“นวดทุยหนา-ฝังเข็ม”ลดเครียดคลายเมื่อย

แพทย์จีน “มจษ.” ออกหน่วยแพทย์อาสา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย บริการรักษาโรคด้วยศาสตร์แพทย์จีน

ดร.เอนก เทียนบูชา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ เหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และแพทย์แผนจีน ต่างรู้สึกเห็นใจ และเป็นห่วงสุขภาพของผู้ประสบภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิง ซึ่งมีความเครียด และวิตกกังวล อันจะส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ จึงได้จัดโครงการแพทย์จีนอาสาออกเยียวยาผู้อพยพในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา

“โดยโครงการแพทย์จีนอาสา เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย แพทย์จีนประจำสถานพยาบาลแพทย์แผนจีน คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ให้การรักษาโรคเครียด และอาการปวดเมื่อยร่างกาย โดยการนวดทุยหนา และฝังเข็ม ศาสตร์การแพทย์แผนจีน รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องการรักษาสุขภาพ

โครงการนี้เริ่มจาก การที่มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์พักพิงให้ชาวบ้านชุมชนรอบจันทรเกษมซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เข้ามาอาศัยชั่วคราว หลังจากสถานการณ์น้ำคลี่คลาย ชาวบ้านทยอยกลับ ทางวิทยาลัยจึงได้ประสานไปทางศูนย์พักพิงที่โรงเจ ซอยเสนานิคม เพื่อทำการตรวจสุขภาพผู้อพยพที่นั้น และขยายการให้บริการไปยังศูนย์พักพิงแถวชุมชนคู้บอน และถนนเพชรเกษม” ดร.เอนก กล่าว

ทุยหนา คือ วิธีนวดกดจุดแบบศาสตร์แพทย์แผนจีน มีมากว่า 2,000 ปี กล่าวถึง การปรับเปลี่ยนหยิน-หยางในร่างกายให้เข้าสู่ภาวะสมดุล เป็นการนวดโดยใช้ฝ่ามือกระตุ้นเส้นประสาท ลมปราณ ส่งสัญญาณไปยังสมองให้สั่งงานบริเวณที่เจ็บปวดทำงานได้ปกติ ผนังหลอดเลือดขยายตัว ก่อให้เกิดการบีบตัวเป็นจังหวะ ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความตึงเครียด และอาการปวดทุเลาลง

ดร.เอนก เผยว่า การไปช่วยรักษาครั้งนี้ เป็นการเยียวยา และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ให้รู้สึกว่ายังมีคนคอยดูแล เป็นกำลังใจ และอยู่เคียงข้างยามทุกข์ แสดงน้ำใจให้เห็นว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน ส่งผลให้ผ่อนคลาย ไม่วิตกกังวลจนก่อให้เกิดโรคเครียด ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้ารักษาจำนวนมาก และมีหน่วยงานต่าง ๆ ติดต่อให้ทางวิทยาลัยส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปรักษายังชุมชนอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป ซึ่งการออกหน่วยแพทย์อาสา นอกจากชาวบ้านจะได้รับประโยชน์แล้ว ทางมหาวิทยาลัย และนักศึกษาก็ได้ประโยชน์เช่นกัน

“สำหรับนักศึกษาที่ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสานั้น เป็นชั้นปีที่ 5 ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน ประเทศจีน จะได้นำความรู้ด้านทฤษฎี และปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้รักษาผู้ป่วยจริง ในสถานการณ์จริง ภายใต้การดูแลของแพทย์จีน เป็นการฝึกฝนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอีกทางหนึ่ง และเป็นการปลูกจิตอาสา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของผู้เป็นแพทย์ ที่ต้องมีความเมตตา เสียสละ ก่อให้เกิดความภูมิใจ และเห็นคุณค่าของอาชีพ” ดร.เอนก กล่าว.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์

ที่มา: เดลินิวส์ 20 ธันวาคม 2554