คุมเข้มสารระเหย กลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์

dailynews140803_03ตามที่ นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงข่าวภายหลังการประชุม คสช.ว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2557 ระบุว่า ที่ประชุม คสช.เห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้สารระเหยใน “กลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์” เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. … ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการควบคุมสารระเหยในกลุ่มนี้ คงทำให้หลายคนอยากรู้จักสารในกลุ่มดังกล่าวมากขึ้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ภก.ชาญชัย เอื้อชัยกุล ผอ.กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บอกว่า สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ มี 6 รายการ ได้แก่

1. เอมิลไนไตรท์ (Amyl nitrite)

2. ไซโคลเฮ็กซิลไนไตรท์ (Cyclohexyl nitrite)

3. เอทิลไนไตรท์ (Ehtyl nitrite)

4. ไอโซบิวทิลไนไตรท์ (Isobutyl nitrite)

5. ไอโซโพรพิลไนไตรท์ (Isopropyl nitrite)และ

6. นอร์มาลบิวทิลไนไตรท์ (n-butylnitrite)

ในสารระเหย 6 ตัว พบว่ามีบางตัวนำมาใช้ทางยา เช่น เอมิลไนไตรท์ ใช้ต้านพิษไซยาไนด์ แต่ตอนหลังพบว่า มีการยกเลิกสารตัวนี้ไม่ได้นำมาใช้ทางยาแล้ว

จากการตรวจสอบข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องไม่พบว่ามีการนำสารกลุ่มนี้มาใช้ในเครื่องสำอาง จากการประสานข้อมูลไปยังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า ไม่มีการนำมาใช้ ตรวจสอบไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่พบ ทั้งนี้จากข้อมูลกรมศุลกากรพบว่ามีการส่งของมาทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นสารไอโซโพรพิลไนไตรท์ ขวดละประมาณ 10 ซีซี เบื้องต้นไม่ทราบว่าเป็นสารอะไร แต่พบว่าผู้รับอายุต่ำกว่า 18 ปี จึงส่งมาให้ อย.ตรวจสอบ พบว่า เป็นสารไอโซโพรพิลไนไตรท์ เมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีการนำไปใช้สูดดม เพื่อให้เคลิ้มฝัน ไปกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ทำให้มีความสุขทางเพศ จากข้อมูลพบว่าหลายประเทศใช้มุ่งหวังทำให้เกิดผลทางด้านนี้ ดังนั้นหลายประเทศทางยุโรปก็เริ่มควบคุมสารระเหยตัวนี้อย่างเข้มงวด

ลักษณะการ นำเข้าสารระเหยชนิดนี้ มีลักษณะเป็นขวดเล็ก ๆ จากการตรวจสอบยังพบว่า ยี่ห้อที่นำเข้ามีลักษณะเดียวกับที่มีการขายทางอินเทอร์เน็ตและนำไปใช้ในทางที่ผิด

ปัญหาคือ พ.ร.ก.การใช้สารระเหยที่มีอยู่ไม่สามารถห้ามการนำเข้าได้ จึงมีการนำเสนอในคณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหยว่าควรที่จะมีการควบคุมการนำเข้า แต่เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้ จึงมีมติขอความร่วมมือไปยังกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าและส่งออก ซึ่งก่อนจะมีการออกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง โดยมีการตกลงกันเบื้องต้นว่า จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นก่อนการนำเข้า เช่น หากจะนำมาใช้ทางผลิต ภัณฑ์สุขภาพก็ขอให้ทาง อย.พิจารณาก่อน หรือต้องการนำเข้ามาใช้ในอุตสาห กรรมก็ขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาก่อน หากมีการนำมาใช้ในทางที่ถูกต้องก็ให้ใช้ได้ แต่หากนำมาใช้ในทางที่ผิด ไม่มีเหตุมีผลก็จะไม่อนุญาตให้นำเข้า

ผลกระทบต่อร่างกายกรณีที่สูดดมสารระเหยในกลุ่มนี้นาน ๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเลือด ระบบสมอง ระบบประสาทต่าง ๆ ในกรณีที่สูดดมมาก ๆ อาจทำให้เสียชีวิตได้

ที่ผ่านมาจากข้อมูลของกรมศุลกากรพบว่า ได้มีการกักสารระเหยกลุ่มนี้เอาไว้เป็นระยะ ก่อนที่จะปล่อยสารตัวนี้ออกไป ได้ให้คนนำเข้ามาชี้แจง แต่ไม่มีใครมาชี้แจงจึงไม่ได้ปล่อยของ อย่างไรก็ตามในแต่ละปีมีการนำเข้าสารระเหยกลุ่มนี้ไม่มาก

คิดว่าร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามต่อไป ทางเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะมีการกรองสารระเหยกลุ่มนี้เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งถือเป็นมาตรการเชิงรุก ไม่ใช่ตั้งรับ เพราะกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องขออนุญาต คิดว่ามาตรการนี้คงไม่กระทบมาก เพราะสารระเหยในกลุ่มนี้ไม่ได้นำมาใช้มากในอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงไม่น่าจะเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการที่สุจริต ส่วนที่มีการจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถเอาผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อยู่แล้ว.

นวพรรษ บุญชาญ : รายงาน

ที่มา : เดลินิวส์ 3 สิงหาคม 2557

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s