ตำรับยากระดูก ข้อ เอ็น

ตำรับยากระดูก ข้อ เอ็น

ขนานที่ ๑ ตำรับยารักษากระดูกทับเส้น
ของคุณพาณี นิ่มนุ่ม 
(ลูกสาวหมอยา "คุณพ่อพรหม นิ่มนุ่ม" แห่งจังหวัดสุโขทัย แฟนรายการวิทยุ สุขภาพสู่เศรษฐกิจ)
บันทึกของแผ่นดิน ๑ หญ้า ยา สมุนไพร ใกล้ตัว : โด่ไม่รู้ล้ม

ใช้โด่ไม่รู้ล้ม (เอาเฉพาะส่วนเหนือดิน)ทองพันชั่ง (เอาเฉพาะกิ่งก้าน ไม่เอาใบ) เถาโคคาน ต้มน้ำกิน


ขนานที่ ๒ ยาแก้อักเสบ ปวดข้อและรักษาโรคเก๊าท์
บันทึกของแผ่นดิน ๑ หญ้า ยา สมุนไพร ใกล้ตัว : ผักกะสัง
ใช้ต้นผักกะสังยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ต้มกับน้ำ ๒ แก้วให้เหลือ ๑ แก้ว แบ่งรับประทานครึ่งแก้ว เช้า-เย็น หรือกินสดๆ เป็นผักก็ได้


ขนานที่ ๓ ยาแก้ปวดเข่า ข้ออักเสบ
บันทึกของแผ่นดิน ๑ หญ้า ยา สมุนไพร ใกล้ตัว : ลูกใต้ใบ
(ตำรับของคุณพานี นิ่มนุ่ม)

ลูกใต้ใบทั้งห้า กับหญ้าดอกขาวทั้งห้า ต้มน้ำกิน


ขนานที่ ๔ ยาแก้ปวดในกระดูก แก้ไข้ รักษาแผลเรื้อรัง
บันทึกของแผ่นดิน ๑ หญ้า ยา สมุนไพร ใกล้ตัว : ครอบฟันสี
ใช้ครอบฟันสีทั้งห้า ต้มกินและอาบ หรือนำมาประคบร่วมด้วย


ขนานที่ ๕ ยาแก้ปวดเมื่อยแก้เอ็นขัด บำรุงเอ็น
บันทึกของแผ่นดิน ๑ หญ้า ยา สมุนไพร ใกล้ตัว : โด่ไม่รู้ล้ม

  • ใช้โด่ไม่รู้ล้มทั้งห้า ต้มกิน ต้มอาบ
  • ใช้โด่ไม่รู้ล้มทั้งห้า แห้ง ๑ ส่วน เถาโคคลานสับเป็นชิ้นเล็กๆ แห้ง ๑ ส่วน ทองพันชั่งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ๑ ส่วน
  • ใช้รากโด่ไม่รู้ล้มดองเหล้ากินหรือผสมกับยาตัวอื่นก็ได้

ขนานที่ ๖ ตำรับยาบำรุงข้อกระดูก
บันทึกของแผ่นดิน ๒ ผัก เป็นยา รักษา ชีวิต กระเจี๊ยบเขียว
ตำรับของนายเซ็ง นาสูนา หมอยาพื้นบ้านตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

นำผล จำนวน ๓ ผล กินสดหรือต้มกินกับหอมแดงขนาดใหญ่ ๑ หัว เพื่อบำรุงร่างกายและเพิ่มความยืดหยุ่นในกระดูกโดยเชื่อว่าเมือกในกระเจี๊ยบจะช่วยได้


ขนานที่ ๗ ตำรับยาประคบกระดูก เคล็ด ข้อหลุด
บันทึกของแผ่นดิน ๒ ผัก เป็นยา รักษา ชีวิต ผักกูด
(ตำรับหมอโจป่องหมอยากะเหรี่ยง)

ใช้เหง้าผักกูดน้อยตำรวมกับหัวตะไคร้


ขนานที่ ๘ ตำรับยารักษาอาการปวดข้อ ช้ำบวม
บันทึกของแผ่นดิน ๒ ผัก เป็นยา รักษา ชีวิต ผักแต๊ง
นำใบผักแต๊งมาตำใช้พอกหรือห่อเป็นลูกประคบ ประคบบริเวณที่มีอาการ เช้า-เย็น


ขนานที่ ๙ ตำรับยาแก้ปวดข้อ ข้ออักเสบ
บันทึกของแผ่นดิน ๒ ผัก เป็นยา รักษา ชีวิต เพกา
เอาเปลือกเพกาบดเป็นผงกินหรือเอารากมาต้มกิน


ขนานที่ ๑๐ ตำรับยารักษารูมาตอยด์ อักเสบ ปวด บวม
บันทึกของแผ่นดิน ๑ หญ้า ยา สมุนไพร ใกล้ตัว : โคกกระออม
เคี่ยวหรือบดใบโคกกระออม ๒ ถ้วย กับน้ำมันงา ๑ ถ้วย ทาแก้รูมาตอยด์ ลดการอักเสบ ปวด บวม และบรรเทาอาการปวดเมื่อย ซึ่งอาจใช้การทาถูนวดอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับการรับประทานยาต้ม โดยต้มใบโคกกระออม ๑ กำมือกับน้ำ ๓ แก้ว เคี่ยวให้เหลือ ๑ แก้วรับประทานครั้งละ ๑/๒ แก้ว วันละ ๓ เวลา


ข้อมูลเพิ่มเติม / สอบถามข้อมูล
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โทร (๐๓๗) ๒๑๑๒๘๙
อีเมลล์: spitiporn@yahoo.com

ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร (๐๕๓) ๙๔๔๓๔๒-๓
อีเมลล์: pmpti008@gmail.com

 
ที่มา: หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
fscidnc@ku.ac.th
http://thrai.sci.ku.ac.th/node/908 
Advertisements