ผลิตภัณฑ์กำจัด ‘ปลวก’

ปลวก นับเป็นปัญหาใหญ่ของหลาย ๆ คน  เพราะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และทรัพย์สิน จึงไม่แปลกที่ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกในท้องตลาดจะขายดิบขายดี ไม่ว่าจะเป็นชนิดผงโรย สเปรย์อัดก๊าซ เหยื่อ หรือของเหลว

นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  บอกว่า ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก มีทั้งชนิดฉีดพ่น เทราดลงพื้นดิน ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหยื่อ จะมีผลไปยับยั้งการลอกคราบในตัวอ่อนทำให้ตายในที่สุด

สารเคมีที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก คือ

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ปลวกจะถูกฆ่าทันทีเมื่อสัมผัสกับสารกลุ่มนี้ ซึ่งมีความเป็นพิษต่อคน สัตว์ และสัตว์น้ำ เข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัส ก่อให้เกิดการระคายเคือง ถ้ากลืนกินเข้าไปทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีน้ำลายขับออกมามาก ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ตัวซีดเป็นสีเขียว เนื่องจากขาดออกซิเจน

กลุ่มไพรีทรอยด์ ออกฤทธิ์ทำให้เกิดอัมพาตในแมลง การสัมผัสทำให้เกิดการระคายเคือง ถ้ากลืนกินจะทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ทำให้เกิดอาการโคม่า กล้ามเนื้อกระตุก และชัก

กลุ่มคาร์บอเนต กลไกการออกฤทธิ์คล้ายกับกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เมื่อได้รับสารนี้จะทำให้เกิดอาการน้ำตาไหล เป็นตะคริวที่ท้อง งง ชัก และโคม่า การหายใจล้มเหลว

กลุ่มฟีนิลไพราโซล การสัมผัสทำให้เกิดการระคายเคือง การกลืนกินเข้าไป จะมีอาการกระวนกระวาย และชักได้

ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้ผลิตและผู้นำเข้า จะต้องขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และขออนุญาตก่อนการผลิตและนำเข้า จะต้องแสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเข้มข้นของสารสำคัญตามที่ฉลากระบุ

ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก มด และแมลง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่มีจำหน่ายในท้องตลาด รวม 32 ตัวอย่าง  พบว่า สารออกฤทธิ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสารในกลุ่มไพรีทรอยด์ โดยปริมาณสาระสำคัญไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 7 ตัวอย่าง คือ มีสารสำคัญเกินกว่าเกณฑ์การยอมรับ หรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ในฉลาก

นอกจากนี้ยังได้เก็บตัวอย่าง ครีมกำจัดจิ้งจก แมลงสาบ และแมงมุมจากรถเร่ ที่ตระเวนเร่ขายตามหมู่บ้าน จากการตรวจดูลักษณะทั่วไป  พบว่า มีลักษณะเป็นครีมข้นสีเขียว มีกลิ่นหอมเล็กน้อย บรรจุอยู่ในกระป๋องพลาสติก ติดฉลากแจ้งชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ และราคา แต่ไม่ระบุชื่อที่อยู่ผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตและเลขทะเบียนขออนุญาต

เมื่อนำมาทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พบสารเคมีกำจัดแมลงประเภทคาร์บาเมต ชนิดเมทโธมิล จัดเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษร้ายแรง หากได้รับสารชนิดนี้โดยการหายใจเข้าไป จะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ วิงเวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย หายใจติดขัด ถ้าสัมผัสทางผิวหนังจะทำเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ถ้ากินหรือกลืนเข้าไปจะทำให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย และถ้าสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคือง ตาแดง พร่ามัว 

จากการสอบถามผู้ใช้พบว่า มีบางรายใช้มือเปล่าแตะครีมดังกล่าว แล้วป้ายตามฝาบ้าน เสา ขื่อ และแหล่งที่จิ้งจกหรือแมลงชุกชุม ซึ่งการกระทำลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการได้รับสารพิษได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้ไม่ควรสัมผัสสารโดยตรง อาจสวมถุงมือ  หรือใช้วัสดุอื่นช่วยในการป้ายสาร ควรมีการเปิดระบายอากาศบริเวณที่ป้ายสารไว้ เพื่อขจัดไอพิษของสารชนิดนี้ และเก็บให้พ้นมือเด็ก ไม่ควรนำซากของจิ้งจกไปให้สัตว์อื่นกินเป็นอาหาร เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายแก่สัตว์เหล่านั้น ทางที่ดีควรนำซากไปฝังดิน และกลบให้เรียบร้อย 

ท้ายนี้ขอแนะนำว่า ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกและแมลงให้ปลอดภัยนั้น ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็น“วัตถุอันตรายทางสาธารณสุข” โดยฉลากต้องแสดง “วอส.” และการใช้ต้องปฏิบัติ ตามฉลากอย่างเคร่งครัด.

นวพรรษ บุญชาญ : รายงาน

 

ที่มา: เดลินิวส์  14 พฤศจิกายน 2552