มช.ชวนผู้มีอาการร่วมวิจัยรักษาภูมิแพ้ด้วย ‘เห็ดหลินจือ’

thairath130627_001คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนที่ีอาการเข้าข่ายโรคภูมิแพ้ ร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ รักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หลังพบว่าทั่วโลก มีเด็กและผู้ใหญ่มากกว่า 500 ล้านคนป่วยเป็นโรคนี้…

อาจารย์แพทย์หญิงณัฐิยา หาญประเสริฐพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา หนึ่งในคณะทีมวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นภาวะที่มีการอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุจมูก หลังจากที่มีการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ อาทิ ฝุ่นบ้าน ไรฝุ่น เชื้อรา เกสรดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลก และยังมีความชุกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามีเด็กและผู้ใหญ่มากกว่า 500 ล้านคนทั่วโลกเป็นโรคนี้

จากการสำรวจในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2518 – 2545 พบความชุกของโรคนี้ได้ถึงร้อยละ 10-60 ของประชากร อาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่พบบ่อย อาทิ คันจมูก จาม น้ำมูกใส และคัดจมูก อาการอื่นๆ ที่อาจพบอย่างในกรณี เสมหะลงคอ ไอ และปวดศีรษะ ซึ่งอาการเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบาย และยังมีผลกระทบต่อคุณภาพในการดำเนินชีวิต อย่างในกรณีรบกวนการนอนหลับ อ่อนเพลีย ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงานลดลง อาจเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ ทำให้เกิด ไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูก หูชั้นกลางอักเสบ นอนกรน เป็นต้น

“โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการต่อเนื่อง จำเป็นต้องใช้เวลาในการรักษาที่ยาวนาน เป็นเหตุให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างมาก มีค่าใช้จ่ายแฝงจากการหยุดงานหรือหยุดเรียนอันเนื่องจากโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เรื้อรัง แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันหลายชนิดที่สามารถใช้รักษาและบรรเทาอาการ ของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ อาทิ ยาต้านฮีสตามีน (antihistamines) ยาลดอาการคัดจมูก (decongestants) ยาต้านลิวโคไตรอีน (leukotriene receptor antagonists) ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบพ่นจมูก (intranasal corticosteroid) แต่การรักษาด้วยยาที่กล่าวมานี้ ยังมีข้อจำกัดทั้งในแง่ประสิทธิผลของยาและฤทธิ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา นอกจากนี้ยาบางชนิดยังมีราคาค่อนข้างแพง ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิเบิกยาจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ทำให้ผู้ป่วยบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงยาได้ ในปัจจุบันประเทศไทยมีสมุนไพรหลายชนิดที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้ อย่าง เห็ดหลินจือ หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ เห็ดหมื่นปี เห็ดอมตะ หรือเห็ดจวักงู เห็ดชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วโลก ตำราแพทย์แผนจีนและแผนโบราณของหลายประเทศ กล่าวว่า เห็ดหลินจือมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงร่างกาย และใช้รักษาโรคหลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ข้ออักเสบ ตับอักเสบ ไตอักเสบ หอบหืดและโรคหลอดลมอักเสบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณบรรเทาอาการนอนไม่หลับและเบื่ออาหาร จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ในเห็ดหลินจือมีสารอาหารและสารประกอบหลายชนิด ซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและเชื่อว่าทำให้เห็ดหลินจือมีสรรพคุณ ที่หลากหลายในการรักษาโรคต่างๆ ได้ สำหรับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคภูมิแพ้ในการออกฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของร่างกาย อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบรายงานการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่สามารถใช้ยืนยันประสิทธิผลของเห็ด หลินจือในการรักษาโรคภูมิแพ้” อาจารย์แพทย์หญิงณัฐิยา กล่าว

ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในการรักษาผู้ป่วยจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีอาการต่อเนื่อง ซึ่งเห็ดหลินจือที่นำมาใช้การศึกษาครั้งนี้ เป็นเห็ดหลินจือ ตามโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยมีภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้พัฒนาการเตรียมผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือตามมาตรฐานเภสัชกรรม ทั้งนี้การศึกษาครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ อายุตั้งแต่ 18 ถึง 60 ปี ที่มีอาการดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คันจมูก น้ำมูกไหล จาม หรือ คัดจมูก นานกว่า 1 เดือน เข้าร่วมโครงการวิจัย “ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 081-568-9851 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

ที่มา : ไทยรัฐ 27 มิถุนายน 2556