ขนาดองคชาตนั้นสำคัญไฉน

dailynew140504_01ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลจาก “เฟซบุ๊ก” ของ “อาเซียน ดีเอ็นเอ” ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก แสดงการเปรียบเทียบขนาดมาตรฐานอวัยวะเพศชายของชาติต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ที่ยังไม่ตื่นตัวจนเป็นที่ฮือฮาและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง โดยหนุ่มคองโกยาวสุด 7.1 นิ้ว เล็กสุดเกาหลีคว้าไปครอง 3.8 นิ้ว ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของชายไทยอยู่ที่ 4 นิ้วนั้น

ศ.นพ.สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ คลินิกสุขภาพเพศชาย โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้ความเห็นว่า กรณีที่เป็นข่าวไม่รู้ว่าทำการสำรวจอย่างไร ที่บอกว่าขนาดชายไทย 4 นิ้วไปวัดอย่างไร เพราะขนาดของชายไทยไม่เคยมีงานวิจัยว่ามาตรฐานเป็นเท่าไหร่ ส่วนงานวิจัยบางชิ้นที่ให้หมอนวดวัดก็ยังไม่ได้มาตรฐาน เพราะคนวัดต่างกัน วิธีการวัดก็ไม่เหมือนกัน

งานวิจัยมาตรฐานที่วัดกันนั้น จะวัดโดยการดึงองคชาตขณะอ่อนตัว ยืดออกมาให้เต็มที่ แล้ววัดตั้งแต่หัวหน่าวออกมาจนถึงปลายองคชาต ซึ่งการวัดวิธีนี้จะสั้นกว่าการแข็งตัวเต็มที่ประมาณ 1-2 เซนติเมตร

ตัวแปรที่มีผลมาก ได้แก่ เชื้อชาติและอายุของผู้ถูกวัด ในคนเอเชียจะมีขนาดองคชาตเล็กที่สุด ในขณะที่ชายอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปจะมีขนาดขององคชาตทั้งตอนอ่อนตัวและแข็งตัวน้อยกว่าในคนหนุ่ม

สำหรับตัวเลขที่มีการวัดกันเอาไว้ด้วยวิธีมาตรฐานด้วยการดึงองคชาตขณะอ่อนตัวให้ยืดออกมาให้เต็มที่แล้ววัด ที่มีรายงานไว้ใกล้เคียงที่สุด คือ ชาวเกาหลี 9.6 เซนติเมตร ไม่ถึง 4 นิ้ว ชาวอเมริกัน 12.45 เซนติเมตร ชาวอิตาเลียน 12.50 เซนติเมตร กรีซ 12.18 เซนติเมตร

ส่วนชายไทยไม่เคยวัดขนาดองคชาตด้วยวิธีมาตรฐาน แต่คิดว่าคงจะใกล้เคียงกับชาวเกาหลี เพราะเป็นคนเอเชีย

ในทางการแพทย์ถ้าองคชาตต่ำกว่า 7.5 เซนติเมตร ถือว่าองคชาตเล็ก ดังนั้นถ้าขนาดองคชาตไม่ได้ต่ำกว่า 7.5 เซนติเมตร ก็ไม่น่าจะมีปัญหาต่อการมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างใด

ด้านความเชื่อเกี่ยวกับขนาดขององคชาต มีการศึกษาที่ประเทศเกาหลีในชาย 123 ราย โดยวัดขนาดขององคชาต และดูทัศนคติที่มี  ต่อขนาดขององคชาตของตนเองพบว่า 69.9% คิดว่าขนาดขององคชาตของตนเองปกติ 23.6% คิดว่าขนาดขององคชาตของตนเองเล็ก 0.8% คิดว่าเล็กมาก และ 4.9% คิดว่าใหญ่กว่าปกติ และ 0.8% คิดว่าใหญ่มาก

เมื่อไปถามความเห็นฝ่ายหญิงเกี่ยวกับความสำคัญในขนาดขององคชาต การศึกษาจากหญิงเนเธอร์แลนด์หลังคลอดพบว่า 21% บอกว่าความยาวมีความสำคัญ ขณะที่ 78% ไม่คิดว่ามีความสำคัญ เมื่อถามถึงในแง่

เส้นรอบวงขององคชาต 33% บอกว่ามีความสำคัญ ขณะที่ 67% ไม่คิดว่ามีความสำคัญ แสดงให้เห็นว่าทัศนคติของผู้หญิงที่มีต่อขนาดขององคชาตแตกต่างกับฝ่ายชายอย่างมาก

จากประสบการณ์ส่วนตัว ผู้ป่วยที่ มาขอพิจารณาแก้ไขขนาดขององคชาตนั้น มีเพียง 10-20% เท่านั้นที่มีขนาดองคชาตเล็กกว่ามาตรฐานจริง ๆ แต่ต้องการเพิ่มขนาดขององคชาตด้วยเหตุผลต่างกันไป หรือยังคงคิดว่าขนาดของตนเองเล็กกว่าปกติ ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในขนาดที่ปกติ เนื่องมาจากการรับรู้ข้อมูลจากภาพยนตร์ปลุกใจหรือหนังสือ นิตยสารสำหรับชายที่มักจะใช้ขนาดที่ใหญ่เกินกว่ามาตรฐานมาเป็นแบบ ทำให้ผู้ชม ผู้อ่านหลงเข้าใจผิดว่าขนาดของตนเองเล็กกว่ามาตรฐานมาก.

นวพรรษ บุญชาญ : รายงาน

ที่มา : เดลินิวส์  4 พฤษภาคม 2557

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s