แนะทางเลือกและทางออกผู้ป่วย ‘มะเร็ง’

dailynews140713_02สุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนา การไปถึงจุดหมายนี้ได้ก็ต้องไม่รอช้า เริ่มต้นเตรียมความพร้อมกันได้นับแต่นี้!!

ปัจจุบันโรคที่พบเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ยังคงเป็น มะเร็ง และไม่เพียงเฉพาะประเทศไทย จากสถิติแต่ละปียังพบมะเร็งคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกมีอัตราสูงขึ้นก่อนต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง ที่ผ่านมา ศูนย์อายุยืนเปี่ยมสุข (Happy long life center) โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดสัมมนาสุขภาพ ’Happy Long Life & Health Design“ ’ทางเลือกและทางออกของผู้ป่วยโรคมะเร็ง“ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพ การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ วิธีการรักษากรณีที่ป่วย รวมถึงวิธีการรักษาใหม่ ๆ ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์ ประธานฝ่ายการแพทย์ในเครือโรงพยาบาลบางปะกอก ผู้อำนวยการศูนย์ อายุยืนเปี่ยมสุขให้ความรู้ว่า มะเร็งชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สาเหตุเชื่อว่าเกิดจากเซลล์ในร่างกายกลายพันธุ์ รวมถึงภูมิต้านทานบกพร่อง สาเหตุที่ทำให้ภูมิต้านทานมะเร็งบกพร่องก็ด้วยความเครียด การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง ขาดสารอาหารที่มีประโยชน์ที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน ขาดการออกกำลังกาย การพักผ่อนไม่เพียงพอ ฯลฯ และจากสถิติการเกิดมะเร็งในปัจจุบัน ในอันดับต้น ๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรแล้วได้มีการกล่าวถึง การป้องกันโรคมะเร็ง มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ฯลฯ

ขณะที่การดูแลสุขภาพดีขึ้น การตรวจคัดกรองมีเพิ่มขึ้น อย่างเช่น มะเร็งเต้านม โอกาสที่มะเร็งจะคร่าชีวิตผู้ป่วยก็จะลดน้อยลงเรียกว่า มะเร็งป้องกันได้ การรักษามะเร็งนอกเหนือจาก วิธีผ่าตัด ฉายแสงและให้เคมีบำบัด ทางศูนย์ฯ นำวิธีการรักษาใหม่ ๆ เข้ามาผสมผสาน เพิ่มทางเลือก ทางออก การรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยและเพื่อให้เกิดการป้องกันดียิ่งขึ้น ในการสัมมนานี้ได้เผยแพร่ความรู้ เน้นส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคมะเร็งร่วมกับการรักษาแบบผสมผสาน ช่วยให้ผู้ป่วยมีภูมิต้านทานต่อโรคที่เป็นอยู่ อีกทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมได้ตระหนักถึงการค้นหาความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง ดูแลสุขภาพตนเองนับแต่เนิ่น ๆ

ด้วยจุดหมายให้ผู้ป่วยและผู้ที่ไม่เจ็บป่วยมีสุขภาพดีขึ้นและดีตลอดไป ทางศูนย์ฯให้การดูแลสุขภาพนับแต่องค์ความรู้ ตลอดจนถึงการรักษา โดยบางโรคที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยารักษาหรือกรณีที่พบความผิดปกติเล็กน้อยจะใช้วิธีการป้องกัน ฯลฯ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลใกล้ชิด การรักษามะเร็ง ดูแลครบวงจร นำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกับการรักษาวิธีมาตรฐาน อาทิ การเจาะเลือดหาเปอร์เซ็นต์ของภูมิต้านทาน (เอ็นเคเซลแอคทิวิตี้) ซึ่งเอ็นเคเซลล์  (NK CELL) เซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีอยู่ในร่างกาย หากตรวจพบว่ามีอยู่ในระดับต่ำโอกาสจะยับยั้งต่อสู้กับเซลล์มะเร็งเป็นไปได้ยาก,  HIFU การบำบัดมะเร็งและก้อนเนื้องอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงไปยังจุดที่มีก้อนเนื้องอกหรือก้อนมะเร็งในร่างกาย โดยผู้ป่วยไม่ต้องทำการผ่าตัด ใช้เวลาบำบัดรักษาไม่นาน เป็นต้น

อย่างไรก็ตามแพทย์ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้คำแนะนำเพิ่มอีกว่า การดูแลสุขภาพทุกช่วงวัยมีความสำคัญ ทั้งในเรื่องอาหาร ควรทานอาหารหลากหลาย ทานสิ่งที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอ อีกทั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็ง ฯลฯ หากเคร่งครัด ดูแลสุขภาพนับแต่เนิ่น ๆ ไม่ว่าจะโรคมะเร็งหรือโรคภัยไข้เจ็บใดก็สามารถหลีกไกลได้.

 

ที่มา : เดลินิวส์  13 กรกฎาคม 2557