ผู้ชายหัวล้านเสี่ยงโรคหัวใจ

dailynews130721_001ท่านผู้อ่านคงได้ยินข่าวนักวิจัยในต่างประเทศ ค้นพบว่า ผู้ชายศีรษะล้านมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะล้านตรงกลางศีรษะมีความเสี่ยงมากที่สุด

ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัญหาศีรษะล้านแบบผู้ชาย หรือที่เรียกว่า “เมล แพทเทิร์น บอลด์เนส” (male pattern baldness) ลักษณะ คือ ศีรษะล้านเหมือนขุนช้าง ล้านตรงกลาง แต่บริเวณขมับ 2 ข้างยังมีเส้นผมอยู่ คนกลุ่มนี้อาจมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนปกติ โดยเฉพาะคนศีรษะล้านและมีภาวะอ้วนร่วมด้วย ไม่ได้หมายความว่าศีรษะล้านอย่างเดียว ในกรณีศีรษะล้านแล้วรูปร่างผอม ความเสี่ยงอาจน้อยลง

ผู้ชายศีรษะล้าน มักจะมีฮอร์โมนเพศชายมาก คือ แอนโดรเจนและเทสโทสเตอโรน ผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง เนื่องจากฮอร์โมนในเพศหญิงจะเป็นตัวป้องกันคอเลสเตอรอลไม่ให้ไปจับในหลอดเลือดหัวใจ

การที่ผู้หญิงมีฮอร์โมน เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน จะช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันไปสะสม ทำให้ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ ยังไม่หมดระดูมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยกว่าผู้ชาย

ปัจจุบันพบผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะผู้ชาย ดังนั้นผู้ชายที่มีภาวะอ้วน หัวล้าน ผมบาง สูบบุหรี่ เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มีความเสี่ยงมากที่สุด ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี ถ้ามีอาการเหนื่อย แน่นหน้าอกควรปรึกษาแพทย์เร็วขึ้น นอกจากนี้ควรควบคุมอาหาร รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย

ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผู้ชายมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าผู้หญิง ซึ่งโรคนี้มีทั้งปัจจัยที่ป้องกันได้และป้องกันไม่ได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า ผู้ชายศีรษะล้านจะมีความเสี่ยงทุกราย ต้องมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ภาวะอ้วน การสูบบุหรี่

ปัจจัยที่ไม่สามารถป้องกันได้คือ อายุ เพศ ผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง คนที่มีอายุมากก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเราจะไปแก้เรื่องเพศ และอายุคงไม่ได้ หรือบอกว่าศีรษะล้านเพราะฮอร์โมนเพศชายเยอะ แล้วไปกินยาฮอร์โมนก็ต้องคำนึงถึงผลข้างเคียงอย่างอื่นที่จะตามมาด้วย

สิ่งที่อยากแนะนำ คือ ปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างสามารถป้องกันและแก้ไขได้ เช่น การสูบบุหรี่ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ งดอาหารหวาน มัน เค็ม คนที่มีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ก็ต้องพยายามรักษา โอกาสเสี่ยงก็ลดลง

ที่บอกว่าคนศีรษะล้านมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นเป็นเพียงการติดตามสังเกต ถามว่ามีประโยชน์หรือไม่ก็มีเพราะทำให้เรารู้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้าง งานวิจัยฉบับนี้เป็นการเตือนว่ากลุ่มไหนควรใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองให้มาก สิ่งสำคัญที่สุด คือ พวกเราทุกคนควรใส่ใจสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง อย่างสมัยก่อนบอกว่า หูมีติ่งอาจมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากขึ้น ตรงนี้คือสิ่งที่เกิดจากการสังเกต ทำให้เรารับรู้ว่าลักษณะดังกล่าวอาจมีโอกาสเป็นโรคได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น เพราะอย่างที่บอกปัจจัยที่เราสามารถป้องกันได้เยอะมาก

สรุป คือ ไม่ใช่ว่าศีรษะล้านแล้วมีความเสี่ยงทุกคน เพราะในปัจจุบันพบว่า คนที่ยังหนุ่มแน่น ผมดกเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นกัน คนศีรษะล้านไม่จำเป็นต้องเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจทุกคน หากมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงก็น้อยลง

ท้ายนี้แนะนำว่า ผู้ชายที่อายุเกิน 40-45 ปี ผู้หญิงอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้ว ควรไปตรวจร่างกายเป็นประจำ และกลุ่มที่ควรจะไปตรวจเช่นกัน คือ ผู้ชายศีรษะล้านที่เป็นกรรมพันธุ์ มีภาวะอ้วน สูบบุหรี่ มีโรคประจำตัว โดยหลัก คือ ทุกคนควรตรวจร่างกายทุกปี ไม่เฉพาะคนศีรษะล้านเท่านั้น.

นวพรรษ บุญชาญ : รายงาน

ที่มา : เดลินิวส์  21 กรกฎาคม 2556

ศีรษะล้านบอกลาง โรคหัวใจให้รู้ตัว

thairath130409_001วารสาร “การแพทย์อังกฤษ” เปิดเผยว่า นักวิจัยอังกฤษค้นพบว่า ลักษณะศีรษะล้านของบุรุษบางแบบเกี่ยวพันกับความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจชนิดเส้นเลือดมาเลี้ยงหัวใจอุดตันสูง  ผู้ที่ศีรษะล้านเกือบทั้งหัว เสี่ยงสูงกับโรคมากกว่าผู้ที่ผมดกปกติถึงร้อยละ 32

ผู้เชี่ยวชาญยังพบว่า ผู้ที่ศีรษะตรงกระหม่อมล้านบาง จะเสี่ยงต่อโรคมากที่สุด ยิ่งกว่าผู้ที่ศีรษะค่อยเถิกขึ้นไป และผู้ที่ศีรษะล้านกลางกระหม่อมจะเสี่ยงโรคมากกว่าเพื่อนที่ล้านแบบหัวเถิก

การศึกษาทำโดยวิเคราะห์รายงานผลการศึกษาในเรื่องนี้ ที่ทำมาทั้งหมด กับผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี ได้สรุปว่า ผู้ชายที่ศีรษะล้าน จะเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจร้อยละ 70 และยิ่งในกลุ่มที่อายุน้อยกว่านั้น จะเป็นง่ายยิ่งขึ้นถึงร้อยละ 84

พวกเขายังได้ค้นหามูลเหตุที่ปรากฏอยู่อย่างกว้างขวาง  อาจจะเป็นเพราะอาการดื้อกับอินซูลิน อันเป็นอาการแรกของเบาหวาน ไม่ก็จากการอักเสบเรื้อรัง หรือสภาพอ่อนไหวต่อฮอร์โมนเทสโตสเตอโรนเพศชาย ซึ่งเกี่ยวพันไม่โดยตรงก็โดยอ้อมกับโรคหัวใจทั้งสิ้น.

ที่มา : ไทยรัฐ 9 เมษายน 2556

.

Related Article :

.

Credit : amog.com

Credit : amog.com

Balding on the crown linked to heart disease

“Men with a bald pate are at significantly greater risk of heart disease than their less follicly challenged peers,” reports The Daily Telegraph. There are similar headlines across much of the media.

The headlines refer to research into an association between baldness and coronary heart disease. The researchers estimate that the risk of developing coronary heart disease over 10 years or more is 32% higher in bald men compared with those with a full head of hair.

This study can’t reveal what causes the link between baldness and risk of coronary heart disease, it can only tell us that the two are linked.

Men concerned by these headlines should not lose sleep – or any more hair – over it. There isn’t much men can do about balding, but there are plenty of ways to reduce risk of heart disease. The quote from the British Heart Foundation that appears in most media reports is particularly apt: “it’s more important to pay attention to your waist line than your hairline”.

Where did the story come from?

The study was carried out by researchers from the University of Tokyo and was carried out without any external funding. It was published in the open-access peer-reviewed BMJ Open.

This report was generally covered appropriately by the media, with most reporting that even the significant associations were modest compared with the increases seen with well established risk factors. However, the Daily Mail headline that “losing your hair before your 50s can almost double the risk of heart attack” is not an accurate reflection of the research. First, the studies examined more than just heart attacks and, second, the increase in risk for men under 55 or 60 ranged from 44% to 84%, which is not a doubling.

The Guardian should be commended for quoting an independent statistician, Professor David Spiegelhalter, who cautions readers about the difficulties of concluding that balding causes heart disease (or vice versa).

What kind of research was this?

This was a meta-analysis of observational studies that estimated the association between male pattern baldness (or androgenetic alopecia) and coronary heart disease (CHD). The authors report that several studies have identified an association between these two factors, and this research sought to combine the results from multiple studies to establish the overall risk.

CHD is the most common cause of death among men in the UK. In CHD the arteries that pump blood to the heart become narrow. This narrowing occurs when fatty material builds up within the artery walls. If the arteries become too narrow, the heart does not receive enough oxygen-rich blood, which causes chest pain known as angina. This narrowing can escalate to the point that the artery is blocked, which can cause a heart attack, where the lack of oxygen-rich blood causes permanent damage to the heart.

As this was a meta-analysis of observational studies, it can only provide information on the association between baldness and CHD, and cannot say why they are associated or if one causes the other.

What did the research involve?

Researchers searched databases for observational studies related to baldness and CHD. Two types of studies were eventually included in the review – cohort studies and case-control studies.

Studies were excluded from the review if they assessed a type of hair loss other than male pattern baldness. CHD was defined by the researchers as including coronary artery disease, myocardial infarction (heart attack), angina pectoris, cardiomyopathy and other types of ischaemic heart disease.

The researchers extracted and combined data from the identified studies, and came up with a pooled risk estimate. This provided an overall measure for the relative increase in risk of CHD among bald men, compared with men who were not balding. This analysis took into account (controlled for) some known risk factors for CHD, including:

 • age
 • smoking status
 • family history of the condition

The results of all of the analyses were reported as relative risks. This is unusual, because the results of case-control studies are usually reported as odds ratios. It is difficult to see from the scientific paper how the relative risks for these case-control studies were calculated.

The researchers did a subgroup analysis to assess the association between baldness and CHD among younger men (under 55 or 60 years old). They also conducted separate analysis among the subset of studies that reported on baldness severity (see box) to determine if the risk of CHD changed with the extent of balding.

What were the basic results?

The researchers identified 850 studies that potentially met their criteria for inclusion in the meta-analysis. After reviewing these studies, six remained that met all inclusion criteria. These six studies were conducted in the United States, Denmark and Croatia, and published between 1993 and 2008. They included a total of 36,990 participants. Three were cohort studies with a mean follow-up time ranging from 11 to 14 years.

Among the three cohort studies there was a significant increase in risk of CHD among men with severe baldness compared with men without baldness (relative risk (RR) 1.32, 95% confidence interval (CI) 1.08 to 1.63). When the analysis was restricted to men younger than 60 years old, a similar risk increase was seen (RR 1.44, 95% CI 1.11 to 1.86).

Among the three case-control studies, the authors report a significant association between baldness and CHD, both overall (RR 1.70, 95% CI 1.05 to 2.74) and among younger participants (1.84, 95% CI 1.30 to 2.62).

Three studies reportedly assessed the severity of baldness, two were case-control studies and one was a cohort study. This analysis found that the association between baldness and CHD varied according to baldness severity, and was only significant among men with mild to severe balding on the crown of the head, with no significant association seen among men with only frontal balding.

How did the researchers interpret the results?

The researchers concluded that baldness on the crown of the head was significantly associated with an increased risk of CHD, and that this association increased with increasing baldness severity. However, just having a receding hairline presented no increase in risk. The researchers concluded that the known CHD risk factors should be carefully assessed among men with vertex baldness.

Conclusion

This meta-analysis suggests that there is an association between balding on the crown of the head and coronary heart disease, and that this holds true even among younger men. However, there are several limitations to the study that should be taken into consideration when interpreting this association.

On the one hand, the analysis included a large pooled sample size (with nearly 40,000 participants). However, only six studies in total were included, and each analysis included just three unique studies. The studies differed in the manner in which baldness was assessed, and the types of CHD included in each study. These variations in the way baldness and CHD were measured may make it difficult to compare the results of the different studies.

It’s also worth noting that cohort studies and case-control studies are often subject to bias and confounding, and that these problems remain when the results of several studies are combined.

It should also be noted that these studies can only assess the association between baldness and CHD, and cannot help explain what causes the association, although most of the press used the news to speculate that both may be caused by testosterone, diabetes or ‘chronic inflammation’.

Statistically speaking, this study is also limited because the pooled results for the case-control studies were reported as relative risks and not odds ratios (which is the more appropriate measure). It is not clear how the researchers converted from one measure to the other. Additionally, converting an odds ratio to a relative risk can overestimate risk if the outcome is common (in this review the outcome was CHD, which is relatively common).

Perhaps most importantly, baldness is not something you can do much about, even if the results of this meta-analysis are confirmed. Making lifestyle changes is a more effective way of reducing risk of CHD. These include:

 • quitting smoking if you smoke
 • losing weight if you are overweight or obese
 • increasing the amount of physical activity you do

Analysis by Bazian. Edited by NHS Choices. Follow Behind the Headlines on Twitter.

Links to the headlines

The bald facts: hair loss could be the first sign you have heart disease. The Independent, 3 April 2013

Bald men at greater heart disease risk. The Daily Telegraph, 3 April 2013

Bald truth about heart disease. Daily Express, 3 April 2013

Bad news for baldies: Losing your hair before your 50s can almost DOUBLE the risk of heart attack. Daily Mail, 3 April 2013

Male baldness linked to risk of coronary heart disease, research claims. The Guardian, 3 April 2013

Male baldness ‘indicates heart risk’. BBC News, 3 April 2013

Links to the science

Yamada T, Hara K, Umematsu H and Kadowaki T. Male pattern baldness and its association with coronary heart disease: a meta-analysis. BMJ Open. Published 3 April 2013

SOURCE : www.nhs.uk

หัวล้าน ถุงไขมันใต้ตาสัญญาณความแก่ บอกให้รู้ตัวกำลังเฉียดกรายใกล้โรคหัวใจ

นักวิทยาศาสตร์บอกเตือนว่า การเกิดผมบางกลางกระหม่อม ศีรษะเถิก ถุงไขมันใต้ตา และติ่งหูเหี่ยวย่น ไม่แต่เพียงเตือนให้รู้ ถึงความแก่ที่กำลังย่างเข้ามาเท่านั้น หากยังเตือนให้รู้ไว้ว่ากำลังเฉียดกรายใกล้โรคหัวใจเข้าไปอีกด้วย

ศาสตราจารย์ทิบแจก แฮนสัน อาจารย์วิชาคลินิกชีวเคมี มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ของเดนมาร์ก กล่าวแจ้งว่า ได้ศึกษาจากหญิงชาย ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป 10,885 ราย พบว่า ผู้ที่มีลักษณะของความแก่เหล่านั้นมากถึง 3 ใน 4 อย่าง จะเฉียดกรายใกล้โรคหัวใจวายเข้าไปถึงร้อยละ 57 และโรคหัวใจร้อยละ 39

การศึกษาทั้งเป็นรายตัวและโดยรวม แสดงให้เห็นว่าร่องรอยของความแก่ชราเหล่านี้ บอกให้รู้ถึงอันตรายของโรคหัวใจวายและโรคหัวใจ ด้วยการที่มีไขมันรวมอยู่แถวลูกตา เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงวี่แววของโรคทั้งสองอย่างชัดเจนที่สุด ผู้ที่มีวัย 70 ปีขึ้นไป กับผู้ที่มีร่องรอยของความแก่ชรารวมกันหลายอย่าง จะมีความล่อแหลมมากกว่าเพื่อน.

 

ที่มา: ไทยรัฐ 12 พฤศจิกายน 2555

.

Related Article:

.

Baldness – particularly at the crown of the head – could raise the risk of heart disease

Thinning on top or got creased earlobes? You could be at greater risk of a heart attack

 • Baldness, fatty deposits round the eyes and other signs of ageing could predict the risk of heart disease
 • Deposits of cholesterol under the skin the strongest predictor for both heart disease
 • The more signs you have, the greater the risk

By ANNA HODGEKISS

PUBLISHED: 15:29 GMT, 6 November 2012

Baldness, fatty deposits round the eyes and other signs of ageing could predict the risk of heart disease, new research suggests.

People who have three to four ageing signs – receding hairline, baldness, earlobe crease or yellow fatty deposits around the eyelid – have a 57 per cent higher risk of a heart attack and a 39 per cent increased risk of heart disease.

And scientists say xanthelasmata – deposits of cholesterol under the skin – is the strongest predictor for both heart attacks and heart disease.

These slightly yellow or skin-coloured lumps on the hands or ankles may be a sign of familial hypercholesterolaemia (FH).

Around 100,000 Britons don’t realise they suffer from this inherited form of high cholesterol, which puts them at high risk of heart problems from a young age.

The condition means the body cannot clear ‘bad’ LDL cholesterol from the blood.

The Danish researchers analysed nearly 10, 885 people over the age of 40.

They found that 7,537 had frontoparietal baldness –  receding hairline at the temples – and 3.938 had crown top baldness.

Furthermore, 3,405 had earlobe creases, and 678 had fatty deposits around the eye.

In 35 years of follow up, the University of Copenhagen researchers discovered 3,401 participants developed heart disease and 1,708 had a heart attack.

Individually and combined, the ageing signs predicted heart attack and heart disease independent of traditional risk factors.

Results also showed heart attack and heart disease risk increased with each additional sign of ageing in all age groups.

The highest risk was in those in their 70s and those with multiple signs of ageing.

Creased earlobes are another possible predictor of heart disease. They may occur as a result of malformed blood vessels (which may also be the state of those supplying the heart)

In the study – presented at the American Heart Association’s Scientific Sessions 2012 – researchers noted the quantity of grey hair, prominence of wrinkles, the type and extent of baldness, the presence of earlobe crease and eyelid deposits.

Lead researcher Dr Anne Tybjaerg-Hansen said: ‘The visible signs of ageing reflect physiologic or biological age, not chronological age, and are independent of chronological age.

‘Checking these visible ageing signs should be a routine part of every doctor’s physical examination.’

Previous research has found that hair loss in men, especially on the crown of the head, can be a sign of heart problems.

A study from Harvard Medical School, published in the Archives of Internal Medicine, found that men with severe vertex baldness — balding at the crown of the head — had a 36 per cent increased risk of heart disease.

But men with frontal baldness had just a 9 per cent increased risk. One theory is that high testosterone, which is linked to baldness, may also be linked to heart problems.

The higher a man’s level of natural testosterone, the higher his risk of heart problems, says research from the University of California.

Another theory is that a lack of blood supply to the hair follicles, which causes them to die off, may be related to poor circulation.

And research reported in the British Heart Journal found that earlobe creases were often linked to deaths caused by cardiovascular problems.

One theory is that creases occur as a result of malformed blood vessels, which may also be true of those supplying the heart.

SOURCE: dailymail.co.uk

ข่าวดีของบรรดาคนศีรษะล้านทั้งโลก ยาโรคต้อหินกลายเป็นยาปลูกผมได้

มีข่าวดีกับผู้ที่ศีรษะล้านทั้งหลายว่า วารสารการแพทย์ออนไลน์ได้เปิดเผยรายงานผลการศึกษาว่า ยาซึ่งองค์การอาหารและยาสหรัฐฯอนุมัติ ให้รักษาโรคต้อหินได้ กลับถูกพบว่า มีสรรพคุณกลับช่วยให้ผมบนศีรษะคนงอกขึ้นอีกได้

ยาขนานนี้เดิมทีเคยโฆษณาว่า มันช่วยให้ขนตางอกยาวได้ แต่รายงานผลการศึกษา นับเป็นข้อมูลที่แสดงว่า มันทำให้ผมงอกขึ้นจากหนังศีรษะได้จริง

นักวิจัยวาลอรี แรนดอลล์ มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดของอังกฤษ กล่าวว่า เราเชื่อว่าการศึกษานี้จะนำไปสู่หนทางรักษาศีรษะล้านทางใหม่ ช่วยให้ผู้ที่ศีรษะล้านหลายคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเสริมว่า “แต่ยังต้องวิจัยกันอีกต่อไป เพื่อจะให้รู้ว่าถุงรากผมจะทำงานอย่างไร ซึ่งจะทำให้พบหนทาง ในการรักษาโรคของการเติบโตของผมใหม่ๆหลายโรคขึ้น”

ขณะเดียวกัน บรรณาธิการของวารสารกล่าวให้ความเห็นว่า “การค้นพบครั้งนี้อาจจะเป็นความหวัง เหมือนกับที่ผู้ชายวัยกลางคนเฝ้าคอยข่าวการมาของยาไวอากร้ากันมาก่อน”.

 

ที่มา: ไทยรัฐ 30 ตุลาคม 2555

.

Related Article:

.

How eye drops could stop you going bald – thanks to an unusual side effect

 • Glaucoma eye drops found to stimulate eyelash growth
 • Early clinical trials suggest drug could help follicles to produce a third more scalp hair than usual

By JENNY HOPE

PUBLISHED: 15:19 GMT, 26 October 2012

A drug that helps to stop blindness could soon be used to combat baldness.

Lumigan eye-drops are an established treatment for glaucoma, a condition caused by excess fluid in the eye.

But it has a side-effect that has excited scientists – it can stimulate the growth of eyelashes.

Now research suggests the active ingredient in Lumigan, called bimatoprost, could have the same effect on the scalp.

Preliminary trials are underway to see whether bimatoprost can reverse hair loss in both men and women.

If successful, the drug could get a new lease of life as a baldness treatment. Lead scientist Professor Valerie Randall, from the University of Bradford, said: ‘Bimatoprost is known to stimulate eyelash growth and is already used clinically for this purpose.

‘We wanted to see whether it would have the same effect on scalp hair, as the two types of follicle are very different.

‘Our findings show that bimatoprost does stimulate growth in human scalp hair follicles and therefore could offer a new approach for treating hair loss disorders.’

Findings from the laboratory research appear in The FASEB Journal, published by the Federation of American Societies for Experimental Biology. The drug was tested on living scalp tissue obtained from volunteer donors undergoing cosmetic surgery.

Follicles treated with bimatoprost grew a third more hair than untreated samples in just nine days.

Scalp follicles were found to contain exactly the same molecular receptors responsive to bimatoprost as eyelash follicles.

‘This means that – so long as the drug can be applied in such a way that it can reach the follicle – it should stimulate hair growth in patients,’ said Professor Randall.

Results from the next phase of the clinical trials currently taking place in the United States and Germany should be available before the end of the year.

They involve 220 men with male pattern baldness and 172 women with female pattern baldness.

Participants are undergoing six months of treatment with either a solution of bimatoprost, applied to the scalp, or an inactive placebo (dummy treatment).

A comparison with the well-known baldness treatment minoxidil is also being assessed.

Lumigan has been found to stimulate eyelash growth

Professor Randall acts as a consultant to Allergan Inc which manufactures Lumigan.

The well-known effect of Lumigan on eyelashes also comes with its own side-effect, it causes darkening of eye colour and eyelid skin, which may not be reversible.

It is not known if this side-effect will occur on the scalp.

SOURCE: dailymail.co.uk

ผู้​หญิง​ ‘​หัว​ล้าน​’​

เวลาพูดถึงคนศีรษะล้าน หรือ “หัวล้าน”  เรามักจะพุ่งเป้าไปที่ผู้ชายเป็นส่วนใหญ่   แต่ใครจะรู้บ้างว่า ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยก็   ประสบปัญหาศีรษะล้านเช่นกัน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผู้หญิงก็ศีรษะล้านได้ แต่จะไม่ล้านเลี่ยนเหมือนผู้ชายศีรษะล้าน ที่พบมาก คือ บริเวณตรงกลางศีรษะ

ในปัจจุบัน ผมบาง หรือศีรษะล้าน ซึ่งมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ พบเพิ่มขึ้นทั้งชายและหญิง  และพบในคนอายุน้อยลง ในหญิงอายุ 20 กว่า ๆ หรือ 30 ต้น ๆ อาจพบผมน้อยแบบลักษณะศีรษะล้านระยะแรกถึงร้อยละ 2-5 และเมื่อวัยสูงขึ้น เป็นวัยหมดประจำเดือนจะพบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 เนื่องจากระดับฮอร์โมนหญิงเอสโตรเจนลดลง ฤทธิ์ฮอร์โมนชายจากต่อมหมวกไตจะเด่นชัดขึ้น

ปัญหาศีรษะล้าน เกิดจาก รากผมบริเวณหน้าผากและกลาง กระหม่อมไวต่อฮอร์โมนชายแอนโดรเจน คือ เทสโทสเตอโรน บริเวณรากผมดังกล่าวนอกจากมีตัวรับสัญญาณฮอร์โมนชายแล้ว ยังพบมีเอนไซม์เพิ่มขึ้น เอนไซม์จะย่อยให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นดีไฮโดรเทสโทสเตอโรน การเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวทำให้เซลล์ไฟโบรบลาสต์สร้างสารกดการสร้างเส้นผม อายุเส้นผมจะสั้นและเส้นผมมีขนาดเล็กลงและค่อย ๆ ฝ่อหายไปในที่สุด

ในหญิงศีรษะล้าน ลักษณะผมร่วงอาจไม่เด่นชัดเช่นในชาย ส่วนใหญ่พบผมร่วงกระจายเกือบทั่วศีรษะและบางมากบริเวณกลางกระหม่อม จึงต้องวินิจฉัยแยกโรคแอบแฝงที่ทำให้ผมร่วงแบบกระจายทั่ว เช่น การขาดธาตุเหล็กเรื้อรัง หรือโรคไทรอยด์ทำงานลดลง ดังนั้นถ้าลักษณะผมบางไม่ชัดเจนว่าเป็นศีรษะล้านโดยพันธุกรรม ควรตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อแยกโรคดังกล่าว
    
ศีรษะล้านในหญิงยังบ่งบอกว่า อาจมีโรคเนื้องอกต่อมหมวกไตชนิดสร้างฮอร์โมนแอนโดรเจนผิดปกติ หรือมีโรคในรังไข่ทำให้สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง แต่ผู้ป่วยจะมีขนแบบเพศชาย เช่น หนวด  เคราร่วม ผู้ป่วยจะมีความผิดปกติของประจำเดือน  สิวรุนแรง และรอยดำบริเวณรักแร้ และคอร่วมด้วย

ศีรษะล้านเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อุปนิสัยการใช้ชีวิต และการบริโภค ทำให้พันธุกรรมซึ่งแอบแฝงแสดงออกมา ผมน้อยศีรษะล้านไม่  มีปัญหาสุขภาพกาย แต่สุขภาพใจกลายเป็นปมด้อย   จึงมีธุรกิจเพื่อป้องกันรักษาหรือเสริมสร้างเส้นผมใหม่เกิดขึ้นตามมามากมาย

การรักษาก็เพียงช่วยบรรเทาการหลุดร่วงของเส้นผมเท่านั้น ซึ่งบางวิธีก็ได้ผลบ้าง หรืออาจจะไม่ได้ผลเลย ยกตัวอย่าง เช่น 

1.ยาทาไมนอกซิดิล ร้อยละ 2-5 ทาเช้า- เย็น เฉพาะบริเวณ จะช่วยให้เส้นผมหนาขึ้นร้อยละ 10-18

2.ยารับประทานฟีแนสเตอไรด์ ซึ่งใช้ในชาย  ไม่แนะนำให้ใช้ในหญิง ถ้ารับประทานขณะตั้งครรภ์ทารกจะมีอวัยวะเพศผิดปกติ

3.ยารับประทานต่อต้านฤทธิ์ฮอร์โมนชาย เช่น ไซโปรเตอโรน หรือ สไปโนแลคโตน ยังไม่ได้ผลแน่นอน

4.ยาทากลุ่มฮอร์โมนเอสโตรเจน เพื่อยืดอายุเส้นผม ยังพิสูจน์ได้ไม่ชัดเจนว่าได้ผลจริง

5.การปลูกผมทางศัลยกรรม จะพิจารณาเป็นราย ๆ เพราะยุ่งยากและสิ้นเปลือง

6.สเต็มเซลล์ ขณะนี้มีการศึกษาค้นคว้าหา สเต็มเซลล์ของรากผม คงต้องรออีกนาน ก็ไม่แน่ว่า เมื่อถึงยุคนั้นจริงอาจเป็นยุคแฟชั่นไร้ผม เพราะทุกคนเข้าใจสัจธรรมแล้วว่าเส้นผมไม่มีประโยชน์ มีผมก็มีทุกข์ คงไม่ต้องปลูกเส้นผมให้เสียเวลา

7.สำหรับผู้ซึ่งไม่ชอบการรักษาแผนปัจจุบัน  ก็อาจลองใช้วิธีของแพทย์แผนจีนหรืออายุรเวช คือ กระตุ้นบริเวณหนังศีรษะ (เคาะกะโหลก) โดยใช้นิ้วมือทั้งสิบเคาะแรง ๆ 5–10 นาที เพราะบริเวณหนังศีรษะมีจุดลมปราณมากกว่าร้อยจุด คงจะโดนจุดลมปราณบางจุด การเคาะนอกจากช่วยกระตุ้นรากผมยังกระตุ้นลมปราณของอวัยวะอื่น ช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและใจได้พร้อม ๆ กัน

ท้ายนี้คงต้องบอกว่า ผู้หญิงศีรษะล้าน สาเหตุหลักมักจะมาจากกรรมพันธุ์ ใครที่ประสบปัญหานี้หากไปพบแพทย์แล้ว ไม่ได้มีโรคอื่น   แทรกซ้อน ก็คงต้องทำใจ แทนที่จะขวนขวายหาทางป้องกันและรักษา จนเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุ.

นวพรรษ บุญชาญ : รายงาน

 

ที่มา: เดลินิวส์ 27 กันยายน 2552