via AlphaGalileo.

Journal Reference:

  1. Silvia Isabel Rech Franke, Temenouga Nikolova Guecheva, João Antonio Pêgas Henriques, Daniel Prá. Orange Juice and Cancer ChemopreventionNutrition and Cancer, 2013; : 130806112113004 DOI: 10.1080/01635581.2013.817594

SOURCE : www.sciencedaily.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s