กทม.ตรวจคัดกรองมะเร็ง”ปากมดลูก-เต้านม” รพ.9 แห่งฟรี

dailynews130707_004gเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติฯ 81 พรรษา มหาราชินี” ตามนโยบายด้านสุขภาพผู้หญิง

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์กล่าวว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยโรคมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงอันดับ 1 คือ มะเร็งเต้านม และอันดับ 2 คือมะเร็งปากมดลูก ทั้งที่สามารถป้องกันและรักษาให้หายได้ หากพบในระยะเริ่มแรก

โครงการนี้จัดให้มีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมฟรีที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. 9 แห่ง ได้แก่ รพ.กลาง, รพ.ตากสิน, รพ.เจริญกรุงประชารักษ์, รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ, รพ.เวชการุณย์รัศมิ์, รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร, รพ.ราชพิพัฒน์, รพ.สิรินธร และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ตั้งแต่วันที่ 9-23 สิงหาคม ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ในราคาพิเศษ

ที่มา : มติชน 6 สิงหาคม 2556