กินยาแอสไพรินประจำนานเป็นแรมปีอาจเกิดพิษสะสมไปปะทุออกที่ตา

foxnews130122_001วารสารการแพทย์ “แพทย์อายุรกรรม” ของสหรัฐฯกล่าวว่า ผู้ที่กินยาแอสไพรินอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาแรมปี อย่างผู้ที่เป็นโรคหัวใจ อาจจะเกิดอาการตาบอดแบบหนึ่งขึ้นได้

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งซิดนีย์ ได้ตรวจสอบผู้ที่มีวัย 60 ปี จำนวน 2,389 คน พบว่าคนที่กินยาแอสไพรินอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 9.3 เสี่ยงกับการเป็นโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมสูง 2 เท่า โรคจะทำให้มีอาการบวมและตกเลือดในลูกตา จอตาเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เสียหายลงภายในไม่กีี่วัน

รายงานกล่าวว่า “ความเสี่ยงมักจะพบในผู้ที่กินมานานเป็นเวลาระหว่าง 10-15 ปี ส่อว่าข้อสำคัญอยู่ที่โทษจากการสะสมมานาน  อย่างไร ก็ตาม คณะนักวิจัยกล่าวชี้แจง ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแนะนำให้เปลี่ยนไปกินยาอื่นแทนผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด มักถูกแนะนำให้กินยาแอสไพรินในปริมาณน้อยไว้ทุกวันเพื่อป้องกันการเป็นอัมพาต หรือหัวใจวายและบางคนยังเชื่อว่า มันอาจช่วยป้องกันมะเร็งได้ด้วย.”

 

ที่มา : ไทยรัฐ 30 มกราคม 2556

.

Related Article:

.

Long-term aspirin use linked with increased risk of blindness

Published January 22, 2013

FoxNews.com

 

New research from the University of Sydney, Australia has found that people who take aspirin for a long-term period of time may be at increased risk for neovascular age-related macular degeneration (AMD) – one of the leading causes of blindness in people over 50, Medical Daily reported.

AMD is characterized as either ‘dry’ or ‘wet’ and is detected by the presence of ‘drusen’ – yellowish deposits in the macula, or central region of the retina.  The condition affects more than 1.8 million Americans 40 years or older.

The Sydney study followed 2,389 people, 257 of whom took aspirin regularly.  Over the course of 15 years, 63 of the 257 people, or 24.5 percent developed AMD.

However, researchers said that people should not discontinue their aspirin use if it is prescribed by a doctor.  Those patients with strong risk factors for neovascular AMD, such as the development drusen, should consider stop taking aspirin, but should check with their doctor first.

SOURCE : foxnews.com

แอสไพรินช่วยถ่วงอาการโรคสมองเสื่อมให้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือด

แพทย์สวีเดนศึกษาพบว่า กินแอสไพรินวันละเม็ด จะช่วยผู้สูงอายุที่ล่อแหลมจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง ห่างจากโรคสมองเสื่อมได้

หมอสวีเดนได้ศึกษาจากกลุ่มสตรีสูงอายุ วัยระหว่าง 70-92 ปี ประมาณ 500 คน ด้วยการทดสอบทางสติปัญญา มาเป็นเวลานาน 5 ปี พบว่า คนที่ไม่ได้กินยาแอสไพริน จะทำคะแนนได้น้อยกว่า ผู้ที่กินยาแอสไพรินมาตลอดเวลา

วารสารวิชาการ “การแพทย์อังกฤษ” รายงานผลการศึกษาว่า นักวิจัยพบว่า แม้แอสไพรินจะช่วยชะลอผู้ล่อแหลมกับโรคหัวใจวายหรือลมอัมพาต จากโรคสติปัญญาเสื่อมได้ แต่ก็ไม่ได้ทำให้อัตราการป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมในหมู่สตรีเกิดขึ้นช้าหรือเร็วได้

ดร.ซิลค์ เคม หัวหน้านักวิจัย กล่าวว่า “เรายังไม่ทราบความเสี่ยงของการกินแอสไพรินเป็นเวลานาน อย่างเช่น การเป็นแผลในกระเพาะและการตกเลือดว่า จะมากน้อยเพียงไร จึงต้องศึกษากันต่อไปอีก อาจจะต้องคอยติดตามศึกษาสตรีกลุ่มนี้ต่อไปอีก 5 ปี”.

ที่มา: ไทยรัฐ 8 ตุลาคม 2555

.

Related Article:

.

Older women who took low doses of aspirin found it helped to preserve their memory

Taking low dose of aspirin to prevent heart disease could slow down memory loss 

  • Older women taking low doses to prevent heart disease found it helped to preserve memory

By JENNY HOPE

PUBLISHED: 17:30 GMT, 3 October 2012

Taking a low dose of aspirin may help keep the brain young, claim researchers.

A study of older women taking low doses to prevent heart disease found it also helped preserve their memory.

Millions of Britons take aspirin on doctor’s orders to prevent heart problems.

Other research suggests it may cut the risk of cancer.

There have been conflicting results from studies about whether long-term use of Non Steroidal Anti Inflammatory drugs (NSAIDs) such as aspirin protects against declining brain power and dementia.

But research published in the online journal BMJ Open found regular low-dose aspirin did slow cognitive decline.

The five-year study at the University of Gothenburg, Sweden, involved 681 women aged 70 to 92.

The majority of women were at high risk of heart disease and stroke.

Decline in brain power was found to be considerably less among those who took aspirin every day over the entire period.

It is thought the same effect would be found in men.

 

All the elderly women were put through tests to measure their physical health and intellectual capacity, including verbal fluency and memory speed, and dementia.

A group of 129 women were taking low dose aspirin (75 to 160 mg) every day to ward off a heart attack or stroke when the study started. A further 94 were taking various other non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).

Their health was tracked over five years, at the end of which the intellectual capacity of 489 women was assessed again.

The mini-mental state examination (MMSE) score fell, on average, across the whole group at the end of the five years, but this decline was considerably less in the 66 women who had taken aspirin every day over the entire period.

The researchers then divided up the group into those who had taken aspirin for the entire five years (66); those who had stopped taking it by 2005-6 (18); those who were taking it by 2005-6 (67); and those who hadn’t taken the drug at any point (338).

Compared with women who had not taken aspirin at all, those who had done so for all five years, increased their MMSE score, while those who had taken aspirin at some point, registered only insignificant falls in MMSE score.

There were no differences, however, in the rate at which the women developed dementia.

 

The scientists say aspirin’s protective effect may be due to its anti-clotting action helping to improve blood flow to the brain.

Professor Clive Ballard, of the Alzheimer’s Society, said: ‘It is a potential additional benefit.  However aspirin does have a number of potentially serious side-effects with long-term use and shouldn’t be taken for long periods unless prescribed by a doctor.’

The author of the research paper, which was published in the online journal BMJ Open, expressed caution over the observational study as the MMSE can detect subtle changes in cognitive ability.

Dr Anne-Borjesson-Hanson University of Gothenburg in Sweden, said: ‘The findings indicate that aspirin may protect the brain, at least in women at high risk of a heart attack or stroke.’

SOURCE: dailymail.co.uk