สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์รักษาโรคไตครบวงจร

โรคไตเป็นโรคเรื้อรังโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพอย่างมาก การดูแลต้องใช้ระยะเวลายาวนานหรือรักษากันไปตลอดชีวิต ค่าใช้จ่ายก็สูง ในกรณีที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย การรักษาจะต้องหาเครื่องมือช่วยบำบัดแทนไต ได้แก่ การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาพิเศษ หรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเข้าช่วย

ตั้งแต่ปี 2549 โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในบ้านเราพบราว 302 รายต่อประชากรหนึ่งล้านคน และได้เพิ่มเป็น 420 รายในปี 2550 กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ และคาดว่าคงจะค่อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ด้วยมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเป็นตัวกระตุ้นให้มีโอกาสให้ไตเสื่อมเร็วขึ้น ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน คนอ้วน ยาซึ่งเป็นสารเคมีสำคัญ การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง ไปจนถึงอายุที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ไตเสื่อมลงตามธรรมชาติทุกปี

จากสาเหตุดังกล่าวและความทุกข์ยากของประชาชนที่เดือดร้อนจากโรคไต ได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดย คุณหญิงวรรณาและคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ในนามของมูลนิธิสิริวัฒนภักดี พร้อมคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จนจวบวาระในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติของพระองค์ท่านครบ 60 ปี มิถุนายน 2549 ถือเป็นกำเนิดโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตขึ้นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อมูลนิธิที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต ตลอดจนทำการวิจัยเพื่อหาแนวทางเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไตว่า สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และครอบครัวสิริวัฒนภักดี ด้วยเป็นกำลังใจที่ได้ก่อสร้างโรงพยาบาลสำเร็จเรียบร้อย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ที่มีสร้อยพระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อยู่ด้วย

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เนื้อที่ 13 ไร่ ถนนพญาไท ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปีเศษ ได้มีการจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนส่งพยาบาลไปศึกษาโรคเฉพาะทาง ณ รพ.จุฬาลงกรณ์, รพ.ศิริราช และ รพ.รามาธิบดี พร้อมทั้งส่งเสริมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไตเพื่ือเตรียมการปฏิบัติงานไว้เพียบพร้อม

อาคารโรงพยาบาลฯ เป็นตึก 9 ชั้น มีห้องฉุกเฉินเปิดตลอด 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่บริการผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตทางเส้นเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 50 เครื่อง ให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ อนาคตสามารถบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตลอดจนการผ่าตัดทำเส้นเลือดเทียม หรือแก้ปัญหาเส้นเลือดอุดตันในผู้ป่วยที่เคยล้างไตทางเส้นเลือดมาแล้ว และยังมีการวิจัยหาวิธีป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคไต เพื่อมิให้กลายเป็นโรคไตเรื้อรังด้วย

โรงพยาบาลมีเตียงผู้ป่วย 128 เตียง มีทั้งห้องพิเศษ ห้องเดี่ยว ห้องคู่ มีห้องไอซียูสำหรับผู้ป่วยนอก 12 เตียง ข้าราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ขณะนี้ได้เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตแล้ว

ผอ.ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ได้พาคณะหน่วยไตเทียม รพ.ราชวิถี พรพิศ เมฆสวัสดิ์, พรพรรณ ชคัถธาดา, พนิดา โอภากวินกูล และ พิจิตรา ทูลมาลา นำชมโรงพยาบาล สถานที่ทำงานกว้างขวาง ทุกอย่างใหม่และทันสมัย โดยเฉพาะเครื่องฟอกไตเทียมมีสัญญาณบอกให้รู้หากคนไข้จะมีอะไรผิดปกติ ระบบน้ำสำรองหัวใจการฟอกเลือดสมบูรณ์มาก เครื่องกรองที่ใช้แล้วมีที่เก็บอย่างเป็นระเบียบ คณะที่มารู้สึกตื่นตาประทับใจ บอกว่าเป็นบุญตาที่ได้มาเห็น บรรยากาศแบบนี้น่าทำงานมาก

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์อยู่ถนนพญาไท ระหว่างเขตราชเทวีและกรมแพทย์ทหารบก เริ่มให้บริการกับคนไข้โรคไตครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเว้นวันจันทร์.

นพ.สุวิทย์ เกียรติเสวี
suvit.kiatisevi@gmail.com

 

ที่มา: เดลินิวส์ 16 กันยายน 2555

Advertisements