วิปัสสนาได้กุศลส่ง คนไข้มะเร็งเต้านม

thairath141010_02ผู้อำนวยการวิจัยแผนกวิทยาสังคม ของศูนย์โรคมะเร็งทอม เบเกอร์ เปิดเผยว่า ผู้รอดพ้นจากการเป็นมะเร็งเต้านม ที่นั่งกรรมฐาน จะได้รับกุศลผลบุญสนองกับตนเอง

คณะนักวิจัยได้พบว่า เทโลเมียร์ อันเป็นส่วนปลายของโครโมโซมของคนเหล่านี้ จะยังคงรักษาความยาวไว้ได้ ส่วนปลายนี้มีผลต่อการกำหนดอายุขัยของเซลล์

ผู้อำนวยการลินดา อี. คาร์ลสัน กล่าวว่า “เรารู้ว่าการนั่งสมาธิอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้รู้สึกดีขึ้น ไม่แต่เพียงทางกายเท่านั้น หากยังพบหลักฐานเป็นครั้งแรกว่า ยังมีอิทธิพลอย่างสำคัญทางด้านชีววิทยาด้วย”

เขาได้ให้ผู้ป่วยที่หายจากมะเร็งเต้านมจำนวนหนึ่ง ฝึกนั่งวิปัสสนา ครั้งละ 90 นาที เป็นเวลา 2 เดือน และแนะนำให้ไปปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้าน วันละ 45 นาทีอีกด้วย.

ที่มา : ไทยรัฐ 10 พฤศจิกายน 2557

 

Related article:

Meditation, support groups: Clear new evidence for mind-body connection demonstrated in study, researchers show

Date: November 3, 2014
Source: Alberta Health Services
Summary: For the first time, researchers have shown that practicing mindfulness meditation or being involved in a support group has a positive physical impact at the cellular level in breast cancer survivors.
For  the first time, researchers have shown that practising mindfulness meditation or being involved in a support group has a positive physical impact at the cellular level in breast cancer survivors.

A group working out of Alberta Health Services’ Tom Baker Cancer Centre and the University of Calgary Department of Oncology has demonstrated that telomeres — protein complexes at the end of chromosomes — maintain their length in breast cancer survivors who practise meditation or are involved in support groups, while they shorten in a comparison group without any intervention.

Although the disease-regulating properties of telomeres aren’t fully understood, shortened telomeres are associated with several disease states, as well as cell aging, while longer telomeres are thought to be protective against disease.

“We already know that psychosocial interventions like mindfulness meditation will help you feel better mentally, but now for the first time we have evidence that they can also influence key aspects of your biology,” says Dr. Linda E. Carlson, PhD, principal investigator and director of research in the Psychosocial Resources Department at the Tom Baker Cancer Centre.

“It was surprising that we could see any difference in telomere length at all over the three-month period studied,” says Dr. Carlson, who is also a U of C professor in the Faculty of Arts and the Cumming School of Medicine, and a member of the Southern Alberta Cancer Institute. “Further research is needed to better quantify these potential health benefits, but this is an exciting discovery that provides encouraging news.”

The study was published online in the journal Cancer.

A total of 88 breast cancer survivors who had completed their treatments for at least three months were involved for the duration of the study. The average age was 55 and most participants had ended treatment two years prior. To be eligible, they also had to be experiencing significant levels of emotional distress.

In the Mindfulness-Based Cancer Recovery group, participants attended eight weekly, 90-minute group sessions that provided instruction on mindfulness meditation and gentle Hatha yoga, with the goal of cultivating non-judgmental awareness of the present moment. Participants were also asked to practise meditation and yoga at home for 45 minutes daily.

In the Supportive Expressive Therapy group, participants met for 90 minutes weekly for 12 weeks and were encouraged to talk openly about their concerns and their feelings. The objectives were to build mutual support and to guide women in expressing a wide range of both difficult and positive emotions, rather than suppressing or repressing them.

The participants randomly placed in the control group attended one, six-hour stress management seminar.

All study participants had their blood analysed and telomere length measured before and after the interventions.

Scientists have shown a short-term effect of these interventions on telomere length compared to a control group, but it’s not known if the effects are lasting. Dr. Carlson says another avenue for further research is to see if the psychosocial interventions have a positive impact beyond the three months of the study period.

Allison McPherson was first diagnosed with breast cancer in 2008. When she joined the study, she was placed in the mindfulness-based cancer recovery group. Today, she says that experience has been life-changing.

“I was skeptical at first and thought it was a bunch of hocus-pocus,” says McPherson, who underwent a full year of chemotherapy and numerous surgeries. “But I now practise mindfulness throughout the day and it’s reminded me to become less reactive and kinder toward myself and others.”

Study participant Deanne David was also placed in the mindfulness group.

“Being part of this made a huge difference to me,” she says. “I think people involved in their own cancer journey would benefit from learning more about mindfulness and connecting with others who are going through the same things.”

Story Source:

The above story is based on materials provided by Alberta Health Services. Note: Materials may be edited for content and length.

Journal Reference:

  1. Linda E. Carlson, Tara L. Beattie, Janine Giese-Davis, Peter Faris, Rie Tamagawa, Laura J. Fick, Erin S. Degelman, Michael Speca. Mindfulness-based cancer recovery and supportive-expressive therapy maintain telomere length relative to controls in distressed breast cancer survivors. Cancer, 2014; DOI:10.1002/cncr.29063

SOURCE : www.sciencedaily.com

Web link Buddhist meditation retreats

Web link Buddhist meditation retreats

รวมเว็บปฏิบัติธรรมภาวนาวิถีพุทธ

Meditation Retreats inThailand http://www.tatnews.org/emagazine/5250.asp
Revelations in Meditation : The Path to Inner Wellness http://www.tatnews.org/emagazine/5175.asp
A Good Dose of Dhamma for Meditators When They AreIll http://www.vipassanadhura.com/GoodDoseofDhamma.html
Forest Dhamma Books, a non-commercial service that gives away Buddhist books free of charge all over the world http://www.forestdhammabooks.com/
Venerable Acariya Maha Boowa Nanasampanno  The forest monastery of Baan Taad http://www.luangta.com/English/
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน   วัดป่าบ้านตาด http://www.luangta.com
Vipassana Meditation As Taught By S.N. Goenka in the tradition of Sayagyi U Ba Khinศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางอาจารย์โกเอ็นก้า http://www.dhamma.org/
Meditation Study andRetreatCenter,   Wat Mahadhat Yuwarach Rangsarit,Bangkok
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์  เขตพระนคร กรุงเทพฯ
http://www.meditation-watmahadhat.com/English-Language.html
The International Buddhist Meditation Centre (I.B.M.C.), Wat Mahadhat http://www.mcu.ac.th/IBMC/
Wat Nong Pah Pong http://www.watnongpahpong.org/indexe.php
วัดหนองป่าพง พระอาจารย์ชา สุภทฺโท http://www.watnongpahpong.org/index.php
The Young Buddhists Association ofThailandUnder The Royal Patronage (YBAT), Bangkok Thailand. email:ybatoffice@ybat.org http://www.ybat.org/v4/download.asp
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ http://www.ybat.org/v4/samanen.asp
Mae Chee Sansanee Sthirasuta,  Sathira-dhammasathan http://www.sathira-dhammasathan.org/index.php?topgroupid=     1    &groupid=     18
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต   เสถียรธรรมสถาน http://www.sdsweb.org/
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) http://www.bia.or.th/
วัดป่าเชิงเลน  บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร http://www.watpachoenglane.com/
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร   สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร http://www.samathi.com/
Phra Paisal Visalo http://www.visalo.org/englishArticles/index.htm
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล http://www.visalo.org/
English Dharmma Talk, The first Saturday of every month 09.30 – 11.30 am. By Pha Ajahn Ponpol Pasonno  At BaanAree http://www.baanaree.net/index.php?option=com_content&view=category&id=62&Itemid=170
หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ  ร่มอารามธรรมสถาน  หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี http://romaram.org/default.asp
วัดปัญญานันทาราม หลวงพ่อปัญญานันทะ http://www.watpanya.com/home/
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี http://www.jarun.org/v6/th/dhamma-course.html
พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท  วัดตาลเอน  อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา http://www.wattanen.org/med.php
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  E-mail: mindsparama9@gmail.com http://www.rama9temple.org/
พระอาจารย์มานพ อุปสโม,   ศูนย์ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี   E-mail : kdns88@gmail.com http://www.nhongsang.com/
Wat Sanamnai, Ampher Bangkruay, Nonthaburi http://en.watsanamnai.org/
The instruction of Luang Por Teean  “Self-Awareness”   email : watsanamnai@yahoo.com http://en.watsanamnai.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=10&Id=539158057
วัดสนามใน ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ http://www.watsanamnai.org/
พระอาจารย์ธมฺมทีโป  ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา http://www.thammatipo.com/
The meditation retreats at the
International Dhamma Hermitage of Wat Suan Mokkh, Ampoe Chaiya, Surat Thani
http://www.suanmokkh-idh.org/
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก  วัดสุนันทวนาราม,  ต.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี http://www.watpahsunan.org/
Wat Pah Nanachat (WPN) The International Forest Monastery, Ubon Rachathani,Thailand http://www.watpahnanachat.org/
Dipabhāvan Meditation Center,   Koh Samui Thailand http://dipabhavan.weebly.com/
Bhikkhu P.A. Payutto  Wat Nyanavesakavan
พระพรหมคุณาภรณ์  วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม
http://www.watnyanaves.net/th/home
วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา http://www.mahaeyong.org/Site/Welcome.html
พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต วัดบุญญาวาส  อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี http://www.watboonyawad.com/
พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต   สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต  อ.หนองแค จ.สระบุรี http://www.sangdhamsongchevit.com/contact.html
ธรรมนิพนธ์  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) http://www.watnyanaves.net/th/book_search
Buddhist Digital Library http://www.buddhist-elibrary.org/
Buddhist Meditation Online http://www.buddhanet.net/meditation.htm
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
http://www.mcu.ac.th/En/index.php
Royal Thai Monastery Lumbini, Lumbini, Nepal
วัดไทยลุมพินี มหาวิหาร  ประเทศเนปาล
E-mail :  lumbini979@gmail.com
http://www.watthailumbini-th.org/
Wat Thai Buddhagaya-India (Royal Thai Monastery) Bodh-Gaya, Bihar  INDIA
วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย  ตำบลโพธิ์คยา อำเภอคยา   รัฐพิหาร  ประเทศอินเดีย
E-mail: watthai_b@yahoo.com
http://www.royalthai.org/
Wat Thai Kusinarachalermraj, Kushinagar (U.P.)  INDIA
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย   พระราชรัตนรังสี (ว.ป. วีรยุทโธ)
E-mail :  kusinara980@gmail.com
http://www.watthaikusinara-th.org
Wat Thai Chetavan Mahavihar Sravasti, (U.P)  India.
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย
E-mail :  chetavan980@gmail.com
http://www.watthaichetavan.org/
AjahnBrahmavamso Mahathera, Western Australia http://www.ajahnbrahm.org/about.html
Abhayagiri BuddhistMonastery,CA  USA http://www.abhayagiri.org/
Cloud Mountain Retreat Center, CastleRock,WA  USA http://cloudmountain.org/index.php?page=about-us
Sati Center for Buddhist Studies,Redwood City,CA  USA http://www.sati.org/
Buddhist Peace Fellowship (occasional trainings & workshops) http://www.bpf.org/
The International Network of Engaged Buddhists (INEB) http://www.inebnetwork.org/
Comunidade Buddhista Nalanda, Brazil http://nalanda.org.br/
Bhavana Society, WV  USA http://www.bhavanasociety.org/
Vimutti Monastery, New Zealand http://www.vimutti.org.nz/
Bodhinyanarama Monastery, New Zealand http://www.bodhinyanarama.net.nz/
DhammagiriForestHermitage, Australia http://www.dhammagiri.org.au/
Tisarana BuddhistMonastery, Canada http://www.tisarana.ca/
Buddhistisches Waldkloster Muttodaya, Stammbach  Germany http://www.muttodaya.org/
Dhammapala Buddhistisches Kloster, Kandersteg   Switzerland http://www.dhammapala.org/
Santacittarama, Frasso Sabino (Rieti)  Italy http://santacittarama.altervista.org/welcome.htm
Amaravati Buddhist Monastery, Hertfordshire, United Kingdom http://www.amaravati.org/abmnew/index.php
Aruna Ratanagiri Harnham Buddhist Monastery, Northumberland, United Kingdom http://www.ratanagiri.org.uk/
Cittaviveka Chithurst Buddhist Monastery,  Petersfield, Hampshire  United Kingdom http://www.cittaviveka.org/
Hartridge Buddhist Monastery, Devon, United Kingdom http://www.hartridgemonastery.org/
Wat Pah Santidhamma The Forest Hermitage, Warwickshire, United Kingdom http://foresthermitage.org.uk/
The Middle WayRetreat, Wat Phra Dhammakaya, Thailand http://www.themiddlewaymeditation.org/th/retreat
A guide to meditation centers in Thailand, http://www.dhammathai.org http://www.dhammathai.org/e/meditation/page1.php
The World Fellowship of Buddhists (The WFB)    Sukhumvit 24,  Bangkok
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
http://wfbhq.org/index.php/meditation/62-meditation-practice-in-thailand
ท่านติช นัท ฮันห์  “หมู่บ้านพลัม” http://www.thaiplumvillage.org/
Plum Village Meditation Practice Center by Venerable Thich Nhat Hanh (Thây) http://www.plumvillage.org/