เข้าปีใหม่ เลิกเหล้า เลิกเมา เลิก…แอ๊บแตก!! โดย สิรวุฒิ รวีไชยวัฒน์

manager121230_001เคยสังเกตหรือไม่ว่า อาการของแต่ละคนหลังน้ำเมาเข้าปาก เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างไร บางคนอาจเมาแล้วเพี้ยน เมาแล้วร้องไห้ เมาแล้วหัวเราะ เมาแล้วหลับ เมาแล้วพูดมาก เมาแล้วใช้ความรุนแรง เมาแล้วสาวแตก ฯลฯ จนเพื่อนๆ ถึงขั้นส่ายหน้าเอือมระอา เพราะแทนที่จะได้สนุกสนานไปกับช่วงเทศกาลวันดีๆ กลับต้องมาคอยดูแล หิ้วปีกเพื่อนจอมเมาที่นอกจากพฤติกรรมเปลี่ยนแล้ว ยังดูแลตัวเองไม่ได้อีก!!

ไม่แปลกที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงได้รับฉายามาแต่โบราณว่า…น้ำเปลี่ยนนิสัย

สาเหตุที่เมื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าปากแล้วเปลี่ยนนิสัยคนบางคนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้นั้น นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อธิบายว่า ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมี “เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol)” เป็นส่วนประกอบ ซึ่งฤทธิ์ของเมทิลแอลกอฮอล์จะไปกดการทำงานของศูนย์ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ ทำให้พฤติกรรมที่คนเรา “แอ๊บ” เอาไว้ตลอดเวลาหลุดออกมา ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น น่าจะเป็นนิสัยเดิมที่เก็บเอาไว้ของคนๆ นั้นเอง ทำให้แต่ละคนเมื่อเมาเหล้าแล้วมีอาการที่แตกต่างกันออกไป

สอดคล้องกับ นพ.ทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ระบุว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้ส่วนควบคุมพฤติกรรมเสียไป หรือหยุดทำงาน เวลาเมาเราจึงเห็นคนทำอะไรบ้าๆ บอๆ ก้าวร้าว ซึ่งต่างจากเมื่อเวลามีสติเราจะสามารถควบคุมพฤติกรรมได้ ตรงนี้ต้องคอยระมัดระวัง เพราะคนที่เมาจะดูตัวเองไม่ออก เพื่อนต้องคอยสังเกตอาการเมา โดยเฉพาะคนที่เมาแล้วมีอาการก้าวร้าวรุนแรง

“เวลาคนเมาจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ซึ่งพฤติกรรมตรงนั้นเป็นจิตทั้งก้อน เป็นนิสัยดิบของเขา ซึ่งปกติแล้วเมื่อเรามีสติเราจะควบคุมได้ บางคนพื้นนิสัยอาจเป็นคนก้าวร้าว ใช้ความรุนแรง เมื่อเมาก็อาจทำให้มีพฤติกรรมที่รุนแรง หรือบางคนเก็บงำความเศร้าเอาไว้ เมื่อเมาก็อาจจะร้องไห้ฟูมฟายเศร้าโศกเสียใจ เป็นต้น”

นพ.ทวี กล่าวว่า ขอแนะนำสำหรับผู้ที่เคยมีประวัติดื่มเหล้าจนเมาแล้วเลอะเทอะ หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่หากจำเป็นต้องดื่มควรมีเพื่อนคอยดู คอยสังเกตพฤติกรรม และคอยเตือนสติไม่ให้เมาจนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา

ด้าน นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เปิดเผยว่า การแสดงพฤติกรรมเมื่อเกิดอาการเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีปัจจัยในการขับเคลื่อน 3 อย่าง ได้แก่ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด นิสัยเดิมของแต่ละบุคคล และความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะส่งผลต่อพฤติกรรมและร่างกายระยะสั้น โดยส่วนใหญ่เป็นผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและระบบหายใจ ดังนี้

1.ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 30-120 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีอาการผ่อนคลาย เพ้อฝัน เชื่อมั่น พูดคุยง่าย เป็นกันเอง สมาธิลดลง การตัดสินใจเริ่มผิดปกติ ปฏิกิริยาตอบสนองเริ่มช้าลง การประสานงาน และการควบคุมกล้ามเนื้อบางส่วนเริ่มผิดปกติ

2.ระดับ 90-250 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีอาการง่วงนอน ซึม ความสามารถในการจำ ในการทำความเข้าใจ ปฏิกิริยาตอบสนองช้าลงอย่างชัดเจน เดินไม่ตรง ประสาทการรับรู้ผิดปกติ เช่น สายตาเบลอ

3.ระดับ 180-300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีอาการ สับสน ซึม พูดไม่รู้เรื่อง เดินเป๋มากขึ้น สายตาสับสน วิงเวียน คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง อาจควบคุมอุจาระปัสสาวะไม่ได้

4.ระดับ 250-400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีอาการเดินไม่ได้ หมดสติเป็นช่วงๆ จำอะไรไม่ได้ ปัสสาวะราด สูญเสียการรับรู้เพิ่มขึ้น เช่น ชาทั้งแขนขา การเต้นของหัวใจลดลง มีความผิดปกติของการหายใจ อาเจียนรุนแรง อาจเกิดอาการสำลักขณะหมดสติ

5.ระดับ 350-500 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีอาการหมดสติ โคม่า สูญเสียปฏิกิริยาตอบสนอง มีความผิดปกติของการหายใจ หายใจช้าลง จนถึงหยุดหายใจได้ หัวใจเต้นช้าลง และเสียชีวิต

“แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มโอกาสของการเกิดปัญหาดังกล่าว แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ดื่มเช่นนี้ หรือระดับนี้แล้วจะเกิด เพราะนอกจากระดับแอลกอฮอล์ในเลือดแล้วยังขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจ สิ่งแวดล้อมของการดื่ม และความสามารถในการควบคุมตัวเองด้วย แต่อย่างไรก็ตาม คนที่ดื่มจะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนไม่ดื่ม คนดื่มมากจะเสี่ยงกว่าคนดื่มน้อย”

นอกจากพฤติกรรม “แอ๊บแตก” และแสดงนิสัยดิบของตนออกมาแล้ว นพ.ทักษพล อธิบายอีกว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีผลต่อการก่อความรุนแรงด้วย เนื่องจากปัจจัยการควบคุมตนเองเสียไป เช่น สติ การประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง การแปรผลข้อมูล และปัจจัยความเสี่ยง เช่น กล้าเผชิญหน้า กล้าเสี่ยง และจัดการกับอารมณ์ได้ไม่ดี ที่สำคัญยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการล่วงละเมิดทางเพศ เนื่องจากขาดสติยับยั้งชั่งใจ รวมไปถึงอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งแต่ละปีมีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 26,000 ราย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ที่จะถึงนี้ หากไม่ต้องการเป็น 1 ใน 26,000 รายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเกิดอาการแอ๊บแตก แสดงพฤติกรรมที่ไม่อยากให้ใครได้เห็น ถ้าเป็นไปได้ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือหากจำเป็นต้องดื่มควรมีเพื่อนคอยสังเกตอาหารหรือเตือนสติ ที่สำคัญดื่มแล้วไม่ควรขับรถด้วยตัวเอง เพราะหากระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าผิดกฎหมายตามประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย ผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 30 ธันวาคม 2555

Advertisements

ผู้ดีเผย ‘เหล้า-บุหรี่’ ติดท็อปเทนสารเสพติดอันตรายที่สุด

Credit : indiascanner.com

Credit : indiascanner.com

ศูนย์อาชญากรรมและยุติธรรมศึกษา สหราชอาณาจักรเผย “เหล้า-บุหรี่” ติดอันดับ 10 สารเสพติดอันตรายที่สุด…

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานล่าสุดจากประเทศอังกฤษ ว่า ศูนย์อาชญากรรมและยุติธรรมศึกษา สหราชอาณาจักร ได้รายงานผลการประเมินและจัดอันดับสารเสพติดชนิดต่างๆ 20 ชนิด ใน 3 ประเด็นคือ อันตรายต่อร่างกาย ความรุนแรงของการเสพติด และผลกระทบของการใช้สารนั้นต่อสังคมในภาพรวม ผลการวิเคราะห์พบว่า ยาเสพติดที่อันตรายที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ เฮโรอีน ตามด้วยโคเคน บาร์บิวทัวเรท เมทาโดน แอลกอฮอล์ เคตามีน เบนโซไดอะซีปีน แอมเฟตามีน ยาสูบ และอันดับสิบบูพรีนอร์ฟิน ในขณะที่ฝิ่นติดอันดับที่ 11, สารระเหย ติดอันดับที่ 12, แอลเอสดีติดอันดับที่ 14 และยาอีติดอันดับที่ 18

ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า ในกลุ่มสารเสพติด 10 อันดับแรก มี 4 ชนิดเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย 4 ชนิดเป็นยาเสพติดควบคุมที่ต้องใช้ภายใต้คำสั่งแพทย์ และมีเพียง 2 ชนิดคือแอลกอฮอล์และยาสูบที่เป็นสิ่งเสพติดที่ขายได้อย่างเสรี ในส่วนข้อมูลคนที่เสียชีวิตพบว่ายาสูบทำให้ชาวอังกฤษเสียชีวิตมากที่สุด ปีละ 114,000 คน สุรา 40,000 คน ในขณะที่ยาเสพติดอีก 8 ชนิดที่เหลือทำให้เสียชีวิตรวม 1,673 คน จากเฮโรอีน 700 คน โคเคน 406 คน และแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 35 คน ในขณะที่ยาสูบเป็นสาเหตุร้อยละ 40 ของผู้ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และสุราเป็นสาเหตุร้อยละ 50 ของผู้ที่เข้ารักษาตัวในห้องฉุกเฉิน

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวด้วยว่า ประเทศไทย และประเทศอังกฤษมีจำนวนผู้สูบบุหรี่ใกล้เคียงกันคือประมาณ 11-12 ล้านคน แต่คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละประมาณ 50,000 คน หรือครึ่งหนึ่งของอังกฤษ ทั้งนี้ แนวโน้มจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้น เมื่อคนไทยมีอายุยืนขึ้นและรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น ทุกฝ่ายในสังคมไทยจึงต้องช่วยกันลดจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ ด้วยการไม่เริ่มสูบบุหรี่หรือเป็นกำลังใจให้คนที่คุณรักเลิกบุหรี่ให้ได้ และช่วยกันสนับสนุนร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพื่อลดจำนวนเยาวชนไทยที่จะตกเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่.

ที่มา: ไทยรัฐ  14 ธันวาคม 2555

รู้ทัน (เหล้า)…ก่อนตกเป็นเหยื่อ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับเหยื่อ…เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับหนทางที่ก้าวพ้น อันตรายจากยอดข้าว

ป๋อง เด็กชายวัย 18 ปี นักศึกษา ปี 1 ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย เริ่มกิจกรรมรับน้องกับรุ่นพี่ด้วยการดื่มเหล้าแข่งกัน แน่นอนว่ารุ่นพี่ย่อมไม่ยอมเสียเชิงรุ่นน้อง จึงแอบให้พนักงานรินน้ำชาให้ตนเองแทนเหล้า

ส่วนน้องใหม่ด้วยความที่อยากเอาชนะ และพิสูจน์ว่าคอแข็ง ดื่มอย่างจริงจัง จนสภาพร่างกายรับไม่ไหวต้องขับพิษออกมาจากร่างกายด้วยการอาเจียน จากนั้นดื่มต่ออีกจน อาเจียนเป็นครั้งที่สอง

ยิ่งเมื่อรุ่นพี่ท้าทาย รุ่นน้องเพิ่มสปีด จนต้องเข้าไปอาเจียนในห้องน้ำอีกครั้ง นานมากจนรุ่นพี่รู้สึกผิดสังเกต จึงเข้าไปตาม ปรากฏว่า ชายหนุ่มนอนกองอยู่กับพื้นห้องน้ำ ตัวเขียว เพราะช็อกจากการดื่มเหล้าเกินขนาดจึงไปกดประสาท กดศูนย์การหายใจทำให้หัวใจหยุดเต้น

จากกิจกรรมต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องกลายเป็นความโศกเศร้าเสียใจเกิดขึ้นกับพ่อแม่ รวมทั้งตราบาปที่ติดอยู่กับรุ่นพี่คนนั้นไปตลอดชีวิต

จิ๋ว ทารกหญิงวัย 3 ขวบ นั่งอยู่ในรถเก๋งพร้อมพ่อแม่ ระหว่างทางมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ หลุดโค้งปาดเข้ามาชนเพราะคนขับเมาสุรา ณ วินาทีนั้น สิ่งสุดท้ายที่แม่จิ๋วทำคือการโยนลูกน้อยออกจากรถ ผลปรากฏว่าเธอรอดชีวิต แต่ท้องแตก ไส้ทะลักออกมา กลายเป็นเด็กพิการ กำพร้าพ่อแม่

ชัย เชฟวัย 38 ปี เข้าข่ายเป็นโรคติดเหล้าเรื้อรัง (Alcoholism) โดนไล่ออกจากงานบ่อยๆ ทำงานที่ไหนไม่นาน จนภรรยาทนไม่ไหวเลิกรากันไป แต่เขาก็ยังคงส่งเสียเงินค่าเลี้ยงดูลูกอยู่ กระทั่งวันหนึ่ง ดื่มจนไร้สตินอน ใกล้กับกองขยะที่มีเด็กทารกถูกทิ้งไว้ ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่า เป็นคนนำเด็กมาทิ้งไว้ เมื่อตำรวจสอบปากคำ ยังไม่ได้สติ ทำให้ต้องเข้าไปนอนในคุกอยู่หลายวัน

ทั้งหมด คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงกับเหยื่อ…เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นคำถามที่เราต้องย้อนกลับมาคิดนอกกรอบว่า จะป้องกันปัญหานี้อย่างไร

มาตรการป้องกัน

ศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน มองว่า นอกจากจะให้ความรู้เพื่อป้องกันตนเองแล้วจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับวัยรุ่นได้มีกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กรู้จักรักตัวเอง เด็กที่รักตัวเองจะรู้สึกว่า ตัวเองมีคุณค่าเกินกว่าจะยอมไปเสี่ยงกับการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อพิสูจน์ความกล้า

การวางรากฐานทางจิตใจให้เด็กมี “หิริโอตตัปปะ” คือ ควบคุมตนเอง สามารถทนและมีแรงต้านทานต่อแรงกดดันของกลุ่มเพื่อนได้ เช่น เพื่อนๆ คนรู้จัก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันหมดแล้ว ถ้าไม่ดื่มจะเชย แปลกแยกจากคนอื่น

อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ การรู้เท่าทันสถานการณ์สอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักคิดหาทางออกเพื่อเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์นั้นๆ และสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เช่น ไม่เข้าไปอยู่ในวงเหล้า

ปัจจัยที่สำคัญสำหรับเด็กคือ พ่อ แม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก ด้วยการไม่ดื่ม หรือใช้ลูกไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คอยให้คำแนะนำและสอนเขาให้รู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการดื่ม เช่น อุบัติเหตุ

“พ่อแม่ ต้องสอน แนะนำให้เด็กสามารถอยู่รอดได้ ท่ามกลางสิ่งยั่วยวนใจตามสถานที่ต่างๆ ปลูกฝังและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับเหล้า เบียร์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ดื่มแล้วให้โทษต่อร่างกาย จิตใจ สอนลูกให้กล้าที่จะปฏิเสธหากเพื่อนให้ลอง”

นอกจากนี้ควรหากิจกรรมที่มีประโยชน์ให้ลูก เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เล่นดนตรี รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมทักษะและพัฒนาการให้กับลูก เช่น เข้าค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด การฝึกงานช่วยเหลือชุมชน ทำให้ลูกห่างไกลจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กำลังใจ= ยาวิเศษ

นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เลขาธิการสมาคมป้องกันปัญหาจากสุราแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลก ด้านอุบัติเหตุ บอกว่า ปัญหาการติดสุรา ถือเป็นความเจ็บป่วยด้านจิตใจ ที่มีสาเหตุ มาจากหลายปัจจัย เช่น ด้านชีวภาพ บุคลิกภาพ และสิ่งแวดล้อม

“คนดื่มเหล้าส่วนใหญ่ ต้องการระบายความทุกข์เพราะเมื่อดื่มแล้วรู้สึกหลุดออกไปจากโลกความจริง”

ผู้เชี่ยวชาญปัญหาจากสุรา ระบุว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของคนที่ติดสุรา มาจากจิตใจ ดังนั้นการบำบัดรักษาต้องแก้ปัญหาทางจิตใจ ซึ่งคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง สามี ภรรยา หรือลูกๆ ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยแก้ปัญหา หรืออาจไปพบผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา

กรณีที่กลุ่มผู้ดื่มเข้าข่ายเป็นโรคติดเหล้าเรื้อรัง มีอาการลงแดงเมื่อขาดสุรา กลุ่มนี้ต้องการการบำบัดทางการแพทย์ เช่น การถอนพิษ การใช้ยาเพื่อการป้องกันและบำบัดอาการลงแดง อาจจะต้องเข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลจนกว่าสภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม สุรา มีผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การดื่มสุราอยู่ประจำหรือครั้งคราว จะทำให้เกิด “ภาวะติดยา” ซึ่งปัจจุบันมีการค้นคว้าและแสดงให้เห็น กลไกการติดยาทางสมอง รวมทั้งการทำลายเซลล์ประสาทในสมอง

หลายคนเริ่มรู้ตัวว่ามี “ภาวะติดยา” เมื่อจะเลิกดื่มสุราและเลิกใช้ยาเสพติดแล้วเกิดอาการ ขาดยา ทางร่างกายหรือมีความรู้สึกอยากดื่มทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการเลิกดื่มสุรา

นอกจากนั้น หลายคนเมื่อเลิกดื่มสุรา แล้วมีภาวะผิดปกติทางสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้าเพราะการดื่มสุรา เป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสารชีวเคมีในสมอง ซึ่งคนกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาจากจิตแพทย์

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ 24 กุมภาพันธ์ 2555

แพทย์เตือนดื่มสนุกทุกข์ถนัด

โดยปกติ แอลกอฮอล์จากเหล้าแก้วแรกที่เข้าสู่กระแสเลือดของเรา จะพุ่งตรงไปยังระบบประสาทของสมอง และช่วยให้เรารู้สึกร่าเริงมากที่สุด เพราะว่าแม้จะดื่มเหล้าเพียงแก้วเดียว ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จะกระตุ้นให้สมองผลิตสารเคมีสำคัญที่ช่วยสร้างอารมณ์ครื้นเครง 4 ตัว คือ โดปามีน เซโรโทนิน โอปิออยด์ และแกมมา-อะมิโนบิวไตริก

ดร.พัสการ์ พุนุโกลลุ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาการเสพติดทางจิตใจ จากโรงพยาบาลคลินิกพาร์ตเนอร์ และนักวิจัยประจำสถาบันอิสลิงตันแห่งกรุงลอนดอน กล่าวว่า สารทั้ง 4 ตัวนี้จะช่วยกระตุ้นอารมณ์ร่าเริงครื้นเครง ผ่อนคลาย พร้อมกับลดสติสัมปชัญญะของเราลง

อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าแอลกอฮอล์จากเหล้าจะช่วยให้เรารู้สึกดีที่สุดในการดื่มเหล้าแก้วแรกเท่านั้น เนื่องจากสมองไม่สามารถผลิตสารโดปามีน และสารอื่นๆ ได้เท่ากับการดื่มเหล้าแก้วแรก

ดร.พุนุโกลลุอธิบายว่า การรับประทานอาหารรองท้องก่อนดื่มเหล้า จะดูดซับและชะลอการกระจายตัวของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด ซึ่งจะลดฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ลง 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการดื่มเหล้าโดยไม่มีอะไรรองท้อง ทั้งนี้เขาแนะนำว่าการผสมเหล้ากับน้ำหวานหรือน้ำอัดลม ก็ช่วยชะลอการดูดซับแอลกอฮอล์ได้เช่นกัน

พอล วอลเลส ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตีคอลเลจลอนดอน อธิบายว่า อาการอยู่ไม่สุขและต้องลุกขึ้นมาเต้นรำกันเมื่อทานเหล้าไปได้ระยะหนึ่ง เกิดจากแอลกอฮอล์เข้าไปรบกวนการทำงานของเปลือกสมอง ซึ่งเป็นส่วนทำหน้าที่ประมวลข้อมูล และควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น แต่ก็ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้แย่ลง รวมถึงสูญเสียการทรงตัว และมีความรู้สึกช้าลง
ดร.พุนุโกลลุชี้แจงว่า หากเรายังคงดื่มเหล้าต่อจากจุดนี้ ตับของเราจะต้องทำงานหนักมากกว่าเดิม เพื่อดูดซับและกำจัดแอลกอฮอล์ที่เข้าสู่ร่างกาย แต่หากตับไม่สามารถกำจัดแอลกอฮอล์ได้ทัน ก็จะทำให้แอลกอฮอล์มากระจุกตัวในที่เดียวกันมากเกินไป จนทำให้เรารู้สึกวิงเวียนศีรษะ และคลื่นไส้ในที่สุด

แอลกอฮอล์ยังมีผลต่อสมองส่วนฮิปโปแคมปัส และเซปตัม ซึ่งทำหน้าที่ด้านการตอบสนองทางอารมณ์ และจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เป็นความทรงจำในสมอง เป็นเหตุผลว่า ทำไมเมื่อคนเราดื่มเหล้าจึงมีอารมณ์รุนแรงผิดปกติ หรือไม่สามารถจดจำอะไรได้ในวันถัดมา

ศจ.วอลเลสเตือนว่า หากต้องเปลี่ยนเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มระดับความเมา เราควรดื่มเหล้าที่มีความบริสุทธิ์สูงแทน เช่น วอดก้า เนื่องจากแอลกอฮอล์ของเหล้าประเภทที่มีสีในตัวเองเช่น วิสกี้หรือบรั่นดี จะตกค้างในร่างกายได้นานถึง 24 ชั่วโมง
หากดื่มเหล้าเป็นระยะเวลานานกว่า 4 ชั่วโมง สมองจะเริ่มส่งสัญญาณการรักษาชีวิตตนเอง ทำให้เราเริ่มรู้สึกไม่ดีต่อปริมาณแอลกอฮอล์ที่ร่างกายได้รับ รวมถึงเริ่มเกิดความรู้สึกง่วงขึ้นมา

ดร.มาร์ติน ปรินซ์ จากโรงพยาบาลอเล็กแซนดรา เมืองเชชเชอร์ กล่าวว่า โดยปกติคนที่มีร่างกายใหญ่ โดยเฉพาะผู้ชาย หรือผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ จะสามารถกำจัดแอลกอฮอล์ในร่างกายได้รวดเร็วกว่าผู้หญิง เนื่องจากตับสามารถผลิตเอนไซม์ที่จำเป็นต่อการกำจัดแอลกอฮอล์ ในทางกลับกันผู้หญิงมีปริมาณไขมันในร่างกายสูงกว่าผู้ชาย ทำให้ร่างกายมีปริมาณน้ำสำหรับบรรเทาฤทธิ์เหล้าได้น้อยกว่า

ดร.จอห์น เดอ เคสเต็กเกอร์ แพทย์ด้านระบบย่อยอาหารแห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเมืองไลเซสเตอร์ แนะนำว่า การรับประทานข้าวแกงกะหรี่ ช่วยลดผลกระทบจากการดื่มเหล้าได้ เนื่องจากจะช่วยให้ตับอ่อนเราผลิตอินซูลินมากำจัดแอลกอฮอล์ได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารหนักๆ หลังดื่มเหล้าก็อันตรายเช่นกัน ดร.เดอ เคสเต็กเกอร์ เตือนว่า หากเราอ้วกหลังรับประทานอาหารหนัก อาจทำให้หูรูดกระเพาะและหลอดอาหารฉีกขาดได้ เขาอธิบายว่า โดยปกติสมองจะสั่งให้หลอดอาหารขยายตัวตามการอ้วก แต่แอลกอฮอล์ที่เข้าไปรบกวนการทำงานของสมอง อาจส่งผลให้หลอดอาหารทำงานไม่สัมพันธ์กัน

นอกจากการดื่มเหล้าเพียงแก้วเดียว จะทำให้เรามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว อาการปวดศีรษะหลังสร่างเมายังมีผลมาจากอาการขาดน้ำในร่างกาย เพราะตับจะเปลี่ยนแอลกอฮอล์ในร่างกายเป็นกรดน้ำส้ม ในระหว่างกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากเลือด

ยิ่งไปกว่านั้น การเข้านอนหลังดื่มเหล้าปริมาณมากยังทำให้เรานอนหลับไม่เต็มที่เช่นกัน เนื่องจากเมื่อเราเข้านอน แม้ผลข้างเคียงของเหล้าจะช่วยให้เรานอนหลับอย่างรวดเร็ว แต่จะไม่สามารถหลับสนิทได้ อีกทั้งร่างกายของเราพยายามกำจัดแอลกอฮอล์ออก จนเราอาจต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะทั้งคืน

เช้าวันถัดมา เราจะรู้สึกเหนื่อยผิดปกติเพราะร่างกายอยู่ในภาวะขาดน้ำตาล แอซมินา โกวินดีย์ นักโภชนาการ แนะนำว่า เราสามารถแก้ไขอาการนี้ได้ด้วยการทานช็อกโกแลต แต่เธอเตือนว่าการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาจทำให้เราปวดท้องแทน เพราะกระเพาะทำงานหนักต่อเนื่องหลังดื่มเหล้า

ดร.ปรินซ์อธิบายว่า อาการเหนื่อยล้าหรือเมาค้างตลอดทั้งวัน เป็นเพราะเราเพิ่งจะรู้สึกถึงการทำงานของตับ ไต และอวัยวะภายในที่พยายามกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย ประกอบกับอาการและผลข้างเคียงจากอาการขาดแอลกอฮอล์ จะเริ่มแสดงผลออกมาเมื่อแอลกอฮอล์ในร่างกายเริ่มลดลง

ทั้งนี้ ดร.เดอ เคสเต็กเกอร์ ชี้ว่า อาการเมาค้างอาจมีผลยาวนานถึง 2 วันหลังดื่มเหล้า แต่เขาเตือนว่าผู้ที่ไม่มีอาการเมาค้างในวันถัดมา เพราะดื่มหนักเป็นประจำจนชิน ไม่ใช่เรื่องที่ดี เนื่องจากอาการเมาค้างชี้ว่า ระบบเตือนภัยต่างๆ ของร่างกายเรายังทำงานปกติอยู่.

ที่มา: ไทยโพสต์ 16 มกราคม 2555

read more

The true toll of that festive tipple: Hour by hour, how excess plays havoc with your mind and body

By MATTHEW BARBOUR
Last updated at 3:16 PM on 20th December 2011

Why is that first festive drink so cheering — and why can’t you stop there? And what exactly makes you feel so dreadful the morning after?

As the Christmas party season gets into full swing, we ask the experts what happens to the body during and after drinking alcohol — and how you can minimise its effects.

8pm: THE HAPPIEST YOU’LL BE ALL NIGHT

When that first drink reaches your stomach, the alcohol enters your bloodstream, where it makes a beeline straight for your brain’s pleasure centres.

After just one drink, alcohol boosts the levels of four key brain chemicals — dopamine, serotonin, naturally occurring opioids and gamma-aminobutyric acid.

‘These combine to induce feelings of euphoria, relaxation and disinhibition,’ explains Dr Bhaskar Punukollu, a specialist addiction psychiatrist at the Clinical Partners practice, and at Camden and Islington NHS Foundation Trust in London.

‘This euphoria is at its peak when you first start drinking. However, after several more drinks, the brain receptors for these chemicals become saturated, and drinking more alcohol doesn’t produce a greater high.
‘The brain simply can’t generate enough of the same level of dopamine or other chemicals again to make you feel as happy as when you first started.’
There’s some truth behind the claims you should line your stomach with food.

‘Roughly, you absorb about one unit of alcohol an hour, but drink after some food and the rate it enters your bloodstream is slowed,’ Dr Punukollu says.
‘Food absorbs some of the alcohol, and while the gut is absorbing key nutrients from the food, it’ll be far less efficient in absorbing the alcohol.’
Despite having the same number of drinks, someone who starts on an empty stomach can have three times more alcohol in their blood compared with those who have eaten a small meal beforehand, he says: ‘Alternating alcoholic with soft drinks can also slow down the effects.’

10pm: WHY ON EARTH DID YOU SAY THAT? 

After two hours of drinking, now is the time you hit the dance floor and start saying things you might regret the next morning.

Blame this lack of inhibition on the way alcohol interferes with communication between the nerve cells in the cerebral cortex. This part of the brain is responsible for processing information, and also initiates the majority of  muscle movements.

‘That’s why you feel more confident, but actually you make potentially poor judgments, your co-ordination goes and you have a higher pain threshold,’ explains Paul Wallace, professor of primary care at University College London and chief medical adviser for the charity Drinkaware.

Your natural self-protection mechanism is affected, as the alcohol masks warning signals from other parts of your body.

If you’ve continued drinking, your liver will now be going into overdrive — and it might not be able to metabolise the alcohol fast enough, says Dr Punukollu. This increases alcohol concentration in the body, causing further disorientation, nausea and lack of coordination.

And if you suffer from memory blanks the next day, blame the effect alcohol has on the hippocampus and septal areas of your brain — these are responsible for emotional responses and registering and storing memories.

‘This also explains why people cry or become aggressive when drinking,’ says Professor Wallace.

11pm: THE WORST TIME TO DRINK WHISKY

At this point, there is the temptation to feel all is well with the world, and to move from beer or wine to stronger spirits to try to maintain your mental state.

But if you do hit the stronger stuff, stick with clear drinks, such as vodka, which have lower levels of harmful impurities from the fermentation process.

‘While alcohol is responsible for many of the symptoms we associate with hangovers, congeners found in dark drinks such as whisky, port and brandy can linger in your system for up to 24 hours and make a bad situation worse,’ says Professor Wallace.

12am: YES, WOMEN DO GET TIPSY FASTER 

For most of us, it’s this time that the body’s self-preservation signals start to override the over-stimulated brain centres, and you become aware of the intoxicating effects of the alcohol you’ve drunk and start to want to go to bed.

This is affected by a range of factors, explains Dr Martin Prince, a heptologist at BMI The Alexandra Hospital in Cheadle, Cheshire. As a general rule, if you’re larger or male, your body can process alcohol faster.

But some people seem to have higher levels of the liver enzymes needed to break down alcohol, so they can go on drinking for longer — and if you’re a consistent, heavy drinker, your body develops higher levels of these enzymes.

‘Having a tolerance to alcohol simply means you feel you can handle the effects better — you’re still doing yourself potentially irreparable damage,’ says Dr Prince.

Women’s bodies are made up of more fat and less water (they carry 52 per cent water, versus 61 per cent in men).

This means a man’s body will automatically dilute the alcohol more than a woman’s, even if they weigh the same. Women also have less dehydrogenase, the liver enzyme that breaks down alcohol.

2am: FANCY A CURRY? YOU MAY END UP IN A&E 

there’s a reason why kebabs and curries are so popular after drinking, explains Dr John de Caestecker, gastroenterologist at the University Hospitals of Leicester.

‘The pancreas pumps insulin into your system to break down alcohol in your blood, and the delayed reaction is a slump in blood sugar levels, leaving you ravenous, especially for high-calorie, fatty foods.’

However, if you eat too much — such as a large curry — and then vomit later, you risk suffering a tear at the junction between the stomach and your gullet, says Dr de Caestecker.

‘Normally, there is a mechanism where you brace yourself before you’re sick — the retching protects you by holding the gullet in place. But this is by-passed because of alcohol’s effects on your brain. You start vomiting blood as the lining of your oesophagus is damaged.’

This tear normally heals itself with time, but you still need to go to A&E for proper assessment.

‘A heavy session can also affect the movement of food through the gut,’ explains Dr de Caestecker, adding that the gullet, responsible for preventing acid from rising, can relax and malfunction, causing severe heartburn.

4am: SO THAT’S WHY YOU SLEEP SO BADLY

It doesn’t matter what time you get to bed — alcohol will leaves you feeling totally exhausted because it has a sedative effect, says Dr Punukollu.

‘When it reaches a certain level, alcohol makes you feel sedated because of a slump in the same brain chemicals that induced euphoria.

You’ll drop into a deep sleep very quickly, but your sleep will be so deep you won’t achieve any of the restorative REM-stage of sleep, which we need to make us feel rested the next morning.’

It’s also likely you’ll wake in the middle of the night with a full bladder and a raging thirst — alcohol is a diuretic, meaning you expel more fluid in your urine than you’ve taken in along with your alcohol.

7am: IT’S THIRST THAT TRIGGERS HEADACHES

Processing one unit of alcohol an hour could still leave you with a blood alcohol level high enough to put you over the legal drink-driving limit, even if you stopped drinking at midnight.

Blame your headache on dehydration, together with the way your liver has converted the alcohol into a chemical called acetaldehyde and then acetate as it tries to purge the poison from your body.

9am: WHY A FRY-UP MAKES IT WORSE

Alcohol has robbed you of a restorative sleep, which triggers continued low blood sugar levels when you wake — and, in turn, the appeal of a greasy fry-up followed by chocolate to get you through the day.

But anything too heavy or fatty will aggravate an upset stomach by stimulating an over-production of stomach acids.

‘You need a combination of slow-release, low-glycaemic index carbohydrates, such as those found in wholemeal bread or porridge, combined with a little protein from some low-fat dairy like yoghurt,’ says Azmina Govindji, from the British Dietetic Association.

11am: THE WORST YOU’LL FEEL ALL DAY

Ever found that your hangover gets worse throughout the day?
Here’s why: ‘Your liver, kidneys and other organs will have  been processing the alcohol out of your system since last night,’ says Dr Prince.

‘But because of the relentless attack, it’s only when your blood alcohol levels are back around zero that the most acute hangover symptoms will be felt.’

It’s also around now you might be experiencing physical withdrawal symptoms from the alcohol overload, says Dr Punukollu.

‘The levels of the mood-altering brain chemicals which caused your “high” when you first started drinking will be lower than normal now, which can lead to irritability, depression and anxiety, as well as increased body temperature, a racing heart rate, increased blood pressure and the “shakes”,’ he says.

1pm: RECOVERY BEGINS

You should be starting to feel better around now, but you’ll still be suffering the effects of sleep deprivation and potentially an upset stomach.

‘In most cases a regular antacid will help calm an inflamed stomach lining,’ says Dr de Caestecker.

8pm: HANGOVERS CAN LAST FOR TWO DAYS

Your upset stomach can take up to two days to settle down says Dr de Caestecker.

And if you’re one of the estimated 25 per cent of people who don’t suffer hangovers, you might not be as lucky as you think, Dr Prince says.

‘Years of regular drinking  weaken the liver’s reaction to alcohol, so a hangover could actually be a sign your body’s well enough to tell you how it’s feeling and that you’re actually pretty healthy,’ he says.

 

Data from: dailymail