คนใบหน้าอ่อน อายุยืนกว่าหน้าแก่

thairath130927_001ผู้ที่เกิดมาเหมือนกับได้รับพรมาให้มีใบหน้าอ่อนกว่าวัย จะมีอายุยืนยาวกว่าคนที่มีใบหน้าแก่กว่าวัยถึงจะเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกันก็ตาม

นักวิทยาศาสตร์เดนมาร์กอ้างว่าได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากการศึกษากับคู่ฝาแฝดที่มีอายุยืน 70, 80 และ 90 ปี จำนวน 387 คู่ว่า ฝาแฝดคนที่หน้าอ่อนจะมีอายุยืนกว่าฝาแฝดคนที่หน้าแก่กว่า เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะผู้ใบหน้าแก่กว่าได้เผชิญความยากลำบากมามากกว่ากัน จึงได้สะท้อนออกให้เห็นทางใบหน้า

วารสาร  “การแพทย์อังกฤษ” ได้รายงานเบื้องหลังการศึกษาเรื่องนี้ว่า นักวิจัยยังได้รู้สาเหตุของเรื่องว่า เหตุที่ผู้ที่มีใบหน้าอ่อนกว่าวัยมักมีอายุยืนยาวนั้น ขึ้นอยู่กับส่วนปลายของโครโมโซมของสิ่งที่มีชีวิต หากมีหางเหลือยาวก็จะมีอายุยืนยาว ส่วนหางนี้นับว่ามีความสำคัญมาก เพราะนอกจากบอกให้รู้ถึงอัตราความแก่ชราแล้ว มันยังเกี่ยวพันกับโรคภัยต่างๆหลายโรคด้วย.

ที่มา: ไทยรัฐ 27 กันยายน 2556

.

Related Article:

.

People who look young for their age ‘live longer’

People blessed with youthful faces are more likely to live to a ripe old age than those who look more than their years, work shows.

Danish scientists say appearance alone can predict survival, after they studied 387 pairs of twins.

The researchers asked nurses, trainee teachers and peers to guess the age of the twins from mug shots.

Those rated younger-looking tended to outlive their older-looking sibling, the British Medical Journal reports.

Survival advantage

The researchers also found a plausible biological explanation for their results.

Key pieces of DNA called telomeres, which indicate the ability of cells to replicate, are also linked to how young a person looks.

A telomere of shorter length is thought to signify faster ageing and has been linked with a number of diseases.

In the study, the people who looked younger had longer telomeres.

All of the twins were in their 70s, 80s or 90s when they were photographed.

Over a seven-year follow-up the researchers, led by Professor Kaare Christensen of the University of Southern Denmark, found that the bigger the difference in perceived age within a pair, the more likely it was that the older-looking twin died first.

The age, sex and professional background of the assessors made no difference to any of the results.

Professor Christensen said it might be that people who have had a tougher life are more likely to die early – and their life is reflected in their face.

The researchers told the BMJ: “Perceived age, which is widely used by clinicians as a general indication of a patient’s health, is a robust biomarker of ageing that predicts survival among those aged over 70.”

Professor Tim Spector, a UK expert who has been doing his own twin research, said: “We are also finding this in our study.

“It’s probably a combination of genes plus environment over a lifetime that are important.”

He said the findings also show that people are good at assessing how well someone is and that doctors should eyeball their patients.

“If a patient looks older than their years then perhaps they should be more concerned,” he said.

SOURCE : bbc.co.uk

จะต่ออายุเองได้ ก็ต้องหมั่นขยัน

thairath130916_001วารสาร “เวชศาสตร์ป้องกัน” ของสหรัฐฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยควีนส์ของแคนาดา ศึกษาพบว่า คนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ขยันออกกำลังขนาดปานกลาง ให้ได้อาทิตย์ละเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง จะมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติมากถึง 5 ปี

ผลการศึกษาบอกให้รู้ว่า ถ้าหากเป็นหนุ่มวัย 20 ปี ขยันออกกำลังขนาดนี้ จะช่วยให้ตนเองอายุยืนกว่าปกติได้มากถึง 2.4 ปี และถ้าเป็นสาวรุ่นราวคราวเดียวกัน ก็อาจจะมีอายุยืนยาวมากกว่าถึง 3 ปีเต็ม แต่ที่น่าประหลาดใจมากกว่าเพื่อน ก็คือ ถ้าหากเป็นสตรีผิวสีที่ไม่ใช่เชื้อสายละตินอเมริกัน อาจจะมีอายุยืนได้จนถึง 5.5 ปี

ดร. เอียน แจนเสน หัวหน้านักวิจัย กล่าวว่า ผลการค้นพบเรื่องนี้ เหมาะกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะเอาไปเผยแพร่กับประชาชนมากที่สุด “เพราะเคยมีผลการวิจัยแสดงว่า ข่าวสารทางสุขภาพที่มีพลังให้คนเปลี่ยนนิสัยไปได้มากที่สุดนั้น จะต้องเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา แสดงความหมายออกมาให้เห็นอย่างแจ่มแจ้ง และเรื่องนี้ก็นับว่าเข้าเค้ามากที่สุด เพราะมันเท่ากับบอกพวกเขาว่า ถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวอีก 2 ปีครึ่ง ก็จงขยันเอาไว้”.

ที่มา: ไทยรัฐ 16 กันยายน 2556

.

Related Article:

.

Credit: nationalnursingreview.com

Credit: nationalnursingreview.com

Total amount of exercise important, not frequency, research shows

2013-06-20

A new study by Queen’s University researchers has determined that adults who accumulated 150 minutes of exercise on a few days of the week were not any less healthy than adults who exercised more frequently throughout the week.

Ian Janssen (School of Kinesiology and Health Studies) and his graduate student Janine Clarke studied 2,324 adults from across Canada to determine whether the frequency of physical activity throughout the week is associated with risk factors for diabetes, heart disease and stroke.

“The findings indicate that it does not matter how adults choose to accumulate their 150 weekly minutes of physical activity,” says Dr. Janssen. “For instance, someone who did not perform any physical activity on Monday to Friday but was active for 150 minutes over the weekend would obtain the same health benefits from their activity as someone who accumulated 150 minutes of activity over the week by doing 20-25 minutes of activity on a daily basis.”

Physical activity was measured continuously throughout the week by having research participants wear accelerometers on their waists. Accelerometers are tiny electrical devices (about the size of a small package of matches) that record how much a person moves every minute.

Dr. Janssen divided the adults who met the physical activity guidelines (more than 150 minutes per week of aerobic activity) into those who were frequently active (active five to seven days of the week) and infrequently active (active one to four days of the week).

“The important message is that adults should aim to accumulate at least 150 minutes of weekly physical activity in whatever pattern that works for their schedule.”

The paper was published in Applied Physiology, Nutrition and Metabolism.

SOURCE : www.queensu.ca

ปัจจัยหลักใหญ่ที่ช่วยให้คนไทยอายุยืน

dailynews130721_002คนไทยอายุยืนถึง 100 ปีดูจะไม่ใช่เรื่องยากแล้ว ทุกวันนี้คนไทยรู้จักรักษาตัว มีความรู้ดูแลสุขภาพของตัวเองดีขึ้น อะไรที่เป็นเรื่องเสี่ยงมีผลกระทบต่อสุขภาพก็จะหลีกเลี่ยง ห้ามใจได้ มีวินัยในการกินอาหาร เคร่งครัดขึ้น กินของง่าย ๆ ไม่แปรรูปผิดไปจากเดิมมาก หลาย ๆ อย่างล้วนทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น อายุดูค่อยเพิ่มขึ้นมาตลอด

ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล นักประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล รายงานว่า ประชากรไทยปัจจุบันมีโอกาสจะมีอายุยืนยาวขึ้นถึง 100 ปีมากกว่าในอดีต จากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข อีกไม่เกิน 20 ปี ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะมีราว 14 ล้านคน หรือ 20% ของประชากรของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีราว 7 ล้านคน หรือราว 12% จากประชากร 64 ล้านคน อายุเฉลี่ยปัจจุบันราว 73 ปี หญิง 76 ปี และชาย 70 ปี อีก 10 ปี อายุเฉลี่ยจะราว
80 ปี

ประชากรที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดในโลก อันดับหนึ่งยังคงเป็นญี่ปุ่น เฉลี่ยอายุ 83 ปี รองลงมาคือ สวีเดน เดนมาร์ก เฉลี่ยราว 81-82 ปี

น.ส.ศุทธิดา ชวนวัน นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปภ.) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ผู้วิจัยเรื่องคนไทยอายุยืนขึ้น ได้คาดประมาณตามแบบจำลองของนักประชากรศาสตร์ พบว่าผู้อายุเกิน 100 ปีทั่วประเทศไทยมีปริมาณ 1,309 คน เป็นเพศหญิง 914 คน เพศชาย 395 คน ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา รองอธิการบดี ม.มหิดล เก็บข้อมูลสุขภาพคนไทยปี 2551-52 จาก 12 ตัวชี้วัด อาทิ สุขภาพกาย สุขภาพจิต พฤติกรรมสุขภาพ ความมั่นคง การเข้าถึงบริการสุขภาพ ฯลฯ พบว่าแนวโน้มคนไทยมีสุขภาพดีขึ้น

ดร.ทพ.ญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จากการคาดการณ์ปี 2554 พบคนไทยมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ชายเฉลี่ยราว 69.5 ปี และหญิง 76.3 ปี

ผมรวบรวมรายงานของนักวิจัยหลาย ๆ ท่านมา ล้วนบ่งบอกคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น และเท่าที่ได้สังเกตดูมีปัจจัยหลักใหญ่ 4 ประการด้วยกันที่ได้ปฏิบัติกันมา มากบ้างน้อยบ้างก็ยังอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทำให้สุขภาพดีขึ้น จึงอยากนำมาคุยให้ฟัง

เรื่องอาหารการกิน ถือเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตประจำวัน คนญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง โปรตีน เป็นพวกปลา เน้นผัก ผลไม้มากขึ้น อาหารจะกินอาจน้อยกว่าหรือ 3 มื้อแบบเดิมก็ทำได้ แต่ทุกมื้อควรอยู่ในความพอดี อาหารควรสด สะอาด ปลอดสารพิษ ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือแปรรูปมาก อาหารที่อายุสั้นจะทำให้คนอายุยืน อายุสั้นหมายถึงสด ไม่ใส่สารกันบูด เก็บไว้นานไม่ได้ ประเภทที่เก็บไว้นานได้มักจะมีสารเคมีมาเกี่ยวข้อง

การออกกำลังกาย ทุกวันนี้คนตื่นตัวเรื่องออกกำลังกายกันมาก ตามสวนสาธารณะทุกแห่งจะเห็นผู้คนไปออกกำลังกายเนืองแน่นมีหลายรูปแบบ การเคลื่อนไหวของร่างกายช่วยให้กล้ามเนื้อ ข้อไม่ติดขัด ระบบไหลเวียนเลือดลมเดินสะดวกขึ้น การออกกำลังกายและได้พบผู้คนได้พูดคุยสังสรรค์ ทำให้จิตใจผ่องใสไปด้วย

ลดความเครียด ความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญเกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจ จะนำโรคมาให้มาก ตั้งแต่ความดันสูงขึ้น ชีพจรเร็ว ลุกลามไปถึงหัวใจ และกระทบไปอีกหลายระบบ จิตใจไม่เป็นสุข ผู้คนต่าง
ไปแสวงหาวิธีการที่จะลดความเครียดกันรูปแบบต่าง ๆ สมาธิยังเป็นสิ่งที่คนปฏิบัติกันมาก

การรักษาเยียวยา การได้เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพควรได้พบปรึกษาทางแพทย์เสียแต่เนิ่น ๆ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ รับประทานยาตามสั่ง ถึงเวลาก็ไปพบแพทย์ ข้อห้ามต่าง ๆ ทำตามสั่ง จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บทุเลาลง โรคที่หายได้ก็จะหาย โรคที่ไม่หายก็จะลดการทุกข์ทรมานให้ลดน้อยลง

คนไทยมีอายุยืนขึ้น จากการได้มีความรู้เรื่องสุขภาพและรู้วิธีการปฏิบัติดูแลตัวเอง พร้อมหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพดีขึ้น อนาคตจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพสมบูรณ์ดี อายุยืนยาว.

นพ.สุวิทย์ เกียรติเสวี
suvit.kiatisevi@gmail.com

ที่มา : เดลินิวส์  21 กรกฎาคม 2556

กินผักผลไม้อายุยืน ยิ่งกว่ากินเนื้อสัตว์

thairath130610_002ผู้ที่กินเนื้อสัตว์แต่น้อย กินแต่ผักผลไม้เป็นหลัก มักจะไม่ค่อยเสียชีวิตภายในช่วงเวลาเฉพาะใดๆ

ดร.ไมเคิล ออลิช หัวหน้าคณะศึกษา มหาวิทยาลัยโลมา ลินดา ในแคลิฟอร์เนีย กล่าวเปิดเผยผลการศึกษาต่อไปว่า นับเป็นหลักฐานเพิ่มเติมแสดงถึงคุณประโยชน์ของการกินมังสวิรัติ ในการช่วยป้องกันโรคเรื้อรังและทำให้อายุยืนยาว เคยมีการศึกษาก่อนหน้านี้มาก่อนว่าผู้ที่กินผักผลไม้เป็นหลักมักจะไม่ค่อยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ หรือสาเหตุอื่นใดในช่วงเวลาเฉพาะใดๆ

การศึกษาครั้งใหม่ได้ทำจากข้อมูลของคนในอเมริกาจำนวน 73,308 คน เมื่อช่วงระยะเวลาระหว่าง พ.ศ.2545 และ 2550 ผลปรากฏว่า โดยรวมแล้วผู้ที่กินเนื้อสัตว์ ใน 1,000 คนในแต่ละปี จะเสียชีวิตลง 7 คน ในขณะที่ผู้ที่กินผักผลไม้ส่วนใหญ่ ใน 1,000 คน จะเสียชีวิตลงแค่ 5-6 คน โดยเฉพาะเพศชาย จะเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการกินผักผลไม้.

ที่มา : ไทยรัฐ 10 มิถุนายน 2556

.

Related Link:

.

The health benefits of eating low-fat diets based on vegetables, whole grains and fruit include lower blood pressure and improved cholesterol levels

The health benefits of eating low-fat diets based on vegetables, whole grains and fruit include lower blood pressure and improved cholesterol levels

Are vegetarian diets secret to long life? People who avoid meat have better health due to lower blood pressure

  • Study shows vegetarians 12% less likely to die than meat-eaters
  • Ingredients in red meat linked to increased risk of cancer and high blood pressure
  • Vegetarians more likely to drink less, smoke less and exercise more

By JENNY HOPE MEDICAL CORRESPONDENT

PUBLISHED: 23:21 GMT, 3 June 2013 | UPDATED: 23:46 GMT, 3 June 2013

Vegetarians live longer because of their diet – with men reaping the most benefits, claim researchers.

They found a cut in death rates for people eating vegetarian diets compared with non-vegetarians in a study of more than 70,000 people.

Over a six-year period, vegetarians were 12 per cent less likely to die from any cause, says a report published Online First by JAMA Internal Medicine.

It is thought the benefits come from lower blood pressure and improved cholesterol levels in people eating low-fat diets based on vegetables, whole grains and fruit.

Vegetarian diets have been linked to lower risk for several chronic diseases, including high blood pressure, metabolic syndrome, diabetes and heart disease.

An estimated three million Britons, around five per cent, are vegetarian and never eat meat or fish, including superstar musician Paul McCartney and his fashion designer daughter Stella McCartney.

Dr Michael Orlich, of Loma Linda University in California, and colleagues examined all-cause and cause-specific death rates in a group of 73,308 men and women Seventh-day Adventists.

Researchers assessed dietary patients using a questionnaire that classified them into five groups: nonvegetarian, semi-vegetarian, pesco-vegetarian (includes seafood), lacto-ovo-vegetarian (includes dairy and egg products) and vegan (excludes all animal products).

The study said vegetarian groups tended to be older, more highly educated and more likely to be married, to drink less alcohol, to smoke less, to exercise more and to be thinner.

Previous research has suggested vegetarian diets may extend life expectancy compared with meat-eating, but many of the studies have been small.

In the latest study there were 2,570 deaths among the study participants during an average follow-up time of almost six years.

There was a 12 per cent lower risk of dying from any cause for vegetarians compared with non-vegetarians.

Men fared better, as they benefited from a significant reduction in deaths from cardiovascular disease and ischaemic heart disease.

In women, there were no significant cuts in these categories of deaths.

The report said ‘These results demonstrate an overall association of vegetarian dietary patterns with lower mortality compared with the non-vegetarian dietary pattern.

‘They also demonstrate some associations with lower mortality of the pesco-vegetarian, vegan and lacto-ovo-vegetarian diets specifically compared with the non-vegetarian diet.’

The main reason for the difference is thought to be the effect of a low-fat vegetarian diet on cholesterol and blood pressure, partly through avoidance of red meat and also from higher consumption of vegetables.

Red meat, especially processed meat, contains ingredients that have been linked to increased risk of chronic diseases, such as cardiovascular disease and cancer.

These include heme iron, saturated fat, sodium, nitrites, and certain carcinogens that are formed during cooking.

Eating more vegetables and fruit may also help through their antioxidant effects, combating harmful naturally occurring chemicals in the body.

Official advice from the Department of Health in 2010 said cutting down on red meat could reduce the risk of bowel cancer.

Liz O’Neill, head of communications at the Vegetarian Society said ‘With higher intakes of fresh vegetables, pulses and other plant-foods, it seems obvious to many that balanced vegetarian diets are healthier than those reliant on meat, but we do not need to rely on gut instinct with so much hard evidence of that health advantage, both in the UK and abroad.

‘This new American study is significant because the nature of the community studied (Seventh Day Adventists) means that even the meat eaters included were leading a relatively health-conscious lifestyle.

‘The reported 12 per cent reduction in mortality was directly associated with being vegetarian, rather than having a healthy balanced diet.

‘Similarly UK studies indicate that vegetarians have lower rates of cancer and significantly lower (32 per cent less) rates of heart disease which are major causes of death in Britain.’

Findings from the largest British study of 45,000 Britons earlier this year found vegetarians have healthier hearts than people who eat meat or fish.

They were one-third less likely to need hospital treatment for heart disease or die from it.

SOURCE: www.dailymail.co.uk

 

ลงทุนปีละ 260 ชม.ได้กำไรอายุ 3 หมื่น ชม. คนอ้วนคนผอมทำได้ด้วย

การค้นคว้าจากผู้คนทั้งอ้วนและผอมจำนวนเกิน 650,000 คน ให้ความรู้ว่าหากลงทุนออกกำลังเพียงปีละ 260 ชั่วโมง จะได้กำไร ทำให้อายุยืนมากขึ้นอีก ถึง 30,000 ชั่วโมง

วารสารการแพทย์ “พีแอสโอเอส เมดิซีน” เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกได้เอามาแนะนำว่า ให้คนเราออกกำลังด้วยการเดินเร็วสัปดาห์ละ 2.5-5 ชม. หากมีเวลาน้อยกว่าก็ควรทำให้หนักขึ้น ผู้ปฏิบัติตามโดยครบถ้วนจะช่วยให้มีอายุยืนยาวเฉลี่ยแล้ว 3-4 ปี และแม้แต่ผู้ที่ปฏิบัติได้แค่ครึ่งก็ยังได้ประโยชน์อายุจะยืนยาวเฉลี่ยแล้วได้อีก 1.8 ปี

รายงานผลการศึกษายังกล่าวว่า การออกกำลังนับเป็นปัจจัยใหญ่ยิ่งกว่าอะไรหมด เพราะคนที่น้ำหนักตัวปกติ แต่ไม่ได้ออกกำลัง จะอายุยืนยาวกว่าคนอ้วนแต่ออกกำลังมากเฉลี่ยแล้วแค่ 3.1 ปี เท่านั้น

รายงานยังได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่มักคิดว่าหาเวลาทำไม่ค่อยได้ ให้คิดเสียใหม่ว่า การออกกำลังเป็นการลงทุนที่มีกำไรงามที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะแต่ละปีจะมีเวลาทั้งหมดเกือบ 9,000 ชม. แต่ใช้เวลาเพียงอาทิตย์ละ 5 ชม. หรือปีหนึ่ง ก็รวมเป็น 260 ชม. จะได้กำไรยืดอายุยืนยาวออกไปได้อีกถึง 30,000 ชม. ไม่เชื่อก็ลองทำเลขในใจดูตอนเดินอยู่ก็ได้.

ที่มา: ไทยรัฐ 13 พฤศจิกายน 2555

.

Related Article:

.

Exercise Boosts Life Expectancy, Study Finds

By Anna Azvolinsky, MyHealthNewsDaily Contributor | LiveScience.com – Tue, Nov 6, 2012
Regular, moderate physical activity such as brisk walking can increase life expectancy by several years, even for people who are overweight, a new large study shows.

While higher levels of activity were linked to even longer life expectancies, moderate activity was beneficial, according to the study of people ages 40 and older. The benefit of exercise was seen regardless of people’s weight, age, sex and health conditions such as heart disease and cancer.

For example, obese participants who did moderate exercise for 150 minutes a week lived an average of 2.7 to 3.4 years longer, depending on how obese they were, than those who were obese and did not exercise.
Those who were overweight (but not obese) and did 150 minutes of moderate exercise weekly lived 3.9 years longer those who were overweight and did not exercise.

Normal-weight people who exercised for 150 minutes or more weekly lived about 4.7 years longer than normal-weight people who did not do regular moderate exercise.

“Many individuals in the U.S. are overweight or obese,” and find that reducing their weight is difficult, said study researcher I-Min Lee, a professor of epidemiology at the Harvard School of Public Health. “Our study shows that by being physically active, even overweight or obese people can increase their life expectancy, compared to someone of the same weight who is not active.”

The researchers say this is the first study to estimate years of life lost due to physical inactivity and body mass index (BMI).

When the researchers considered all study participants, they found that those who did 75 minutes of moderate-intensity activity weekly lived 1.8 years longer, on average, compared with people who did no physical activity.

Greater amounts of physical activity were associated with additional life expectancy gains. At the highest level of activity — 450 minutes per week — the gain was 4.5 years.

“This finding provides further evidence that there is a clear, direct dose-response relationship between volume of physical activity and years of life gained,” said Mark Tremblay, director of the Healthy Active Living and Obesity Research Group at the University of Ottawa, Canada.

The researchers used data gathered during six previous studies, including a total of nearly 640,000 men and women ages 40 and over. Over a follow-up period of about 10 years, about 82,500 of these participants died.
Normal-weight individuals who exercised at a moderate level for at least 150 minutes weekly lived about 7.2 years longer, on average, compared with people who were inactive and obese.

The study was limited in that it relied on self-reported physical activity and height and weight, said Stuart Olshansky, a professor of epidemiology at the University of Illinois who was not involved in the work.

Still, Olshansky said, “the authors have provided us with a very convincing argument that exercise is about the only equivalent of a fountain of youth that exists today.”

The study is published today (Nov. 6) in the journal Public Library of Science (PLOS) Medicine.

Pass it on: As little as 75 minutes of brisk walking a week can increase life expectancy even for those who are overweight.

SOURCE: news.yahoo.com