เตือนเจ้าสาวอย่าเข้าหอทั้งแคลงใจ จะอยู่กันได้ไม่ยืดต้องหย่าร้างทีหลัง

สาว ๆ ทั้งหลาย ถ้าหากยังรู้สึกแคลงใจในคู่ครอง ก็ควรจะเปลี่ยนใจเสียดีกว่า เพราะได้มีการศึกษาพบว่า เจ้าสาวที่ก้าวสู่เรือนหอแค่ครึ่งใจ จะต้องหย่าร้างกันในภายหลัง

คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยสหรัฐฯ แห่งหนึ่ง ได้ลองศึกษาทางวิทยาศาสตร์ดูเป็นครั้งแรกว่า คู่แต่งงานที่ยังคงแคลงใจกันอยู่ จะทำให้ชีวิตสมรสหมดสุขและต้องหย่าร้างกันในที่สุดจริงหรือไม่

พวกเขาได้พบว่า คู่ภรรยาที่เพิ่งแต่งงาน ผู้ที่ยังแคลงใจอยู่ จะต้องประสบกับการหย่าร้าง แค่อยู่กินกันไม่เกิน 4 ปี มากกว่าเจ้าสาวที่ไม่มีเรื่องแคลงใจ “แม้แต่คู่ที่อยู่กันมาได้นานเกิน กว่านั้น ทั้งคู่ก็ยังมีความสุขในชีวิตสมรสน้อยกว่าคู่อื่นที่ไม่มีเรื่องระแวงระหว่างกัน”

ศาสตราจารย์วิชาจิตวิทยา อาจารย์โทมาส แบรดเบอรี่ ได้ให้คำแนะนำว่า ไม่แนะให้ฝ่ายหญิงถึงกับตัดสัมพันธ์ลง “หากแต่ควรหันหน้าพูดกันให้กระจ่างลงไปเสียก่อน”.

ที่มา: ไทยรัฐ 20 กันยายน 2555

.

Related Articles:

.

CREDIT: Marriage image via Shutterstock

Bride’s ‘Cold Feet’ May Predict Divorce

LiveScience Staff
Date: 16 September 2012 Time: 09:33 AM ET

Ladies: If you’re having doubts about marrying your beau, you might want to take a step back. New research shows that a woman’s hesitation before her wedding might predict a bumpy road ahead.

“People think everybody has premarital doubts and you don’t have to worry about them,” Justin Lavner, a UCLA doctoral student in psychology who led the study, said in a statement. “We found they are common but not benign. Newlywed wives who had doubts about getting married before their wedding were two-and-a-half times more likely to divorce four years later than wives without these doubts. Among couples still married after four years, husbands and wives with doubts were significantly less satisfied with their marriage than those without doubts. ”

Lavner and his team studied 232 couples in Los Angeles during the first few months of marriage and then checked in on the spouses every six months for four years.

During the first interview, the researchers asked the newlyweds, “Were you ever uncertain or hesitant about getting married?” Forty-seven percent of husbands answered “yes,” compared with 38 percent of wives. While men seemed more likely to have cold feet, their wives’ reservations better predicted future problems. [8 Ways to Ruin Your Relationship]

Nineteen percent of wives who reported doubts about getting married were divorced four years later. Among women who did not report doubts, just 8 percent were divorced four years later. For husbands, those figures were 14 percent and 9 percent, respectively.

In 36 percent of couples, both partners said they had no doubts before the wedding, and of those, just 6 percent got divorced by the four-year mark. Among couples in which both spouses reported premarital doubts, 20 percent got divorced. Of couples in which only the husband reported doubts, 10 percent got divorced, compared with 18 percent of couples who got divorced when only the wife had doubts. Past research, detailed in the December 2011 issue of the journal Family Relations, found that fear of divorce actually keeps many devoted young couples from saying “I do.”

Doubts, however, don’t necessarily mean doom for the relationship, Lavner and his team assured. But the researchers, who published their study in the Journal of Family Psychology, recommended that couples address misgivings before tying the knot.

“If you see something unusual on your skin, should you ignore it and go to the beach, or see a doctor? Be smart and don’t ignore it — and don’t ignore your doubts either,” researcher Thomas Bradbury, who co-directs the Relationship Institute at UCLA, said in a statement. “Have a conversation and see how it goes. Do you think the doubts will go away when you have a mortgage and two kids? Don’t count on that.”

In fact, a record number of Americans are unmarried today, research reported in 2011 by the Pew Research Center, though the researchers aren’t sure if people are delaying marriage or shunning it altogether; the survey did show the proporation of never-married Americans has doubled since 1960.

SOURCES: livescience.com