ต้องทนปวดหลัง รับกรรมเดิน 2 ขา

thairath130301_001ความก้าวหน้าในการวิวัฒนาการของมนุษย์ จนสามารถเดิน 2 ขาตั้งตัวตรงได้ ทำให้คนสมัยนี้ ต้องรับกรรมจากโรคปวดหลัง และอื่นๆ มาจนเดี๋ยวนี้

มองในแง่วิวัฒนาการแล้ว มนุษย์จัดว่าก้าวหน้ายิ่งกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายหมด จนถึงกับมีปริมาณใกล้จะ 7 พันล้านคนในขณะนี้

นักมานุษยวิทยาอลัน มานน์ มหาวิทยาลัยปรินซ์ตันของสหรัฐฯกล่าวว่า “เราต้องรับกรรม เพราะการวิวัฒนาการของมนุษย์อยู่ แม้ว่าเราสามารถเดินตัวตรง ทำให้มือว่างใช้เครื่องมือได้ แต่ก็ทำให้กระดูกสันหลังของเราต้องรับภาระหนัก ในการต้านกับแรงโน้มถ่วง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ผู้คนส่วนมากบ่นปวดหลังไปตามๆกัน”

เขาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพของกระดูกสันหลัง ที่ต้องรับภาระหนักว่า “เหมือนกับเอาถ้วยกาแฟพร้อมกับจานรองซ้อนต่อๆกันหลายๆชั้น แล้ววางหนังสือเล่มหนาๆ ไว้ข้างบน” และชี้ว่ากระดูกสันหลังจะต้องดัดตัวโค้งแอ่นเพื่อเลี้ยงน้ำหนัก

อยู่เสมอ อาจทำให้เป็นหลังคดชนิดแอ่น หรือกระดูกสันหลังโกงคดได้ และมนุษย์เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียว ที่กระดูกสันหลังแตกหักขึ้นเองได้.

ที่มา : ไทยรัฐ 1 มีนาคม 2556

.
Related Article:
.

mnn130215_001
Aches and pains: You can thank evolution for them

While walking upright freed up our hands for tool use, the resulting stresses from gravity on the human spine may have led to unique back pains.

By Charles Choi, LiveScience Fri, Feb 15 2013

BOSTON — Bad backs, dangerous childbirths, sore feet and wisdom teeth pains are among the many ailments humans face from evolution, researchers say.

In an evolutionary sense, humans are by far the most successful primates on the planet, with a world population close to 7 billion. Humanity owes this success to a number of well-known adaptations, such as large, complex brains and walking upright on two feet. However, there are downsides to these advances as well.

“We’re dealing with the scars of human evolution,” anthropologist Alan Mann at Princeton University told LiveScience.

For instance, while walking upright freed up our hands for tool use, a key factor in human success, the resulting stresses from gravity on the human spine may have led to unique back pains.

“We’re the only mammals that spontaneously fracture vertebra,” anthropologist and anatomist Bruce Latimer at Case Western Reserve University told LiveScience.

Latimer and other scientists detailed their findings on human evolution today (Feb. 15) here at the annual meeting of the American Association for the Advancement of Science.

Achy backs
To underscore the challenges the human spine faces because of humanity’s upright posture, Latimer compared the spine to a tower of 24 cups and saucers, with each cup representing a vertebra in the spine and each saucer one of the disks between each vertebra. [10 Wacky Facts About Humans]

“Then take a book like a dictionary and put it on top. This is the head. If you are really careful, you can balance it — otherwise there’s a lot of porcelain on the ground,” Latimer said. “Then imagine taking this and putting in all the curves that you naturally have in the spine. I could give you all the duct tape in the world, and you still couldn’t possibly balance it.”

As the spine developed curves to keep balanced while upright, it can become stressed at certain points. This can result in conditions such as lordosis, or swayed backs; kyphosis, a rounded upper back or hunch back; and scoliosis, a sideway curve in the spine.

In addition, the spine also suffers from how people walk — one foot forward at a time with the opposite side arm swinging in step.

“This creates a twisting motion that, after millions of twists over time, the discs between the vertebrae begin to wear out and break down, resulting in herniated discs,” Latimer explained.

Evolving from four-footed to two-footed walking has also resulted in a host of foot problems, such as flat feet and bunions. Fossil evidence suggests that humans have suffered foot problems such as high-ankle sprains as far back as 3.5 million years ago, not just because of more recent, sedentary lifestyles.

“The fossil record is revealing that a lot of the foot problems we have now can be traced back to our past,” functional morphologist Jeremy DeSilva at Boston University told LiveScience.

Pain in the teeth
The dramatic boost in brain size that helps set humans apart the most from the rest of the animal kingdom also has led to problems many now experience with wisdom teeth, the third set of molars that get their name from the fact that they erupt as people approach the end of adolescence. [10 Odd Facts About the Human Brain]

“Our brains expanded to more than triple of our ancestors. As a result, the architecture of the braincase has changed,” Mann said.

This often leaves wisdom teeth no room to grow, causing them to erupt in painful ways.

“Evolution doesn’t produce perfection,” Mann said.

The problems that wisdom teeth can pose likely explain why genetic mutations that prevent their development have spread in human populations.

“The population with the highest frequency of missing third molars are the Inuit in the Arctic of North America, where it’s as high as 44 percent,” Mann said. Intriguingly, the only human population that apparently always had wisdom teeth in adulthood were the Neanderthals, he added.

Designing a human body
The evolution of upright walking has also made childbirth much riskier for humans than any other primate.

“If you want to look for examples of how we’re not the result of intelligent design, you don’t have to go far — just look at the complicated, uncomfortable way we have babies,”anthropologist Karen Rosenberg at the University of Delaware told LiveScience.

The complex societies that humans have developed now help women survive childbirth.

“We mitigate these problems with midwives, obstetricians, attendants of any sort in the childbirth process,” Rosenberg said.

“If an engineer were given the task to design the human body, he or she would never have done it the way humans have evolved,” Latimer said. “Unfortunately, we can’t go back to walking on four feet. We’ve undergone too much evolutionary change for that — and it is not the answer to our problems.”

SOURCE : www.mnn.com