แม่บ้านคนขยันจะป้องกันมะเร็งเต้านม ออกกำลังปานกลางห่างได้ร้อยละ 8

องค์การต่อต้านโรคมะเร็งแห่งยุโรป บอกแนะนำว่า แม่บ้านที่ขยันขันแข็ง ไม่ยอมอยู่เฉย ยุ่งอยู่กับงานบ้าน ไม่ก็เดินเหิน หรือทำสวนอยู่ในบ้าน จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งเต้านมได้

ความขยันขันแข็ง ทำให้ได้ออกกำลัง ที่สำคัญก็เพราะการออกกำลังขนาดปานกลาง ถึงหนักหน่วง จะป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งของเต้านมได้มากถึงร้อยละ 13

นักวิจัยได้ศึกษาสตรีที่เคยเป็นเนื้อร้ายที่ทรวงอก มาไม่ต่ำกว่า 8,000 ราย ด้วยการสอบถามถึงอาหารการกินการใช้ชีวิต และโรคอื่นด้วย ทำให้ได้รู้ว่า ผู้ที่มีโอกาสออกกำลังมากที่สุด จะห่างโรคได้มากกว่าผู้ที่นั่งนอนอยู่เฉยๆ ถึงร้อยละ 13 แม้แต่รายที่ออกกำลังขนาดปานกลาง ยังอาจจะเลี่ยงหนีโรคได้ร้อยละ 8.

ที่มา: ไทยรัฐ 11 กันยายน 2555

.

Related Articles:

.

Moderate physical activity is key to reducing the risk of breast cancer, according to a new study

Housework could reduce the risk of breast cancer by 13%

By CLAIRE BATES

PUBLISHED: 10:04 GMT, 4 September 2012

t may sound counter intuitive but housework could be good for your health.

Researchers found women who spent six hours a day doing household chores, going for a brisk walk or gardening were 13 per cent less likely to develop breast cancer than their sedentary peers.

Even those who managed just two-and-a-half hours of activity reduced their cancer risk by eight per cent.

 

Researchers, funded by Cancer Research, looked at the activity levels and diet of more than 8,000 people with breast cancer  – the largest study of its kind.

Professor Tim Key, a Cancer Research UK epidemiologist based at the University of Oxford, said: ‘This large study further highlights the benefits of being active – even moderate amounts. There is also a lot of evidence that exercise reduces the risk of bowel cancer. More research is needed on other types of cancer, and to investigate the mechanisms which could explain the links.’

The government recommends we do 150 minutes a week of moderate physical activity – such as brisk walking. But only 39 per cent of men and 29 per cent of women are managing this.

Previous research has estimated that more than three per cent of breast cancers, more than five per cent of colon cancers and around four per cent of womb cancers in the UK in 2010 were linked to people doing fewer than 150 minutes of at least moderate intensity physical activity per week.

Sara Hiom, director of information at Cancer Research UK, said: ‘While maintaining a healthy bodyweight and cutting back on alcohol remain two of the best ways of reducing our risk of breast cancer, being active can clearly play a role too – but doesn’t have to cost you money or too much time.

‘You don’t need to train like an Olympic athlete but the excitement of watching team GB win so many golds might have inspired some of us to spend less time on the sofa. And, as this research confirms, exercise can include anything that leaves you slightly out of breath like doing the gardening, walking the dog or housework.

‘Small changes in your daily routine can make all the difference, like taking the stairs instead of the lift or walking some of the way to work, school or the shops and add up over the course of a week.

‘Keeping active could help prevent more than 3,000 cases of cancer in the UK every year. And it can have a positive effect on your health.’

The study, published in the International Journal of Cancer, used data collected by the European Prospective Investigation of Cancer.

SOURCE:  dailymail.co.uk