นวัตกรรมการรักษาโรคปวดหลังโดยไม่ต้องผ่าตัดอย่างแท้จริง

โรคปวดหลังนับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวัยทำงานและวัยชรา ที่พบได้บ่อยที่สุดในอาการปวดเรื้อรัง บั่นทอนสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง จนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันหรือท่องเที่ยวเดินทางไกลได้อย่างใจคิด สาเหตุของอาการปวดหลัง เกิดขึ้นได้หลากหลาย เช่น หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท หรือการเสื่อมสภาพของข้อต่อกระดูกสันหลัง

นับว่าเป็นข่าวดีของผู้ป่วยที่มีปัญหาตามที่กล่าวมา เพราะมีนวัตกรรมทางการแพทย์ล้ำสมัยล่าสุดสำหรับการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดอย่างแท้จริง ซึ่งเกิดขึ้นจากกลุ่มแพทย์ได้ช่วยกันคิดค้นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาจากโรคปวดหลัง มีชื่อเรียกทางการแพทย์ในการรักษาชนิดนี้ว่า Percutaneous Epidural Neurolysis (PEN) เรียกสั้น ๆ ว่า PEN โดยอาศัยอุปกรณ์คล้ายท่อสายยางขนาดเล็ก ซึ่งท่อสายยางนี้มีขนาดเล็กกว่าไส้ปากกาหมึกแห้ง มีขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการได้ มีคุณสมบัติยืดหยุ่นแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบ โดยภายในท่อสายยางขนาดเล็ก ๆ นี้จะมีแกนขดลวดขนาดจิ๋ว ทำหน้าที่คอยบังคับการเคลื่อนไหวบริเวณส่วนปลาย ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้สามารถคลายหรือเลาะพังผืดที่เกิดขึ้นในโพรงสันหลัง รวมถึงบริเวณโดยรอบของรากประสาทที่มีการอักเสบอันเนื่องมาจากสารเคมี หรือสารอักเสบจากหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนหรือแตกเข้ามายังโพรงหรือช่องสันหลัง นอกจากนี้อุปกรณ์    พิเศษชนิดนี้ยังสามารถใช้เป็นทางสำหรับฉีดยาแก้อักเสบเข้าไปยังโพรงสันหลัง และบริเวณที่มีการอักเสบของรากประสาทหมอนรองกระดูกสันหลังอีกด้วย

การรักษาโดยวิธีนี้ผู้ป่วยไม่ต้องดมยาสลบ เพียงแต่ใช้ยาชาเฉพาะที่ในบริเวณช่องสันหลังส่วนล่าง ใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 10-15 นาที หลังจากทำหัตถการเสร็จผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ หรืออาจนอนสังเกตอาการแบบคนไข้ในประมาณ 1 คืน รุ่งเช้าผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ ผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นพบว่า อาการปวดหลัง และอาการปวดร้าวลงขาลดลงอย่างชัดเจน เนื่องมาจากพังผืดและอาการอักเสบได้ถูกแก้ไข โดยวิธีการที่กล่าวมาผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีนี้ ได้แก่

1. หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนที่มีอาการปวดหลัง
2. หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนที่มีอาการปวดหลังและปวดร้าวลงขา
3.ช่องกระดูกสันหลังตีบจากหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
4.ผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังมาแล้ว แต่ยังมีอาการปวดหลังหรือปวดร้าวลงขา ไม่ต้องการรับการผ่าตัดอีก เนื่องจากมีพังผืดหรือเนื้อเยื่อยึดติดทางด้านหลังของเส้นประสาทมาก การใช้วิธีการคลายพังผืดโดยวิธีใช้ท่อขนาดเล็กแบบควบคุมได้ เป็นวิธีที่เหมาะสมมาก เพราะเป็นการสลายพังผืดโดยไม่รบกวนต่อแผลผ่าตัดที่มีมาก่อน
5. ผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดยึดตรึงโลหะดามกระดูกมาก่อน
6.กระดูกสันหลังเคลื่อนในระดับชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2

ข้อดีที่แตกต่างจากวิธีการผ่าตัด ได้แก่

1.เป็นการรักษาแบบไม่ผ่าตัดอย่างแท้จริง 100 เปอร์เซ็นต์
2.มีบาดแผลขนาดเท่ารูเข็ม หรือขนาดประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ไม่ต้องเย็บแผล ขนาดพอ ๆ กับเข็มเจาะเลือดเวลามาตรวจเลือด
3.ไม่มีการเสียเลือด ดังนั้นไม่มีการให้เลือดทดแทนโดยเด็ดขาด
4.ฟื้นตัวได้เร็ว อาการปวดหลังจากที่ทำหัตถการเสร็จสิ้นเกิดขึ้นน้อยมาก
5.เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านโรคอายุรกรรมหลาย ๆ โรค
6.สามารถทำได้ในผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังมาแล้ว
7.ไม่มีข้อจำกัดในผู้ป่วยสูงอายุ

ข้อจำกัดสำหรับวิธีการรักษาแบบสลายพังผืด

1. เป็นอุปกรณ์สมัยใหม่ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
2. ต้องอาศัยแพทย์และทีมแพทย์ที่มีความชำนาญและประสบการณ์
3.อาจไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการแพ้สารทึบแสง

อาจกล่าวได้อย่างไม่มีข้อสงสัยเลยว่า นวัตกรรมการแพทย์แบบล้ำสมัยสำหรับการรักษาโรคปวดหลัง ปวดร้าวลงขา สาเหตุจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังที่กล่าวมาข้างต้น โดยวิธีคลายพังผืดในช่องสันหลังหรือ PEN นี้ อาจจะได้รับความนิยมอย่างมาก ๆ จากแพทย์และผู้ป่วยในอีก 1-2 ปี ข้างหน้านี้เป็นต้นไปมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้การผ่าตัดโรคกระดูกสันหลัง โรคหมอนรองกระดูกสันหลังลดลง หรือถึงกับเหลือน้อยมากเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังเคลื่อนหรือกระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุเท่านั้น

ข้อมูลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์จิระเดช ตุงคะเศรณี ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 2 http://www.phyathai.com

นายแพทย์สุรพงษ์ อำพันวงษ์

ที่มา: เดลินิวส์ 8 กรกฎาคม 2555