เด็กกินฟาสต์ฟู้ดมีเชาวน์ปัญญาต่ำ สู้เพื่อนกินอาหารที่ปรุงขึ้นใหม่ไม่ได้

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน ศึกษาพบว่าเด็กที่โตขึ้นมาด้วยอาหารฟาสต์ฟู้ด จะมีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าเพื่อนที่กินอาหารที่ปรุงขึ้นใหม่ไม่ได้

พวกเขาได้พบว่าโภชนาการในวัยเด็กจะมีผลต่อระดับสติปัญญาเด็กอยู่อย่างยืนนาน

นักวิจัยจะได้ศึกษาจากเด็กสกอต วัยระหว่าง 3-5 ขวบ จำนวน 4,000 คน เพื่อจะดูว่าอาหารหลักที่เด็กกินในแต่ละวันอย่างไหน ที่มีผลต่อสติปัญญาและความเติบโตของเด็ก

หัวหน้านักวิจัยกล่าวว่า “โดยสามัญสำนึก เรารู้ว่าแบบของอาหารที่กิน จะต้องมีผลกับการพัฒนาสมอง การวิจัยครั้งนี้จะหาหลักฐาน เพื่อเอามาสนับสนุนการรณรงค์ เพื่อจะให้เด็กลดการบริโภคฟาสต์ฟู้ดให้น้อยลง” และเสริมว่า การศึกษาที่แล้วมา แสดงว่าอาหารที่ปรุงใหม่และมีคุณภาพ สำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่ทำให้แค่อิ่มได้แค่นั้น โดยเฉพาะในช่วงที่เด็กยังอ่อนและพัฒนาอยู่.

ที่มา: ไทยรัฐ 11 ตุลาคม 2555

.

Related Article

.

Lower socio-economic status was linked to more children having fast food, which led to lower intelligence

Fast food children ‘develop lower IQs’: Junk diet has a lasting effect, warn experts

  • Lower socio-economic status linked to more children having fast food, leading to lower intelligence

By LUCY OSBORNE

PUBLISHED: 23:44 GMT, 3 October 2012

Children given more fast food meals will grow up to have a lower IQ than those who regularly eat freshly-cooked meals, according to a study.

Childhood nutrition has long lasting effects on IQ, even after previous intelligence and wealth and social status are taken into account, it found.

The study examined whether the type of main meal that children ate each day had an impact on their cognitive ability and growth.

It looked at 4,000 Scottish children aged three to five years old and compared fast food with freshly-cooked food.

The study, undertaken by an academic at Goldsmiths, University of London, found that parents with a higher socio-economic status reported that they gave their children meals prepared with fresh ingredients more often, which positively affected their IQ.

Lower socio-economic status was linked to more children having fast food, which led to lower intelligence.

Dr Sophie von Stumm, from the department of psychology at Goldsmiths, said: ‘It’s common sense that the type of food we eat will affect brain development, but previous research has only looked at the effects of specific food groups on children’s IQ rather than at generic types of meals.

‘This research will go some way to providing hard evidence to support the various high-profile campaigns aimed at reducing the amount of fast food consumed by children in the UK.’

Dr von Stumm said her findings highlighted that differences in children’s meals were also a social problem. ‘Mothers and fathers from less privileged backgrounds often have less time to prepare a freshly cooked meal from scratch for their children,’ she said.

‘These children score lower on intelligence tests and often struggle in school.

‘Schools in less privileged areas must do even more to balance children’s diet, so that they can achieve their cognitive potential.

‘It shows that the freshness and quality of food matters more than just being full, in particular when children are young and developing.’

Similar discoveries were made in an Australian study published in August. It found that while eating healthily can give a boost to intelligence, toddlers on a diet of drinks and sweets were less bright as they got older.

By the age of eight the ‘junk food’ children had IQs up to two points lower than their healthy counterparts, according to the researchers from the University of Adelaide.

And an American study, published in the Journal of Epidemiology & Community Health in 2010, showed that children who consume junk food such as pizza, chips and biscuits before the age of three may end up having lower IQs than children who ate home-cooked meals with fruit and vegetables.

These children were tested five years later and had IQ scores that were as much as five points lower than their healthier-eating peers.

The researchers suspected that the negative effect of eating junk food so early in life may not be altered by future healthy habits because brain development is hindered.

SOURCE: dailymail.co.uk