ผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก 3 มิติ” ปลอดภัย แม่นยำ รักษาโรคช่องท้อง

dailynews140803_01เทคโนโลยีการผ่าตัดรักษาโรคอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายมีการพัฒนาเรื่อยมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การพัฒนาให้บาดแผลเล็กลงด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น และล่าสุดถือเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับวงการผ่าตัดเมืองไทยด้วยเทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก 3 มิติ ของโรงพยาบาลกรุงเทพที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด เนื่องจากแพทย์สามารถมองเห็นรายละเอียดเชิงลึกของอวัยวะได้เสมือนกำลังผ่าตัดอยู่กับช่องท้องของผู้ป่วย

โดย นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า การนำวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ คือ “เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก 3 มิติ” (3 D Laparoscopic Surgery) เข้ามาช่วยแพทย์ในการรักษาคนไข้ก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผ่าตัดมากขึ้น ซึ่งการผ่าตัดโดยใช้กล้อง 3 มิตินี้สามารถใช้ได้กับการผ่าตัดทั่วไป โดยมีหลักการคือ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นรายละเอียดเชิงลึกของอวัยวะต่างๆ ได้ชัดเจนตรงจุดมากขึ้น เสมือนมองด้วยตาตนเอง แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ช่วยเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยในการผ่าตัด

เทคโนโลยีนี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลทางการแพทย์และมีการใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ และโรงพยาบาลกรุงเทพได้นำเข้ามาใช้ในเมืองไทยโดยนำร่องให้บริการ 3 ศูนย์หลัก ได้แก่ คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ และศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะกรุงเทพ ขยายขอบเขตการรักษาถึงโรคมะเร็งบางชนิด อาทิ มะเร็งสำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก ฯลฯ ถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการขยายบริการไปสู่ระดับนานาชาติสอดรับกับนโยบายของประเทศที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพในภูมิภาคนี้

นพ.ชาญชัย นิมิตรวานิช ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพ อธิบายว่า เทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กแบบ 3 มิติ จะมีการเจาะรูเล็กๆ ประมาณ 3-4 รู ขนาดเพียง 3-5 มิลลิเมตร บนผนังหน้าท้องเพื่อนำอุปกรณ์กล้องและเครื่องมือผ่าตัดสอดเข้าไปเพื่อดูอวัยวะภายในและทำการรักษาให้ผู้ป่วย โดยแพทย์สามารถเห็นภาพผ่านจอทีวี ซึ่งในอดีตจะมีการผ่าตัดผ่านกล้อง 2 มิติ ต่อมาพัฒนาเป็นระบบ HD (High Definition) ที่ให้ความคมชัดขึ้นในระดับหนึ่ง ล่าสุดพัฒนาทางเทคโนโลยีเป็นแบบ 3 มิติ ที่สามารถมองเห็นมุมมองภาพ ทั้งความกว้าง ยาว และลึกขณะที่ทำการผ่าตัดได้ จึงสามารถใช้ผ่าตัดได้กับการรักษาโรคต่างๆ เช่น ผ่าตัดโรคทางช่องท้อง ผ่าตัดไส้ติ่ง ผ่าตัดไส้เลื่อน ผ่าตัดต่อมหมวกไต ผ่าตัดลดความอ้วน ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกรูปแบบและทุกระยะของโรค ตั้งแต่การวินิจฉัยจนถึงการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักร่วมกับเทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแบบ 3 มิติ โดยวิธีการรักษาจะตัดก้อนเนื้องอกและเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองในบริเวณที่อาจจะมีการกระจายของเนื้องอกออกทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องหน้าท้องเพื่อช่วยลดการบาดเจ็บ ฟื้นตัวเร็ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยให้ผลการรักษาเทียบเท่าการผ่าตัดหน้าท้องขนาดใหญ่เหมือนในอดีต ทำให้เพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการผ่าตัดเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด

ด้าน นพ.เสวก วีระเกียรติ สูตินรีแพทย์ ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ ให้ความรู้ว่า เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก 3 มิติ สามารถผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวชได้ทั้งภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ช็อกโกแลตซีสต์ เนื้องอกในมดลูก และถุงน้ำหรือซีสต์รังไข่ เลาะพังผืดในอุ้งเชิงกราน การฉีดสีตรวจดูท่อนำไข่ การผ่าตัดในกรณีตั้งครรภ์นอกมดลูก ประจำเดือนมากมาผิดปกติจากเยื่อบุโพรงมดลูกหนา และการผ่าตัดทำหมัน ฯลฯ

แพทย์จะทำการวินิจฉัยหาสาเหตุพร้อมรักษาด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำ ตลอดจนแนะนำให้คนไข้หมั่นสังเกตอาการผิดปกติ ควรตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อจะได้พบความผิดปกติก่อนที่จะก่ออันตรายต่อสุขภาพ ช่วยในการวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด ซึ่งแนวทางการรักษาโรคเหล่านี้จะใช้การผ่าตัดรักษา เช่น การเลาะถุงน้ำ การเลาะเนื้องอกนอกมดลูก การตัดรังไข่ และการตัดมดลูก ซึ่งการผ่าตัดแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของโรค อายุของผู้ป่วย และความต้องการมีบุตรในอนาคตด้วย เป็นต้น

สำหรับ นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ ศัลยแพทย์ด้านทางเดินปัสสาวะ ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะกรุงเทพ ให้ข้อมูลว่า ในระบบทางเดินปัสสาวะของคนเรานั้น อวัยวะส่วนใหญ่จะอยู่หลังอวัยวะอื่นที่อยู่ในช่องท้อง บางอวัยวะจะอยู่ในบริเวณที่แคบและลึกภายในอุ้งเชิงกราน ไม่ว่าจะต่อมหมวกไต ไต ท่อไต หรือท่อปัสสาวะ ดังนั้นการผ่าตัดอวัยวะในระบบนี้ด้วยวิธีดั้งเดิมในอดีตแพทย์จะต้องทำการผ่าตัดเปิดแผลกว้าง และอาศัยเครื่องมือถ่างขยายทำให้ดึงรั้งผนังหน้าท้องและบริเวณแผลผ่าตัดเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ป่วยเจ็บแผลค่อนข้างมาก ฟื้นตัวได้ช้า

สำหรับเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบใหม่นี้มีการทำงานคล้ายดวงตาของคนเรา เพิ่มความลึกในการมองเห็นนอกเหนือจากกำลังขยายของเลนส์กล้อง ทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้น โดยเฉพาะการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากที่นอกจากเอาเซลล์มะเร็งออกแล้ว ยังต้องเชื่อมต่อท่อปัสสาวะเข้ากับกระเพาะปัสสาวะ เพื่อให้คนไข้กลับมาปัสสาวะได้เหมือนเดิม อีกทั้งที่ต่อมลูกหมากยังมีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางเพศและการกลั้นปัสสาวะ การได้เห็นเนื้อเยื่อและเส้นเลือดชัดเจนทำให้การผ่าตัดตกแต่งและเชื่อมต่อทำได้อย่างละเอียดประณีตยิ่งขึ้น

การนำเทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก 3 มิติเข้ามาช่วยนั้นสามารถช่วยให้การผ่าตัดรักษาโรคที่เกิดในระบบทางเดินปัสสาวะเกือบทุกอวัยวะ โดยมี 3 กลุ่มโรคเด่นในการผ่าตัดผ่านกล้องศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต และก้อนที่ต่อมหมวกไต จุดเด่นคือ กำลังขยาย ความคมชัดของกล้องที่ดีทำให้มองเห็นอวัยวะที่จะผ่าตัดที่อยู่ในที่แคบได้ดีขึ้นทำให้ผลการผ่าตัดได้ผลดี เสียเลือดน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดช่องท้องแบบดั้งเดิมได้ รวมถึงอุปกรณ์และแผลที่มีขนาดเล็ก ทำให้ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อยกว่า อีกทั้งแผลเล็กที่มีผลต่อความสวยงามอีกด้วย

เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก 3 มิติ จึงถือเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการผ่าตัดรักษาโรคทางช่องท้องของผู้ป่วยทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม .

ที่มา : เดลินิวส์ 3 สิงหาคม 2557

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s