การกระแอมมีผลต่อเสียงอย่างไร

dailynews141129_02การไอเป็นกลไกตอบสนองต่อสิ่งระคายเคือง เพื่อกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ทางเดินหายใจ ถึงแม้ว่าการไอ หรือการ กระแอม จะสามารถเกิดขึ้นในทุกคน แต่หากพบว่ารุนแรง หรือบ่อยเกิน ก็อาจทําให้เกิดเสียงผิดปกติได้ โดยจะส่งผล กระทบกระเทือนต่อเยื่อบุกล่องเสียง และทําให้การทํางานของกล่องเสียงผิดปกติไป

สาเหตุของการไอ หรือการกระแอมบ่อย ๆ เกิดขึ้นจากมีความต้องการกําจัดเสมหะในลําคอมากเกินไป หรือใช้การไอเพื่อกําจัดความรู้สึกไม่สบายในลําคอ หรือการไอ การกระแอม ได้ทำเป็นนิสัย ทำโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ในบางคนการรับประทานอาหารบางชนิดก็อาจก่อให้เกิดการระคายคอบ่อย ๆ ทําให้เกิดเสมหะมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการไอ หรือกระแอม เพื่อขับเสมหะออกมา

นอกจากนี้ กรณีกล่องเสียงขาดความชุ่มชื้น ก็อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุของการใช้ยา แอนติ-ฮิสตามีน การสูบบุหรี่ หรือแอลกอฮอล์ หรือการทํางานของต่อมขับเมือกในกล่องเสียงผิดปกติ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ทําให้เกิดการกระแอมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความรู้สึกที่ไม่สบายในลําคอ รวมทั้งกรณีเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุกล่องเสียงและเนื้อเยื่อข้างเคียง เนื่องจากการไหลกลับของกรดกระเพาะอาหารผ่านหลอดอาหารมาสู่กล่องเสียง ซึ่งจะทําให้เกิดความรู้สึกอยากไอ หรือ กระแอม ขึ้นได้นั่นเอง

 

สามารถหยุดการไอ หรือกระแอมบ่อย ๆ ได้อย่างไร

1. หยุดการสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่จากบุคคลอื่น

2. ควรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนให้น้อยที่สุด เนื่องจากเครื่องดื่มประเภทเหล่านี้ทําให้สายเสียงแห้ง แต่หากบริโภคเครื่องดื่มเหล่านี้ไปแล้ว ควรดื่มน้ำเปล่าให้สมดุลกัน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่สายเสียง

3. ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรับประทานยาที่มีฤทธิ์ขับน้ำออกจากร่างกาย เช่น ยา แอนติ-ฮิสตามีน

4. ควบคุมการไอ หรือกระแอมของตนเอง หรือพยายามไอ หรือกระแอมให้น้อยที่สุด

5. ใช้การกลืนและการผ่อนลมหายใจแทนการ กระแอม

6. เมื่อมีความรู้สึกอยากไออย่างรุนแรง ให้ใช้การไอ “แบบไม่มีเสียง” คือ พยายามระวังไม่ให้มีเสียงเกิดขึ้นขณะที่ลมจากปอดพุ่งขึ้นมา

7. ในบางคน ถ้าการหัวเราะกระตุ้นให้เกิดการไอ ก็ใช้การหัวเราะเบา ๆ แทนการหัวเราะเสียงดัง

8. การควบคุมการไอและกระแอมบ่อย ๆ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเสียงแหบ อาจทําเป็นตารางบันทึกลักษณะนิสัยของตนเองในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวัน เพื่อเตือนตนเองให้ลดสาเหตุการกระแอม หรือไอ และดื่มน้ำให้มากขึ้น

9. ถ้าพบอาการแสบร้อนในอก หรือกระเพาะ และภายในปากมีรสเปรี้ยว อาจหมายถึง กรดในกระเพาะอาหารผ่านมาที่กล่องเสียง ให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ คือ การรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยว หรือเผ็ดจัด การรับประทานอาหารก่อนนอน และการรับประทานอาหารปริมาณมากจนทําให้อิ่มเกินไป นอกจากนี้ควรพบแพทย์เพื่อรักษาอาการกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับสู่กล่องเสียง

อย่าลืมว่า สุขภาพดีไม่มีขาย สิ่งหนึ่งที่สามารถปฏิบัติด้วยตัวเอง คือ การเฝ้าระวัง สังเกตและปฏิบัติตัวให้ถูกวิธี เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา หากมีอาการผิดปกติต้องปรึกษาแพทย์ทันที.

อาจารย์ปาริชาต คุณาธรรมรักษ์
หัวหน้าสาขาแก้ไขการพูด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา: เดลินิวส์ 29 พฤศจิกายน 2557

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s