ส่องพฤติกรรมหามะเร็ง

แทบเล็ตในมือคุณสามารถใช้เป็นเครื่องมือตรวจพฤติกรรม-ประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง ด้วยโปรแกรมออนไลน์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กว่า 10 ปีมาแล้วที่มะเร็งยังคงครองแชมป์โรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับ 1 ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ ปัจจัยทางกรรมพันธุ์ที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และปัจจัยภายนอกที่ได้รับมาภายหลัง

โรคเวรโรคกรรมที่ใครเป็นก็ต้องทุกข์ทรมานกับการรักษา หนำซ้ำโอกาสหายก็มีน้อยมาก จนถึงปัจจุบันที่เทรนด์ของโลกเปลี่ยนไป จากการรักษาสู่การประเมินความเสี่ยงและตรวจคัดกรองเพื่อป้องกัน เพราะมะเร็งประมาณ 40% ป้องกันได้

เพราะมะเร็งป้องกันได้ ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงจัดให้มี “คลินิกประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง” ด้วยชุดคำถามที่พัฒนาให้อยู่ในรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 9 หมวดคำถาม ประมาณ 30 ข้อ

“การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งให้ผลในทางบวก แต่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการยังต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล จึงหวังจะขยายการบริการด้วยการประยุกต์โปรแกรมประเมินความเสี่ยงที่ใช้ภายใน ให้อยู่ในรูปของโปรแกรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thaicancerrisk.comศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กล่าว

โปรแกรมประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งแบบออนไลน์นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งให้ประชาชนตอบแบบสอบถามประมาณ 30 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที โดยกรอกข้อมูลแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ตั้งแต่หมวดประวัติส่วนตัวและครอบครัว หมวดอาชีพและสิ่งแวดล้อม เช่น เคยอาศัยหรือทำงานในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี หรือสัมผัสสารเคมีนานกว่า 5 ปีหรือไม่

หมวดประวัติด้านสุขภาพ เช่น ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที และโดยรวมมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่ ประวัติการฉายแสง ประวัติการเป็นโรคต่างๆ อาการผิดปกติ ประวัติการใช้ยาและสารเสพติด หมวดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ประวัติการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ประวัติเกี่ยวกับเพศและพฤติกรรมทางเพศ และหมวดประวัติการตรวจคัดกรองที่ผ่านมา

เมื่อกรอกข้อมูลตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วกดปุ่มประเมินผล เพื่อดูรายงานความเสี่ยงในโรคมะเร็งแต่ละชนิด ปัจจัยเพิ่มและลดความเสี่ยงมะเร็ง รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลมะเร็ง ถ้าความเสี่ยงมะเร็งในเกณฑ์สูง แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งนั้นๆ สูงกว่าคนปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องป่วยเป็นโรคมะเร็งนั้น

ดังนั้น ไม่ควรตระหนกตกใจ แต่ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งนั้นๆ และควรตรวจคัดกรองหามะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆ

จากการทดสอบพบว่า โปรแกรมนี้มีความแม่นยำ 30-40% ส่วนข้อแนะนำต่างๆ ได้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น วารสารทางวิชาการและตำราด้านการแพทย์ ข้อมูลจากสถาบันด้านโรคมะเร็งชั้นนำต่างๆ เป็นต้น

ศ.นพ.พิทยภูมิ เพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักและตรวจให้รู้ตัว เพื่อให้ป้องกันและรักษาได้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบในระยะเริ่มต้น ก็มีโอกาสจะรักษาให้หายได้

สิ่งสำคัญคือ ข้อมูลคำตอบในแบบประเมินความเสี่ยง จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ หรือข้อมูลจะถูกลบทันทีหลังรายงานผล

“อย่างไรก็ดี ผลการประเมินไม่ใช่คำวินิจฉัยจากแพทย์ เพียงแต่ประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อไป แต่หากผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงผิดปกติ สามารถขอคำแนะนำ หรือปรึกษาทีมแพทย์ พยาบาลประจำคลินิกเพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอีกครั้ง” คุณหมอกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้บริการไปสู่ประชาชนทุกพื้นที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะเปิดให้โรงพยาบาล สถานีอนามัยทั่วประเทศ ที่สนใจจะดาวน์โหลดโปรแกรมประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยตนเองนี้ติดต่อมาที่โรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและไม่มีคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการได้จากสถานพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ 22 กุมภาพันธ์ 2555

Advertisements

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดบริการ ประเมินความเสี่ยงมะเร็งออนไลน์ครั้งแรก

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา  ในวันที่ 12 ส.ค.2555 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการบริการประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยตนเอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่ง ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองประธานบริหาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดให้มีคลินิกประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โดยได้พัฒนาวิธีการในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนวางระบบการคัดกรองโรคมะเร็งให้เหมาะสมกับอายุและสภาพความเสี่ยงของแต่ละบุคคล มาเป็นเวลากว่า 3 ปี และได้จัดให้มีบริการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเป็นครั้งแรก ในเว็บ www.thaicancerrisk.com เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วไป

คุณหมอจรัสกล่าวต่อว่า การประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งด้วยระบบคอมพิวเตอร์นี้ แต่ละบุคคลสามารถทำด้วยตนเองได้ที่บ้าน และจากข้อมูลที่ใช้ในการประมวลวิเคราะห์ จะสามารถบอกระดับความเสี่ยงของบุคคลผู้นั้นได้ ทั้งยังบอกถึงปัจจัยที่ควรหลีกเลี่ยงและปัจจัยที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โครงการนี้จะจัดให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต สามารถนำระบบการประเมินที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาษาไทย ไปทำการกรอกข้อมูลด้วยตนเองและทราบผลด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมไปกับการให้คำแนะนำ หลังจากทราบผลการประเมินแล้ว ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบโทรศัพท์แล้ว สำหรับผู้ที่สมควรได้รับการตรวจคัดกรองเพิ่มเติม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะให้บริการในการตรวจคัดกรองเพิ่มเติม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยการนัด ซึ่งตั้งเป้าเอาไว้จำนวน 1,000 ราย.

 

ที่มา: ไทยรัฐ 7 กุมภาพันธ์ 2555