หยุดใช้สมาร์ทโฟน ฟื้นความคิดสร้างสรรค์ 50%

dailynews121217_001คราวหน้า ถ้าใครรู้สึกสมองตื้อๆ ตันๆ คิดอะไรไม่ออก คงไม่ต้องนั่งกลุ้มให้เสียเวลาเปล่า เพราะมีการวิจัยล่าสุดจากทีมนักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยยูทาฮ์ ในสหรัฐ พบว่า การหยุดพักและพาตัวไปท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยตัดขาดจากอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็บท็อป เครื่องเล่นเกม สามารถฟื้นพลังทางสมอง โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาได้ถึงร้อยละ 50

การศึกษาทำโดยพาอาสาสมัครไปท่องป่าใกล้ชิดธรรมชาติเป็นเวลา 4 วัน ตลอดการเดินทางและท่องเที่ยง จะไม่มีการใช้อุปกรณ์สื่อสารใดๆ เลย ผลการวิจัยวัดจากการข้อคำถามประเมินความคิดสร้างสรรค์ที่ให้ทำทั้งก่อนและหลังท่องเที่ยว ซึ่งผลที่ได้ชี้ชัดว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นหลังจากเหล่าอาสาสมัครได้ไปพักผ่อนชนิดตัดขาดจากเรื่องราววุ่นๆ ของโลกภายนอก

ทั้งนี้ ทีมวิจัยยังไม่ฟันธงว่า การที่ประสิทธิภาพของสมองฟื้นตัวขึ้นนั้น เป็นเพราะธรรมชาติหรือเกิดจากการหยุดรับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารกันแน่ แต่พวกเขาลงความเห็นว่า คงเป็นเพราะสองปัจจัยประกอบรวมกัน

อย่างไรก็ตาม ผลดีจากการหยุดพักการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารบ้าง ยังช่วยลดความเสี่ยงโรคร้าย เนื่องจากก่อนหน้านี้ มีการสำรวจพบว่า ผู้คนในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่มีชีวิตติดกับอุปกรณ์สื่อสาร และใช้เวลาอยู่กับสิ่งนั้นไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน มีส่วนเชื่อมโยงให้เกิดโรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ และเบาหวานด้วย.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com

ที่มา: เดลินิวส์  17 ธันวาคม 2555

.

Related Link:

.

foxnews121213_001

Hiking in nature increases creativity

By Laurie Tarkan
Published December 13, 2012

If your creative juices have temporarily dried up or you’re having something akin to writer’s block at work, get thee to the Appalachian Trail—or another backwoods spot.

There’s a whole field of research (called ecopsychology), which shows that being out in nature is good for your psyche, and Outward Bound has made a business out of restoring people through long hikes in the woods. Now, a new study has found that being in nature—without your smartphone, that is—also increases your creativity.

Psychologists from the University of Utah and University of Kansas conducted creativity tests on 56 men and women who had participated in four- to six-day wilderness hiking trips organized by the Outward Bound expedition school in Alaska, Colorado, Maine and Washington state. Of course, no electronic devices were allowed on the trips.

The morning before they set out, 24 of the backpackers took a creativity test. Then, 32 hikers took the test on the morning of the trip’s fourth day. The test gave participants 10 sets of three words. For each set they had to come up with a fourth word that was tied to the other three. For example, an answer to same/tennis/head might be match (because a match is the same, tennis match and match head).

The study found the subjects who had been backpacking four days got an average of 6.08 of the 10 questions correct, compared with an average score of 4.14 for those who had not yet begun a backpacking trip.

“We show that four days of immersion in nature, and the corresponding disconnection from multimedia and technology, increases performance on a creativity, problem-solving task by a full 50 percent,” the researchers concluded.

The researchers embarked on the study to test if a nature experience could counter one of the growing problems today. The 24/7 use of technology as well as constant multitasking has overtaxed our executive function abilities–our ability to switch amongst tasks, maintain task goals and inhibit irrelevant and distracting actions or thoughts. This overuse leaves us feeling depleted, the authors said.

One theory, called  attention restoration theory (ART), suggests that nature can be restorative to the part of the brain in charge of executive function. Studies have shown that interacting with nature (or images of nature) can improve a number of skills and abilities, including sustained attention, avoiding distractions and performance on cognitive tests. This is one of the first studies, however, to look at the impact of longer periods of exposure to nature on creative problem solving.

The study could not determine if the benefits were due to the exposure to nature, the absence of technology or both.

Nor did it look at shorter stints in the woods. But another study did.

“A colleague replicated our study with students who went out in nature for three hours and they also showed benefits,” said Dr. David Strayer, a co-author of the study and professor of psychology at the University of Utah.

That study found a 20 percent improvement, compared to the 50 percent improvement found after four days of exposure to nature, he said.

The authors proposed several explanations for the improvements in creativity:

Natural environments expose us to stimuli that are gently stimulating (not a bombardment of stimulation).  Being out in nature may also activate the part of the brain that is active during restful introspection (introspection is often sidelined with constant access to smart phones and other electronics).

The study shows “that burying yourself in front of a computer 24/7 may have costs that can be remediated by taking a hike in nature,” Strayer said.

SOURCE: foxnews.com