คอนแทคเลนส์ ตอนที่ 1: การใช้ให้ถูกวิธี

thairath140711_01หลายคนคงรู้จัก “คอนแทคเลนส์” ว่า คือวัสดุไว้สัมผัสดวงตา เพื่อแก้ไขการมองเมื่อประสบปัญหา หรือสภาวะต่างๆ ทางสายตา แล้วรู้หรือไม่ว่า คอนแทคเลนส์ทำจากอะไร มีการใช้งานและดูแลรักษาอย่างไร รวมไปถึงชนิดของคอนแทคเลนส์ เช่น บิ๊ก อายส์ ว่า มีอันตรายจากการใช้หรือไม่ ไปค้นหาคำตอบโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถแนะนำญาติ หรือคนคุ้นเคยได้อย่างถูกวิธีและได้ผล

คอนแทคเลนส์ คือ แผ่นพลาสติกรูปวงกลมลักษณะบาง มีความโค้งจำเพาะและทำจากวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษ ซึ่งถูกออกแบบเพื่อวางบนกระจกตา หรือ ตาดำ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์หลักของการใช้คอนแทคเลนส์ คือ เพื่อแก้ไขสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง เช่นเดียวกับการใช้แว่นตา นอกจากนี้ คอนแทคเลนส์ก็อาจมีประโยชน์ในการใช้รักษาโรคกระจกตา หรือโรคของผิวหน้าบนดวงตาบางชนิดได้

ปัจจุบันคอนแทคเลนส์เพื่อแก้ไขสายตา อาจแบ่งเป็นประเภทได้ตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต ได้แก่

1. คอนแทคเลนส์แบบกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง หรือที่รู้จักกันว่า RPG ย่อมาจาก Ringid Gas Permeable Lens คอนแทคเลนส์ชนิดนี้ จะค่อนข้างแข็ง เพราะทำจากวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษ ที่ทำให้ออกซิเจนจากอากาศซึมผ่านตัวเลนส์สู่กระจกตาได้ในปริมาณสูง

2. คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม หรือที่เรียกกันว่า Soft Lens ทำจากวัสดุพลาสติกจำเพาะอีกประเภท ซึ่งมีคุณสมบัติอุ้มน้ำสูงกว่าชนิด RPG ทำให้ตัวเลนส์มีความนิ่มและยึดหยุ่น ใส่สบายกว่าและยังคงมีการซึมผ่านของออกซิเจน จากอากาศผ่านตัวเลนส์ไปยังกระจกตาได้ในปริมาณที่เพียงพอ

คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม สามารถแบ่งเป็น 3 ชนิดย่อยๆ ตามคุณสมบัติในการแก้ไขสายตา ได้แก่

– ชนิดที่ใช้ในการแก้ไขสายตาสั้น หรือสายตายาวที่เป็นตั้งแต่เด็ก

– ชนิดที่ใช้แก้ไขสายตาเอียง

– ชนิดที่ใช้เพื่อแก้ไขสายตายาวที่เป็นตามวัย

นอกจากนี้ ยังอาจแบ่งตามรูปแบบการใช้งานได้เป็น 5 กลุ่ม คือ

1. คอนแทคเลนส์รายวัน คือ ใส่ ถอด และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์คู่ใหม่ทุกวัน

2. คอนแทคเลนส์รายสัปดาห์ คือ เปลี่ยนคอนแทคเลนส์คู่ใหม่ทุก 1-2 สัปดาห์ แต่ยังคงต้องใส่และถอดทุกวัน

3. คอนแทคเลนส์รายเดือน คือ เปลี่ยนคอนแทคเลนส์คู่ใหม่ทุก 1 เดือน แต่ยังต้องใส่และถอดทุกวัน

4. คอนแทคเลนส์รายปี เปลี่ยนคอนแทคเลนส์คู่ใหม่ทุกปี และยังคงต้องใส่และถอดทุกวัน แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยม เนื่องจากดูแลทำความสะอาดยุ่งยากและเข้มงวดกว่าสามแบบที่กล่าวข้างต้น

5. คอนแทคเลนส์ชนิดใส่ต่อเนื่อง คือ ใส่ต่อเนื่องเป็นเวลา 2–4 สัปดาห์ จากนั้นถอดทิ้งแล้วเปลี่ยนอันใหม่ โดยปกติไม่แนะนำการใช้คอนแทคเลนส์รูปแบบนี้ เนื่องจากพบอัตราการติดเชื้อที่กระจกตาได้สูงกว่าการใช้แบบและถอดทุกวัน

ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนการเลือกใช้คอนแทคเลนส์ คือ ความจำเป็นในการใช้ เช่น มีสายตาผิดปกติ แต่ไม่ต้องการใส่แว่นตา หรือมีปัญหาในการใช้แว่นตา เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องไม่มีโรคตา หรือสภาวะผิดปกติทางร่างกาย ที่เป็นข้อห้ามในการใช้คอนแทคเลนส์ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญสุดจะทำให้การใช้คอนแทคเลนส์เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัย คือ การเข้าใจและการปฏิบัติตนในการใส่ ถอดและเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ รวมถึงการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่วนจะเลือกใช้คอนแทคเลนส์ประเภทใดนั้น ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ระดับและชนิดของค่าสายตาที่ผิดปกติ ลักษณะสุขภาพดวงตา สิ่งแวดล้อม และสุขนิสัยของผู้ใช้คอนแทคเลนส์ เป็นต้น

ส่วนผู้ควรหลีกเลี่ยงการใช้คอนแทคเลนส์ ได้แก่ ผู้มีการติดเชื้อที่ดวงตาบ่อยๆ ผู้มีประวัติภูมิแพ้ที่ดวงตา ผู้มีโรคตาแห้ง ผู้ทำงานในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นควัน หรือละอองสิ่งสกปรกในปริมาณมาก และผู้ไม่สามารถดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ได้อย่างถูกวิธี   

สำหรับสัปดาห์นี้ คุณผู้อ่านก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ และการเลือกใช้ให้เหมาะสมแล้ว ในสัปดาห์ต่อไป จะได้รู้จักวิธีดูแลรักษาคอนแทคเลนส์อย่างง่ายและปลอดภัย เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านและคนรอบข้าง.

พญ.เกวลิน เลขานนท์

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ที่มา : ไทยรัฐ 11 กรกฎาคม 2557

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s