ควรให้เด็กกินนมมากวันละเท่าไหร่วิจัยคำตอบได้แล้ว ต้องวันละ 2 ถ้วย

Credit : diseaseproof.com

Credit : diseaseproof.com

นักวิจัยสามารถหาคำตอบให้กับคำถามที่หมอถูกถามบ่อยที่สุดแล้ว นั่นคือ ควรจะให้เด็กเล็กกินนมวันละมากสักเท่าใด จึงจะได้ประโยชน์มากที่สุด

คำตอบก็คือวันละ 2 แก้ว

ดร.โจนาธาน  แมกไกวร์  สูติแพทย์โรงพยาบาลเซนต์ไมเคิล หัวหน้านักวิจัย ได้เริ่มศึกษาว่า ร่างกายของเด็กวัยระหว่าง 2-5 ขวบ เก็บตุนธาตุเหล็กและวิตามินดี อันเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดของนมวัวได้อย่างไร พบว่าเด็กคนที่ดื่มมาก จะมีระดับของวิตามินดีสูง แต่ธาตุเหล็กต่ำ

เราได้พบว่า  การให้ดื่มแค่วันละ 2 แก้ว จะทำให้เด็กส่วนใหญ่รักษาระดับวิตามินดี และแร่เหล็กได้มากที่สุดไปด้วยพร้อมกัน.

 

ที่มา : ไทยรัฐ 20 ธันวาคม 2555

.

Related Article :

.

Two cups of milk daily enough for most kids: study

By Andrew M. Seaman
NEW YORK | Wed Dec 19, 2012

(Reuters Health) – Two cups of cow’s milk per day may be enough for most kids to have the recommended amount of vitamin D in their blood while maintaining a healthy iron level, suggests a new study.

“One of the common questions I get from parents when their kids become toddlers is, ‘how much milk should they be drinking?’ But we didn’t have a good answer,” said Dr. Jonathon Maguire, the study’s lead author from Toronto’s TARGet Kids! Collaboration.

One reason for the confusion, according to the researchers, is the American Academy of Pediatrics (AAP) recommends children between 2 and 8 years old drink two cups of milk per day, but in another guideline, the organization also says children need supplemental vitamin D if they drink less than four cups per day.

The researchers write in the journal Pediatrics that previous studies showed cow’s milk increases the amount of vitamin D in a child’s blood while also reducing iron levels. Iron, which the body can get from meats and beans, is important for developing brains and protecting against anemia.

Vitamin D, which is naturally produced in the body during sun exposure, helps the body absorb calcium and prevents the bone-softening disease rickets. People also get the vitamin by eating fortified foods, such as milk and fatty fish.

Maguire, a pediatrician at Toronto’s St. Michael’s Hospital, and his colleagues surveyed the parents of 1,311 children, who were between 2 and 5 years old and at pediatricians’ offices in the Toronto area between December 2008 and December 2010. They also took blood samples from the children.

The researchers found one cup (250 milliliters) of milk was tied to a 5 nanomoles per liter (nmol/L) increase of vitamin D in the children’s blood, and a small decrease in iron levels.

The Canadian Pediatric Society suggests children maintain a vitamin D level in their blood of at least 75 nmol/L. On average, the children were drinking just under two cups of milk per day, and were exceeding their recommended vitamin D level.

The researchers concluded that two glasses of cow’s milk per day is enough to keep most kids at the suggested vitamin D levels while also maintaining a healthy amount of iron.

SUPPLEMENTS AND OTHER SOURCES

That’s not a blanket suggestion for all children, however.

Maguire and his colleagues say darker skinned children may need 3 to 4 cups of milk per day during the winter, when their bodies produce less vitamin D naturally from sun exposure.

Maguire told Reuters Health that the findings seem consistent with previous recommendations.

“I don’t think there is too much cause for concern. I think this is probably old news for some parents,” he said.

Patsy Brannon, a professor of nutritional sciences at Cornell University in Ithaca, New York, said the finding of 2 cups of milk is consistent with the U.S. Department of Agriculture’s recommendation for two and three year olds, but said older children need 2.5 cups.

Also, she points out, the U.S. Institutes of Medicine and AAP recommend a vitamin D level in children of at least 50 nmol/L, which is lower than the Canadian society’s suggestion.

Currently, the AAP recommends infants, children and teens get 400 international units (IU) of vitamin D per day. The average cup of milk has about 100 IU of vitamin D.

Brannon recommends taking a daily vitamin D supplement to reach that recommendation, but adds that people can also get the vitamin from fortified cereals, grains and other foods.

“There are other sources of vitamin D in the diet besides what comes from milk. We have to be concerned about excessive milk consumption in this age group,” she said.

SOURCE: reuters.com