ออกกำลังให้ดีต้องฟังเพลงคลาสสิก บันดาลให้หัวใจเต้นช้าความดันลด

Classical music helps to limit stress making your work out more effective

Classical music helps to limit stress making your work out more effective

นักประสาทวิทยาพบว่า การฟังเพลงคลาสสิกขณะออกกำลัง จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายอัตราการเต้นของหัวใจช้าลง และความดันโลหิตลดต่ำลงด้วย

พวกเขาได้ศึกษาอิทธิพลของเพลงแบบต่างๆ เปรียบเทียบกันดู แม้จะพบว่าเพลงส่วนใหญ่จะช่วยให้สามารถออกกำลังได้หนักหน่วงและนานขึ้น แต่เพลงคลาสสิกยังให้ประโยชน์ได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะลักษณะที่ทำให้ผ่อนคลายสบายอกสบายใจของดนตรีคลาสสิก ยังบันดาลให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ทั้งยังทำให้ความดันโลหิตต่ำลงด้วย “ดนตรีที่ฟังแล้ว ทำให้สบายอกสบายใจ จะแสดงให้เห็น โดยทำให้ระดับคอร์ติโซล อันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวเนื่องกับความเครียดในตัวลดต่ำลง”.

ที่มา : ไทยรัฐ 31 มกราคม 2556

.

 

Related Article:

.

Ludwig Van Beethoven is not known usually associated with anything athletic but researchers say his 4th Symphony is ideal for high paced workouts

Ludwig Van Beethoven is not known usually associated with anything athletic but researchers say his 4th Symphony is ideal for high paced workouts

Why classical music can inspire you to exercise: Relaxing qualities can reduce heart rate and blood pressure

  • Great composers lower stress hormones in the body
  • The ideal piece for training is Beethoven’s 4th, movement 4

By FIONA MACRAE SCIENCE CORRESPONDENT

PUBLISHED: 01:29 GMT, 21 January 2013

If you aren’t as fit as you’d like, despite regular visits to the gym, blame the music playing in the background.

Studies suggest that music helps us get the most from exercise – but the fast-paced dance tunes favoured by gyms up and down the country isn’t necessarily the best.

Instead, classical music may produce better results. The advice comes from neuroscientist Jack Lewis who scoured reports of research in the field to come up with a list of musically-themed advice for those who are trying to get fit.

He said that while various studies show that music allows people to exercise slightly harder and slightly longer – classical music has added benefits.

Studies show that compared to those exercising without any music playing, having classical music playing in the background helps relax the body.

Dr Lewis, an independent consultant, said: ‘Energetic but not overly-fast classical music can be ideal in the gym.

‘Not only does upbeat music increase speed, strength and endurance, but the relaxing qualities of classical music appear to reduce heart rate, blood pressure and lower perceived exertion, at the same time.

‘In addition, relaxing music has been shown to lower levels of cortisol in the body, the hormone associated with stress.

‘I’d recommend Beethoven’s Symphony No 4, fourth movement.

‘Classical music is extremely interesting. It has obviously been around for a lot longer than all the other genres, consequently hundreds of brilliant composers have experimented with all sorts of different moods they can create in the mind of the listener.

‘Within that large corpus it is possible to have high tempo tunes that have the same tempo as dance music, yet complex harmonies and a much more sophisticated structure.’

Dr Lewis also recommends matching music with heartbeat – with faster beats better as a session gets harder.

A faster beat is not only more motivating, it also ‘instructs’ the brain to energise the body. Dr Lewis suggests Michael Jackson’s Rock with You for a heart rate of 116 beats per minute – the sort of rate typically seen when warming up.

When effort increases and heart rate rises to 140bpm, Beethoven will be more appropriate. When exercising flat out, with a heart rate of around 180bpm, the fast pace of Tinie Tempah’s Pass Out should provide the necessary motivation.

At the other end of the scale, the gentle pace of Johnny Cash’s Heart of Gold will help those cooling down.

Other tips from Dr Lewis, who was commissioned by music streaming website rara.com, include listening to music before exercise, as well as during, and choosing tunes that have sentimental value.

He said: ‘Try to choose songs that mean something to you personally – ones that remind you of something motivational or inspiring.

‘This could perhaps be a song from a favourite movie or a track that reminds you of a great holiday with friends.

‘Research shows that the premotor cortex, an area of the brain involved in the planning of movement, is stimulated when subjects have been played music that is beautiful to the ear.

‘Tracks we are not so keen on are less effective in stimulating this region.’

SOURCE: dailymail.co.uk