ยกน้ำหนักช่วยผู้หญิงลดเสี่ยงเบาหวาน

prachachat140120_001ผลการวิจัยจากทีมวิจัยของโรงเรียนการแพทย์ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในวารสาร “พีแอลโอเอส เมดิซีน” พบว่าการออกกำลังกายฝืนแรงต้านทาน จะช่วยให้ผู้หญิงลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคเบาหวานลงได้มากยิ่งขึ้น

ทีมวิจัยติดตามพฤติกรรมและวิธีการดูแลสุขภาพของนางพยาบาลในสหรัฐอเมริกา จำนวน 100,000 คน เป็นระยะเวลานาน 8 ปี พบว่าการออกกำลังกายที่ฝืนแรงต้านทาน เช่น การยกน้ำหนัก วิดพื้น หรืออื่นๆ เพิ่มไปกับการออกกำลังกายตามปกติจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคเบาหวานลง ได้ โดยจากการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาทีได้ตามเกณฑ์ที่แนะนำแล้ว หากมีการออกกำลังกายแบบฝืนแรงต้านทานเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มเข้าไปด้วยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ถึง 1 ใน 3

อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยระบุว่างานวิจัยดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเป็นการศึกษานางพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวคอเคเชียน และยึดข้อมูลจากรายงานปริมาณการออกกำลังกายของแต่ละคนแทนที่จะวัดปริมาณการ ออกกำลังกายโดยตรง อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปในทางเดียวกันกับการศึกษาในผู้ชายก่อนหน้านี้ และอาจนำมาอธิบายได้ว่าการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงจะช่วยเป็นเกราะป้องกัน โรคเบาหวานได้

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ที่มีหน้าที่ในการผลิตอินซูลินไม่สามารถผลิตอินซูลิน ได้มากเพียงพอ หรืออินซูลินที่ผลิตได้นั้นไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยง และอาจเกิดขึ้นได้จากพันธุกรรม ขณะที่น้ำหนักตัวที่มากขึ้นก็จะส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 มากขึ้นด้วย และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศอังกฤษก็ได้แนะนำเอาไว้ว่าการลดน้ำหนักลงทุกๆ 1 กิโลกรัม จะสามารถลดความเสี่ยงโรคเบาหวานได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์

ที่มา : มติชน 16 มกราคม 2557

 

.

Related Article :

.

bbc140115_001

Pump it up! Weightlifting ‘cuts diabetes risk in women’

By Michelle RobertsHealth editor, BBC News online

Women who pump iron in the gym cut their risk of developing diabetes, say researchers.

The findings come from a study that tracked the health of nearly 100,000 US nurses over a period of eight years.

Lifting weights, doing press-ups or similar resistance exercises to give the muscles a workout was linked with a lower risk of diabetes, the work i PLoS Medicine shows.

Adults are already advised to do such exercise at least twice a week.


We know for certain that the best way to reduce your risk of type 2 diabetes is to maintain a healthy weight by eating a healthy, balanced diet and by taking regularly physical activity”

Dr Richard ElliottDiabetes UK

The benefit seen in the study was on top of any gained from doing aerobic workouts that exercise the heart and lungs – something which adults are meant to do for at least 150 minutes a week.

Women who engaged in at least 150 minutes a week of aerobic activity and at least an hour a week of muscle-strengthening activities had the most substantial risk reduction compared with inactive women. They cut their odds of developing type 2 diabetes by a third.

Experts already know that regular aerobic exercise, such as jogging, brisk walking or swimming, can help stave off type 2 diabetes.

The latest work suggests adding resistance training to exercise regimes – something already recommended by the NHS – will give further protection.

The Harvard Medical School researchers point out that their work is not perfect – it looked at only nurses who were mostly Caucasian and relied on the study participants reporting how much exercise they did rather than directly measuring it.

But they say their findings chime with similar results they already have for men.

They believe the explanation may be partly down to maintaining a greater muscle mass to act as a buffer against diabetes.

Type 2 diabetes develops when the insulin-producing cells in the body are unable to produce enough insulin, or when the insulin that is produced does not work properly.

Insulin enables the body to use sugar as energy and store any excess in the liver and muscle.

Our genes and lifestyles influence our chances of developing type 2 diabetes. Carrying excess weight increases a person’s risk.

If you are overweight, every kilogram you lose could reduce your risk by up to 15%, according to Diabetes UK.

Dr Richard Elliott, spokesman for the charity, said: “Despite limitations to which this research can be applied to women in general, it underlines the message that leading an active, healthy lifestyle can help to reduce the risk of type 2 diabetes.

“We know for certain that the best way to reduce your risk of type 2 diabetes is to maintain a healthy weight by eating a healthy, balanced diet and by taking regular physical activity. At this time of year, many people are looking for an easy way to lose weight and be more physically active. We recommend finding an activity you enjoy as you are more likely to stick with it and stay motivated.”

SOURCE : bbc.co.uk