คนกินเจอายุยืนกว่าผู้ที่กินเนื้อสัตว์ทั้งรูปร่างก็สะโอดสะองมากกว่ากัน

ท่านชายที่ได้ทราบผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยโลมา ลินดา ที่แคลิฟอร์เนีย ที่พบว่า การกินเจจะทำให้บุรุษทั้งหลายอายุยืน คงจะเปลี่ยนใจหันไปทำตามอย่างบ้างเป็นแถว

นักวิจัยพบในการศึกษาติดตามคริสตศาสนิกชน นิกายเซเวนเดย์ แอตเวนติสต์เรือนหมื่นว่า ผู้ที่กินแต่ผักและผลไม้เป็นอาหารจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ที่กินเนื้อสัตว์ ผู้ชายจะมีอายุยืนเฉลี่ยกันคนละ 83.3 ปี ส่วนสตรีจะยิ่งอายุยืนกว่าถึง 85.7 ปี

หัวหน้าของนักวิจัยยังได้แจ้งว่า ผู้ที่กินเจจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์ด้วยเฉลี่ย 13 กก. นอกจากนั้นยังมีอาการดื้อต่ออินซูลินน้อยกว่า ควบคุมตัวเองได้ดีกว่า จะออกกำลังเป็นประจำ และไม่สูบบุหรี่เลย.

 

ที่มา: ไทยรัฐ 22 ตุลาคม 2555

.

Related Article:

.

Five ways vegetarians live longer

  • VEGETARIAN 101
  • OCTOBER 15, 2012
  • BY: DENISE REYNOLDS

A very large international study has found that vegetarians live longer than meat-eaters. The Adventist Health Study, which has been tracking tens of thousands of people since the late 1950’s indicates that even limiting meat intake can provide protection against chronic diseases that tend to shorten lives.

The Adventist Health Study is being conducted by Loma Linda University School of Public Health in California. Included are more than 96,000 Seventh-day Adventists from the US and Canada. This group of Christians believe that the body is a temple of the Holy Spirit and should be cared for diligently with the most healthful diet possible. Therefore, most follow a vegetarian diet in addition to practicing other positive lifestyle choices, such as avoiding alcohol and tobacco use.

The most recent data from the study indicates that Vegetarian Adventist men live to an average of 83.3 years – 9.5 years longer than other Californians. Vegetarian women live an average of 85.7 years which is 6.1 years longer than non-vegetarians.

There are several ways that the vegetarian diet is health-protective, promoting longevity:

1. Vegans (strict vegetarians) are, on average, 30 pounds lighter than meat eaters. Obesity can cut a person’s lifespan by 6.2%.

2. Consuming a vegetarian diet can reduce the risk for Type 2 diabetes. Vegetarians and vegans are less insulin resistant than meat-eaters, thus reducing the need for medication.

3. Those who eat vegetarian foods, such as fruits, vegetables, nuts, legumes, and whole grains have fewer risk factors for heart disease, the number one killer of both men and women in the United States.

4. Vegetarian diets may protect against cancer, including lung and breast cancer and colorectal cancer. The positive nutrients, such as antioxidants, found in plant foods help reduce inflammation that can be damaging to the body leading to certain types of cancer.

5. Vegetarians tend to have a wider variety of foods that they eat, leading to a greater intake of nutrients such as dietary fiber, magnesium, folic acid, and phytochemicals. These can help ensure proper functioning of all body tissues and organs, and when they stay healthy, you live longer!

Is it necessary to be vegan or vegetarian to reap these benefits? Not necessarily, say researchers. Pesco-vegetarians (those that eat fish) and semi-vegetarians who limit animal products to once a week or less (sometimes called “flexitarians”) also have “intermediate” protection against lifestyle diseases.

Source: Loma Linda University School of Public Health

SOURCE : examiner.com

อีก 38 ปีต้องเป็นนักมังสวิรัติท่ัวโลก เพราะแล้งน้ำต้องหันมากินพืชผัก

มนุษย์ในยุคอีก 38 ปีข้างหน้านี้ ควรจะกินพืชผักเป็นอาหารอย่างเดียวเท่านั้น หากคำทำนายของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ำของสวีเดนเป็นความจริง

สถาบันน้ำระหว่างประเทศ ที่กรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน ได้กล่าวว่า “ตามแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาหารที่เป็นอยู่ตามชาติตะวันตก ในปัจจุบันจะมีน้ำไม่พอจะปลูกอาหาร ให้ประชากรโลก ที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 9,000,000,000 คนกินในปี พ.ศ.2593 นี้”

นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันบอกต่อไปว่า มนุษย์ทุกวันนี้ได้โปรตีนวันละร้อยละ 20 ของทั้งหมด จากอาหารที่ได้จากสัตว์ แต่ประชากรโลกในปี พ.ศ. 2593 จะได้กินแค่เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น เนื่องจากการขาดแคลนน้ำอย่างมากของภูมิภาค

เขาได้ชี้ให้เห็นว่า “เพราะมีปากท้องที่หิวโหยอยู่ 9,000 ล้านคนอยู่แล้ว และยังมีคนที่ขาดสารอาหารอีกตั้ง 2 พันล้านคน แม้ว่าการผลิตอาหารต่อรายหัว จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยอยู่ เมื่อต้องใช้น้ำทั้งหมดเอาไปเพาะปลูกเสียตั้งร้อยละ 70 เสียแล้ว การทำการเกษตรเพื่อผลิตอาหารเพิ่มสำหรับคนเพิ่มอีก 2 พันล้านคน ในปี พ.ศ. 2593 จึงเป็นเรื่องที่หนักหน่วงกับพื้นที่และน้ำที่เหลืออย่างยิ่ง การเปลี่ยนมากินแต่พืชผัก จึงเป็นทางแก้ทางหนึ่ง ในการขาดแคลนน้ำ

เขาบอกต่อไปว่า “การเปลี่ยนมากินมังสวิรัติจะช่วยปลดปล่อยส่วนใหญ่ของพื้นที่การเกษตร เพื่อผลิตอาหารของมนุษย์ ทุกวันนี้ต้องใช้พื้นที่ถึง 1 ใน 3 เพื่อปลูกพืชที่เป็นอาหารสัตว์ อาหารโปรตีนที่ได้จากสัตว์ ต้องใช้พื้นที่มากถึง 1 ใน 3 และยังต้องใช้น้ำมากกว่าอาหารมังสวิรัติ ระหว่าง 5-10 เท่าอีกด้วย”.

ที่มา: ไทยรัฐ  3 กันยายน 2555

.

read more..
.

World may be forced to go vegetarian by 2050, scientists say

By Dylan Stableford, Yahoo! News | The Lookout – Mon, Aug 27, 2012

By the year 2050, you may be forced to become a vegetarian. That is, if Sweden’s water scientists are to be believed.

According to the Stockholm International Water Institute, “There will not be enough water available on current croplands to produce food for the expected 9 billion population in 2050 if we follow current trends and changes towards diets common in western nations.”
Humans now derive about 20 percent of their daily protein intake from animal-based products, reports London’s Guardian. But a new report published by the institute says the world’s population will have to cut that figure to 5 percent by 2050 to accommodate the planet’s “considerable regional water deficits.”

Why not just produce more food?

“Nine hundred million people already go hungry and 2 billion people are malnourished in spite of the fact that per capita food production continues to increase,” the report said. “With 70% of all available water being in agriculture, growing more food to feed an additional 2 billion people by 2050 will place greater pressure on available water and land.”

[Slideshow: Haunting images of the U.S. drought crisis]

So vegetarianism, the scientists say, is one option to combat the water shortage.

“A move towards vegetarian diets could help free up large portions of arable land to human food production,” Orion Jones wrote on BigThink.com. “A third of current farmland is used to grow crops that feed animals. Additionally ‘animal protein-rich food consumes five to 10 times more water than a vegetarian diet.'”

The report was released for the start of “Water Week” and the annual world water conference in Stockholm. And while the forecast may sound dire, the world’s water situation is already grave.

According to the World Water Council, 1.1 billion people now live without clean drinking water.

[Drought diaries: How no water, extreme heat are hurting Americans]

And the United States is experiencing its worst drought in a generation, punishing farmers and burning up the nation’s corn crop. On July 31, nearly 65 percent of the nation was experiencing drought conditions, according to the U.S. Drought Monitor.

The drought’s been so severe and water levels so low, Midwestern towns that were intentionally submerged decades ago are starting to surface.

Data from: news.yahoo.com