เป็นสันนิบาตลูกนก แล้วเป็นมะเร็งยาก

Credit : ebscoassessments.convergencehealth.com

Credit : ebscoassessments.convergencehealth.com

สถานีเทคโนโลยีชีวเวชของสภาวิจัยแห่งชาติเมืองมักกะโรนี ศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุคนที่เป็นโรคสันนิบาตลูกนก จะไม่ค่อยเป็นมะเร็งซ้ำอีกโรคหนึ่ง และในทำนองเดียวกัน คนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้ว ก็จะไม่ค่อยเป็นโรคสันนิบาตลูกนก

นักวิจัยอ้างว่า สาเหตุของความสัมพันธ์ของโรคทั้งสองเชิงกลับกันอย่างไม่คาดฝันเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะทั้งสองโรค มียีนที่เกี่ยวเนื่องทางประสาทวิทยาและการเติบโตของมะเร็งร่วมกันอยู่จำนวนหนึึ่่ง และเส้นทางเดินของโรคทั้งคู่ก็มีเส้นทางเดินร่วมกันอยู่ด้วย

ดร.มัสสิโม มิวสิกโค หัวหน้าคณะผู้ศึกษา กล่าวว่า “แม้ว่านักวิจัยจะเห็นว่าโรคทั้งสองไม่เกี่ยวกันเลย แต่ความรู้บางอย่างของโรคมะเร็งบางอย่าง อาจใช้ทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ในผู้ที่เป็นโรคสันนิบาตลูกนกได้ดีขึ้น”

ขณะเดียวกันหมอเจน ไดรเวอร์ ซึ่งศึกษาเรื่องของความแก่ชรา อยู่ที่โรงพยาบาลบริกแฮมและผู้หญิง ในกรุงบอสตัน ที่สหรัฐฯ ก็กล่าวว่า “มีข้อมูลที่น่าเชื่อว่าโรคสันนิบาตลูกนก มีส่วนทำให้ความเสี่ยงกับโรคมะเร็งต่ำอยู่ด้วย

หมอมัสสิโมกับคณะได้แจ้งว่าพบผู้ที่ถูกวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคสันนิบาตลูกนก ไม่ว่าก่อนป่วยและหลังป่วยแล้ว บุคคลผู้นั้นจะเป็นมะเร็งยาก และในทางกลับกัน มันก็เป็นแบบเดียวกันด้วย

ตัวหมอมัสสิโมกับคณะได้เคยติดตามดูอาการของคนไข้อายุ 60 ปี ที่ถูกวินิจฉัยโรคว่าเป็นมะเร็ง หรือโรคสันนิบาตลูกนก ที่อยู่อาศัยในภาคเหนือของอิตาลี จำนวน 204,000 รายมาแล้ว.

ที่มา : ไทยรัฐ 15 กรกฎาคม 2556

.

Related Article :

.

Alzheimer’s tied to less cancer, and vice versa

By Genevra Pittman

NEW YORK | Wed Jul 10, 2013

(Reuters Health) – People with Alzheimer’s disease have a lower risk of cancer than other elderly adults, a new Italian study suggests.

Additionally, researchers found that seniors who were diagnosed with cancer were less likely to develop Alzheimer’s.

Researchers said there are a number of genes that affect both neurology and cancer growth – and pathways by which the two are connected – that could explain the “unexpected” inverse link between the diseases.

“Cancer and Alzheimer’s have been viewed by researchers as completely separate,” said Dr. Massimo Musicco, who led the study at the National Research Council of Italy’s Institute of Biomedical Technologies in Milan.

“Some of the knowledge that we have on cancer can be used for a better understanding of what happens when a person has Alzheimer’s disease, and vice versa,” he said.

There are convincing data that Parkinson’s disease is tied to a lower risk of cancer, said Dr. Jane Driver, who studies aging at Brigham and Women’s Hospital in Boston.

More recently, the same pattern has been showing up for other neurological disorders, including schizophrenia and Alzheimer’s, she noted.

But earlier studies haven’t been able to rule out whether Alzheimer’s disease might be keeping cancer symptoms from being noticed – or vice versa – or if people who die from one disease just have less time to be diagnosed with the other.

In their study, Musicco and his colleagues found people who ultimately were diagnosed with Alzheimer’s had a lower risk of cancer both leading up to and after their diagnosis.

Likewise those with cancer were less likely to get Alzheimer’s both before and after the cancer was caught.

“I’m hoping this will then convince all the doubters that there is a true inverse association between Alzheimer’s, Parkinson’s and probably some other neurologic diseases and cancer,” Driver told Reuters Health.

Musicco and his team tracked new cancer and Alzheimer’s diagnoses among 204,000 people age 60 and older living in Northern Italy.

Between 2004 and 2009, just over 21,000 of them were diagnosed with cancer and close to 3,000 with Alzheimer’s disease. There were 161 people diagnosed with both diseases.

The researchers calculated that 246 cases of Alzheimer’s disease would be expected in members of the cancer group, based on their age and gender balance, and 281 cancers would be predicted among those with Alzheimer’s.

The lower rates meant that people with cancer were 35 percent less likely to develop Alzheimer’s disease than other adults, the researchers wrote in the journal Neurology. And those with Alzheimer’s had a 43 percent lower risk of cancer.

The link held up when they looked at most cancers individually.

“These two diseases seem intrinsically related to human aging,” Musicco told Reuters Health.

“Cancer may be conceptualized as a high tendency of cells to reproduce, which is so high that it is no (longer) controlled,” he said. “Alzheimer’s disease is exactly the reverse. It’s a sort of incapacity of neuron cells to reproduce.”

The study doesn’t prove one disease is protective against the other. It also doesn’t mean people with Alzheimer’s or cancer never have to worry about getting the other condition, Driver said.

The researchers noted that they couldn’t take into account people’s lifestyle and whether some habits might affect the risk of cancer and Alzheimer’s differently.

Driver said the inverse link has “prompted thinking outside the box” regarding ways to treat Alzheimer’s disease – for which good treatment options are scarce.

“By further investigating this decreased risk, there’s a good chance we’ll be able to find completely new therapies,” Driver said.

“Any new lead or any new avenue to go down, we really need to take it.”

SOURCE: bit.ly/153xezv Neurology, online July 10, 2013.

SOURCE : www.reuters.com

พี้กัญชาแรมปี บี้สมองตายด้าน

Previous studies have shown that cannabis causes people to become withdrawn and lethargic

Previous studies have shown that cannabis causes people to become withdrawn and lethargic

คอกัญชา ผู้ที่สูบมานานสมองจะตายด้าน ไม่อาจผลิตสารโดปามีน อันเป็นสารส่งกระแสประสาทในสมองชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของโรคสันนิบาตลูกนกได้

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ได้พบว่า สมองของคอกัญชาเรื้อรัง หรือผู้ที่ริสูบมาตั้งแต่หนุ่มแน่น จะผลิตสารโดปามีนออกมาได้น้อย และอาจเป็นสาเหตุที่พบว่าคอกัญชาหลายรายมักไม่ชอบทำงานทำการอะไร หรือสนใจในสิ่งรอบตัวตามปกติ เดิมทีนักวิจัย มีความเชื่อว่า สมองของคอกัญชาพวกนี้จะผลิตสารโดปามีนออกมาเกิน  เพราะพบว่าผู้ป่วยโรคจิต มักจะมีสารนี้ในสมองระดับสูง แต่กลับพบเป็นตรงกันข้าม

เคยมีการศึกษาพบมาก่อนแล้วว่า คอกัญชามักเสี่ยงที่จะเกิดมีอาการของโรคจิตบางอย่าง เช่น โรคจิตเภทสูง.

 

ที่มา : ไทยรัฐ  4 กรกฎาคม 2556

.

Related Article :

.

Smoking cannabis really DOES make people lazy because it affects the area of the brain responsible for motivation

  • Long-term use of the drug lowers levels of the feel-good chemical dopamine in the striatum – the area of the brain involved in motivation
  • Previous studies have suggested marijuana causes lethary and apathy
  • Some experts describe condition caused by the drug as ‘amotivational syndrome’ but other say it does not exist

By ANNA HODGEKISS

PUBLISHED: 17:02 GMT, 1 July 2013

Smoking cannabis really does make people less motivated, say scientists.

Long-term use of the drug destroys dopamine, the feel-good chemical in the brain that inspires a spirit of get-up-and-go.

Previous research has suggested taking marijuana can lead to individuals becoming withdrawn, lethargic and apathetic.

Now a new study has shown levels of dopamine in a part of the brain called the striatum – found towards the side of the brain and involved in motivation – were lower in regular cannabis users.

Dr Michael Bloomfield, of Imperial College London, said: ‘Dopamine is involved in telling the brain when something exciting is about to happen – be it sex, drugs or rock ‘n roll.

‘Our findings explain why cannabis has a tendency to make people sit around doing nothing.

‘The results weren’t what we expected but tie in with previous research on addiction which has found substance abusers have altered dopamine systems.

‘Although we only looked at cannabis users who have had psychotic-like experiences while using the drug we think the findings would apply to cannabis users in general since we didn’t see a stronger effect in the subjects who have more psychotic-like symptoms. This needs to be tested though.

‘It could also explain the “amotivational syndrome” which has been described in cannabis users but whether such a syndrome exists is controversial.’

Some claim there is no such condition saying a person who fits this description could in fact be showing signs of depression or chronic intoxication.

PET (positron emission tomography) scans on the brains of 38 people – 19 regular cannabis users and 19 non-users – found less dopamine in those who smoked more and those who began taking the drug at a younger age.

The researchers said this could explain why some cannabis users seem to lack motivation to work or pursue their normal interests.

The cannabis users in the study published in Biological Psychiatry had all experienced psychotic-like symptoms while smoking the drug such as strange sensations or having feelings of paranoia.

The researchers expected their dopamine production might be higher since this has been linked with psychosis – but instead found the opposite.

The cannabis users had their first experience with the drug between the ages of 12 and 18 and the researchers believe the drug could be the cause of the difference in dopamine levels.

The lowest dopamine levels were seen in users who met diagnostic criteria for cannabis abuse or dependence – raising the possibility this measure could provide a marker of addiction severity.

Previous research has shown cannabis users have a higher risk of mental illnesses that involve repeated episodes of psychosis such as schizophrenia.

Dr Bloomfield said: ‘It’s been assumed cannabis increases the risk of schizophrenia by inducing the same effects on the dopamine system we see in schizophrenia but this hasn’t been studied in active cannabis users until now.’

Other studies have looked at dopamine release in former cannabis users and not seen differences with people who haven’t taken the drug – suggesting the effects seen in this study are likely to be reversible.

Dr Bloomfield said: ‘Cannabis is an illegal drug and there is mounting evidence the idea of it being a harmless herb is not true.

‘When people stop taking cannabis it seems the brain can slowly go back to producing pretty normal levels of dopamine.

‘Cannabis has effects on the brain and it’s important people can make an informed decision.’

SOURCE: www.dailymail.co.uk

 

เป็นเบาหวานพ่วงโรคสันนิบาตลูกนก โรคของระบบประสาทสมองส่วนกลาง

วารสารวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน” รายงานว่า ผู้ป่วยโรคนี้ในบางราย อาจจะพลอยป่วยด้วยโรคสันนิบาตลูกนก ด้วย โดยเฉพาะขณะที่อายุยังค่อนข้างน้อยได้

โรคนี้เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทสมองส่วนกลาง ผู้ป่วยมีอาการสั่น กล้ามเนื้อเกร็ง การเคลื่อนไหวช้า เดินลากขาช้าๆ สีหน้าเรียบเฉย นักวิจัยสงสัยว่า โรคทั้งคู่อาจจะมีสาเหตุพื้นฐานบางอย่างร่วมกันก็ได้

รายงานแจ้งว่า การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาจากคนไต้หวันที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวาน ไม่ต่ำกว่า 600,000 คน โดยได้พบว่าในช่วงเวลา 9 ปี มีผู้ป่วยเบาหวานปรากฏอาการของโรคใหม่ขึ้นด้วย โดยพบได้ในอัตรา 3.6 รายต่อ 10,000 ราย เมื่อเทียบกับคนปกติจะมีเพียง 2.1 รายต่อ 10,000 เท่านั้น

โดยปกติโรคของระบบประสาทสมองส่วนกลางนี้ มักจะเป็นกับคนที่อายุอยู่ในราว 60 ปี.

 

ที่มา: ไทยรัฐ 12 เมษายน 2555