ผู้ชายผู้ติดชาหนักดื่มตลอดทั้งวัน มีหวังเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ของอังกฤษศึกษาพบว่า ผู้ชายผู้ที่ดื่มชามากๆ อาจจะทำให้เป็นโรคมะเร็งของต่อมลูกหมากได้นักวิจัยได้ศึกษาโดยการคอยติดตามสุขภาพ ของกลุ่มอาสาสมัครชาย อายุไม่ต่ำกว่า 37 ปี จำนวน 6,000 คน พบว่า ผู้ที่ติดการดื่มชาอย่างหนัก ซดวันละไม่ต่ำกว่า 7 ถ้วย มีหวังจะเป็นโรคมะเร็งของต่อมลูกหมากยิ่งกว่าผู้ที่ดื่มปานกลางไม่เกิน 4 ถ้วย และผู้ที่ไม่ชอบดื่มถึงร้อยละ 50

วารสารวิชาการ “โภชนาการและโรคมะเร็ง” รายงานผลการศึกษาเรื่องนี้ แจ้งว่า ดร.คาชิฟ  ชาฟิกว์  หัวหน้าสถาบันสาธารณสุขและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ผู้เป็นหัวหน้านักวิจัย กล่าวบอกว่า เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวชาเองเป็นปัจจัยเสี่ยงโดยตรง หรือเป็นเพราะว่า การดื่มชาช่วยให้สุขภาพดีขึ้น จนอยู่มาได้จนแก่ ซึ่งเป็นวัยที่มักจะเป็นโรคนี้กันมาก ธรรมดาผู้ที่ดื่มชามาก จะไม่ค่อยอ้วน ไม่กินเหล้ามาก และไม่ค่อยจะมีไขมันในเลือดสูง.

ที่มา: ไทยรัฐ 22 มิถุนายน 2555

.

Related link:

Seven cups of tea a day ‘raises risk of prostate cancer by 50%’

  • Researchers tracked 6,000 men over 37 years
  • Previous research suggested tea-drinking had health benefits
  • Study found that subjects who drank most tea were often teetotal
  • Britons consume an estimated 165million cups of tea a day

By JENNY HOPE
PUBLISHED: 23:48 GMT, 18 June 2012 | UPDATED: 00:44 GMT, 19 June 2012

Men who drink lots of tea are far more likely to develop prostate cancer, researchers have warned.

They found that those who drank seven or more cups a day had a 50 per cent higher risk of contracting the disease than men who had three or fewer.

The warning comes after scientists at the University of Glasgow tracked the health of more than 6,000 men for four decades.

Their findings run counter to previous research, which had suggested that tea-drinking lowers the risk of cancer, as well as heart disease, diabetes and Parkinson’s disease.

The study, led by Dr Kashif Shafique, began in 1970.

Participants aged between 21 and 75 were asked to complete a questionnaire about their usual consumption of tea, coffee and alcohol as well as their smoking habits and general health, and had to attend a screening examination.

Just under a quarter of the 6,016 men were heavy tea drinkers, consuming seven or more cups a day. Of these, 6.4 per cent developed prostate cancer over the next  37 years.

 

Researchers found that the subjects who drank the most tea were often teetotal and led healthy lifestyles.

As a result, they may have been at a lower risk of death from ‘competing causes’, effectively giving them more time to develop prostate cancer, the journal Nutrition and Cancer reports.

Dr Shafique said: ‘Most previous research has shown either no relationship with prostate cancer for black tea, or some preventive effect of green tea.

‘We don’t know whether tea itself is a risk factor or if tea-drinkers are generally healthier and live to an older age, when prostate cancer is more common anyway.’

He added that those drinking the most tea were less likely to be overweight or drink alcohol, and more likely to have healthy cholesterol levels.

‘However, we did adjust for these differences in our analysis and still found that men who drank the most tea were at greater risk of prostate cancer,’ he said.

Dr Shafique did stress, however, that his team was ‘unaware of any constituent of black tea that may be responsible for carcinogenic activity in prostate cells’.

Previous research has found health benefits from flavonoids – antioxidant compounds in tea that are thought to control inflammation, reduce excess blood clotting and limit narrowing of the arteries.

Of seven previous studies on black tea and prostate cancer, four found a potentially protective effect while the remainder found no effect either way.

Dr Kate Holmes, head of research at The Prostate Cancer Charity, said: ‘Whilst it does appear that those who drank seven or more cups of tea each day had an increased risk of developing prostate cancer, this did not take into consideration family history or any other dietary elements other than tea, coffee and alcohol intake.

‘It is therefore unclear as to whether there were other factors in play which may have had a greater impact on risk.’

Almost 80 per cent of Britons drink tea, consuming an estimated 165million cups each day. The British tea industry is thought to be worth more than £700million a year.

 

Dr Carrie Ruxton of the Tea Advisory Panel, an educational body funded by the industry, said just 92 men in the Glasgow study drank more than seven cups a day and went on to develop prostate cancer.

She added: ‘We’re lacking the complete picture because we don’t know what other dietary factors were involved. Other research suggests tea has a protective or neutral effect on prostate cancer, and the authors acknowledge there is no known ingredient in tea that is cancer-causing.

‘Tea-drinking may be a marker for some sort of behaviour that can raise the risk of prostate cancer, but the study does not show it is a cause.’

Prostate cancer strikes 40,000 British men each year, causing more than 10,000 deaths.

Data from: dailymail.co.uk